Uppsala

Under våren 2015 arbetar Länsbibliotek Uppsala med att introducera länets biblioteksmedarbetare i projektet.

Vi kommer att besöka alla bibliotek för att diskutera vad läsfrämjande egentligen är och varför det är viktigt. Vi vill också diskutera hur läsfrämjandearbete kan utvecklas.

I maj tror och hoppas vi att alla bibliotek har, med stöd av oss, formulerat lokala utvecklingsprocesser som ska ske under hösten 2015.

Utifrån dessa planerar vi lärtillfällen som knyter an till det ni vill arbeta med.

Vi vill att alla projektdeltagare under projektets gång hittar sitt sätt att förhålla sig till följande punkter:

  1. Veta att vi har ett läsfrämjande uppdrag
  2. Kunna tillämpa det i den roll jag har
  3. Utveckla min tillämpning så att det stärker det läsfrämjande uppdraget
  4. Att förstå och känna hur min tillämpning gör skillnad