Behovsinventering Uppsala

Så här gjorde vi i Uppsala!

Vi inledde besöken med en presentation av Dela Läslust, dess bakgrund, syfte och mål samt upplägg. Vi gick därefter över till en diskussionsdel där vi började med att diskutera kompetensbegreppet utifrån aspekterna kunskap, vilja och tillfälle.

Vi frågade hur biblioteksmedarbetarna ser på läsfrämjande arbete på organisations- respektive individnivå utifrån kunskap, vilja och tillfälle. I par eller grupper om tre fick de sedan skriva nyckelord på post it-lappar. Därefter samlades vi till diskussion.

Vi diskuterade lapp för lapp, och varje grupp fick berätta var de ville placera nyckelordet, under kunskap, vilja eller tillfälle. Därefter släpptes ordet fritt i hela personalgruppen. Efter besöket skrev vi samman anteckningar inklusive bilder och skickade ut.

Resultat

När alla besök var genomförda samlades vi på Länsbiblioteket till gemensam diskussion. Vi upplever att formen har fungerat bra. Vi tror att biblioteksmedarbetarna sett besöken som ett viktigt tillfälle att få samtala och reflektera tillsammans – en vanlig reflektion är att detta är något vi alldeles för sällan gör! I det gemensamt genererade materialet tycker vi att vi se fem kategorier som återkommer: rummet, omvärlden, lärande kopplat till läsfrämjande och litteraturförmedling, programverksamhet samt Kommunikation 

Rummet

 • Biblioteksrummets utformning – för inspiration
 • Aktivt arbete med skyltning
 • Strategier för gallring
 • Biblioteket som mötesplats

Omvärlden

 • Se trender och behov i (när)samhället
 • Bedriva biblioteksverksamhet utanför biblioteksrummet
 • Stärka samverkan med andra aktörer – SFI, idrottsföreningar, andra föreningar
 • Utveckla Boken kommer
 • Skaffa mer kunskap om målgrupperna och vad de vill ha
 • Skaffa mer kunskap om de som (ännu) inte kommer till biblioteket
 • Skaffa mer kunskap om vad våra användare (och potentiella användare) vill ha

Lärande kopplat till läsfrämjande och litteraturförmedling

 • Inköp, bevakning av utgivning
 • Metodutveckling i vardagen
 • Hitta former för att använda kollegorna som resurs – dela kunskap
 • Läsfrämjande på andra språk – bestånd, rummet/skyltning, program, kompetens
 • Utveckla/tydliggöra samarbetet skola – folkbibliotek vad gäller läsfrämjande
 • Berättelser på olika sätt – ett vidgat textbegrepp

Programverksamhet

 • Tänka nytt kring programverksamheten – mer inkluderande program (boksamtal, bokcirklar)
 • Få med användarna i utformningen av programverksamhet (användargenererade evenemang)
 • Marknadsföra programverksamhet

Kommunikation

 • Utveckla läsfrämjande på webben och i sociala medier
 • Större interaktion med besökarna i sociala medier – vad läser de och vad tycker och tänker de om det de läser?

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s