Studieresan till Luleå

Efter att ha landat på Kallax flygplats i strålande solsken, kastat in väskorna på hotellet och avnjutit en god lunch på kulturhuset med fantastisk utsikt över havsviken och hamnmagasinen, välkomnades vi av Hannele Kylmämaa som är huvudredaktör för bibblo.se, Maria Öman på regionbiblioteket och Regine Nordström som är redaktör för polarbibblo.se.

De berättar för oss att biblioteken i Norrbotten består av 14 kommuner i samarbete, 45 bibliotek och ca 160-170 anställda. Upplägget för hur bibblo.se sköts liknar till viss del Helgebibliotekens med huvudredaktion, redaktion och skribenter.

Huvudredaktionen för bibblo.se arbetar 12 timmar/vecka med webben.  En person har huvudansvaret för den tekniska biten 8 timmar/vecka, medan lokalredaktörerna har 9 timmar/vecka avsatta. De har stort fokus på att det ska hända mycket på bibliotekets webb för att intressera användarna. Bibblo har därför nio tipsare med 8 timmar/månad vardera avsatta för att skriva boktips för webben. De lägger ut tre boktips per vecka medan vi i Helge lägger ut nya boktips en gång per månad. Inspirerande var också hur de har valt att lyfta fram norrbottensförfattare genom författarporträtt i Bibblo, och att tipsa om deras böcker.

Lokalredaktörerna skapar arrangemang motsvarande Helges evenemangskalender. Det som lokalredaktörer och boktipsare skriver måste godkännas av huvudredaktionen innan det publiceras.

Biblioteken i Norrbotten använder inte Axiell Arena, utan istället CS Library.

Regine Nordström jobbar med www.polarbibblo.se , som är en separat barnwebb för biblioteken i Norrbotten. Hon berättar att Polarbibblo verkar läsfrämjande genom att användarna skapar innehållet i form av dikter i poesiskola, teckningar, och fråga bibliotekarien. Där finns också spel och olika quiz. Där finns också boktips kopplade till bibblo.se där själva katalogen finns. Polarbibblo har lika många besökare från övriga Sverige som från Norrbotten.

Polarbibblo

Redaktionen för bibblo.se arbetar på liknande sätt som vi i Helge med boktips för att göra webben intressant för låntagarna, fastän de lägger mer resurser på detta. Mest inspirerad blev jag ändå av hur mycket kul som finns att göra för de yngre låntagarna på polarbibblo.se, plus att det finns så många möjligheter till interaktion och direkt kontakt genom att skriva frågor till bibliotekarien. Kanske det finns möjlighet att låna lite idéer från dem till helgewebben?

Norra hamnen

Utsikt över Norra hamnen från restaurangen på Kulturens hus.

Dag 2: Efter frukosten passade några av oss på att ta en härlig promenad på isen i norra hamnen, innan dagens studiebesök. Vi hade hoppats på att det skulle finnas lediga sparkar för utlån på ”sparkeringen”, men det var fler än oss som passade på att ta en tur och njuta av solskenet.

Efter att ha fått oss lite motion och friskluft tog vi bussen till Luleå Tekniska universitet, åt lite lunch i restaurangen på campus, och träffade därefter Mirjam Josbrant , pedagogisk utvecklare på universitetsbiblioteket, och Alexandra Lind, bibliotekarie.

De tyckte själva att de inte jobbar så mycket läsfrämjande. De berättar att deras fokus ligger mest på skrivfrämjande och att hjälpa studenterna att hitta den information de behöver. Detta är ju också läsfrämjande menar jag!

Alla som besöker LTU:s webbplats kan ta del av en webbaserad grundkurs i informationskompetens som universitetsbiblioteket erbjuder,  https://ltu.instructure.com/courses/107 . Genom Sökverkstaden i biblioteket erbjuder de studenterna handledning i studieteknik, informationssökning, akademiskt skrivande, presentationsteknik och Officepaketet. Istället för att söka åt studenterna går de tillsammans igenom hur man söker. Att visa hur man söker på bibliotekets webb är något vi på folkbiblioteken i regel kunde bli bättre på. För distansstudenter finns också möjlighet till drop in via Adobe Connect på sökverkstaden.

Hälsningar Maud Hast, Hudiksvalls bibliotek

Besök i Luleå 30 och 31 mars

Torsdag 30 april
Luleå möter oss på torsdagen med strålande solsken och någon minusgrad. Härligt!
Efter att snabbt checkat in på hotellet beger vi oss till Kulturens Hus snett över gatan till vårt första studiebesök.

Hannele Kylmämaa och Maria Öman från redaktionen för bibblo.se och Regine Nordström från polarbibblo.se tar emot oss.
De berättar inledande om bibblo.se och dess historik. Samarbetet är ungefär lika stort som HelGe-biblioteken och med en gemensam kontoorganisation.
I samband med att planeringen startade för deras samarbete, startade de också ett värdegrundsarbete för att få alla medarbetare med på tåget. Ett varumärke – BIBLIOTEK – byggdes också upp och man arbetade samtidigt bort gamla stereotyper. Det lät som en väldigt bra förberedelse.

