Värmland

Under våren 2015 arbetar den regionala biblioteksutvecklingen med att introducera länets biblioteksmedarbetare i projektet. Vi arrangerar fyra workshops där vi tillsammans diskuterar vad läsfrämjande egentligen är och varför det är viktigt. Vi vill också diskutera hur läsfrämjandearbete kan utvecklas. En kartläggning av kompetensbehoven kommer att göras utifrån dessa workshops.

”Dela läslust” kommer både att innehålla gemensamma dagar med fortbildning samt lokala processer på hemmaplan. Genom projektet ska bibliotekspersonalen öka sin kompetens att arbeta med läsfrämjande.

Varje projektdeltagare ska under projektets gång:

  • veta att vi har ett läsfrämjande uppdrag
  • kunna tillämpa det läsfrämjande uppdraget i den roll jag har
  • utveckla min tillämpning så att det stärker det läsfrämjande uppdraget
  • förstå och känna hur min tillämpning gör skillnad