I ett tidigt skede bestämde man sig för att lyfta fram Norrbottenslitteratur på sin webb. All ny och populär litteratur lyfts ju redan fram i så många sammanhang på webben och i olika bloggar så att ha fokus på lokal litteratur är inte så tokigt tänkt. Dom har en publicist som slänger ut frågor till skribentgruppen som till exempel . . ”Har någon läst denna bok? . . Har någon tips på en bra biografi?. . Behöver en poesibok till tipsen, någon som har en? . . Vill någon läsa denna nya bok? . . Fint om någon har ett filmtips till bibblo.se? Verkar som en mycket bra hjälp och ett stöd för skribenterna!
Att man sedan tänker på tillgänglighet i katalogen är också fint. Man länkar alltså till Legimus  ”Du som är kund hos Legimus . .klicka här ” vid katalogposten.
Återanvändning av ”gamla” boktips måste vi ta till oss.
Deras interna arbete under år 2017 kommer att inriktas på att utveckla de Fysiska och Digitala rummen. Det innebär att fokus läggs på att alla medarbetare tar ansvar för att kunna ”sina rum”. Låter som något vi ska bevaka i HelGe.
I deras evenemangskalender länkas alla arrangemang till tillgängligheten som gäller för platsen där arrangemanget äger rum. Fint!

”Polarugglan på resa” på Instagram
#polarugglanpåresa
(deras lilla maskot) en rolig liten grej.

Fredag 31 april
Biblioteket på Luleå tekniska universitet

Vi träffar bland annat Mirjam Josbrant som är pedagogisk utvecklare på biblioteket.
Vi får höra mycket intressant om hur deras upplägg är för att hjälpa och stärka studenternas hjälp till ett självständigt studiearbete. Man har i princip lagt ner sina ”vanliga” diskar där man tidigare hjälpte studenterna med att söka böcker och svara på frågor (som ett vanligt bibliotek). Nu har man små info-punkter där man arbetar tillsammans med IT-avdelningen på universitetet. Där hämtar man antingen sin beställda bok, ställer en enkel fråga eller får IT-hjälp. Varje dag finns sedan vissa klockslag då studenterna antingen bokar tid eller står i kö för att få hjälp till självhjälp i allt som rör eras studier, hur man söker och hur man ska göra/tänka för att bli en självständig student.
Deras motto är ”Att ta studenten från att vara en professionell student till att bli en självständig aktör”.
1. Engagemang
2. Uthålligt arbete
3. Självständighet
Luleå universitetsbibliotek har fått ett utökat akademiskt uppdrag år 2017 och därför anordnas kurser i sökteknik, källkritik, studieteknik, skrivande, publicering, planering och förberedelse samt opponering. De ingår också i deras uppdrag att hjälpa till med verktyg till/och ge stöd för funktionshindrade.
En del kurser ligger på deras webb men flera sker även på biblioteket. En presentations-studio finns också, där studenter kan öva in sig egen presentation och sedan granska den.

Studenterna bjuds ibland in till Miniföreläsningar och Morgonmingel, då är det fri frukost och personalen lyssnar till studenternas frågor och önskemål.
Varje vecka finns det möjlighet för distans-studenterna, att via Adobe Connect, koppla upp sig och få hjälp av Sökverkstan.

Intressant var det också när vi besökte deras Makerspace ”bibliotekets kreativa studierum”. Ett rum som får användas av studenter som behöver använda digitala verktyg, multimedia-dator eller annan teknik för att genomföra eller testa sina kursuppgifter.

Tror vi lyckades sprida lite av våra kunskaper om Läslust till universitetsbibliotekets personal. Vi försökte få dom att se fördelar med lust-läsning av romaner även bland studenter.

Inspirerande och välplanerad resa!
/Lena Björklin

Studieresa till Luleå 30-31 mars 2017

Vi träffade delar av redaktionen för bibblo.se och polarbibblo.se och fick en genomgång av hur deras arbete med webbsidorna fungerar. Bibblo.se är ett samarbete med sammanlagt 45 bibliotek i Norrbotten, ca 170 anställda. De använder sig av Micromarc katalogsystem och webbsidorna är uppbyggda i CS Library.
Mycket av deras tänk och arbete med webben liknar HelGes men jag fick en känsla av att deras organisation och uppbyggnad av samarbetet mellan de olika grupperna (chefsgrupp, samordnare, styrgrupp, webbredaktion, katalogisatörer och e-mediegrupp m.m.) har en tydligare struktur.
Tätare och kortare möten, varje vecka med hjälp av Adobe Connect.
Uppdatering med 3 boktips i veckan, 9 boktipsare har 8 timmar per månad avsatt för detta.
Deras webb har också en stark inriktning på norrbottenslitteratur och norrbottensförfattare något som vi i HelGe också borde ta tag i som en vidareutveckling av HelGewebben. Att göra Gävleborgs författare synliga och lätt åtkomliga på webben.
Efter den trevliga och inspirerande presentationen av webben fick vi följa med på en rundvandring i biblioteket. Biblioteket är byggt i tre våningar (med utrymme för ytterligare en våning). Trägolv, trähyllor och väggbeklädnader i trä ger en dämpad miljö. I mitten en imponerande vacker utsmyckning, Livstycken av Kerstin Hedström, Luleå, skapad av glasögonglas.

Livstycken av Kerstin Hedström, Luleå

Livstycken av Kerstin Hedström, Luleå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteket har Bok & film-cirklar för barn och ungdom. Cirkeldeltagarna läser boken och träffas på biblioteket för att se filmen, äta popcorn och pizza och prata om boken och filmen.
Även vuxna har frågat efter samma koncept. Jag tycker det här låter som en god läsfrämjande idé att ta med sig till hemmabiblioteket.

Gun Strandberg
Söderhamns stadsbibliotek

Inspirerande och berikande möte med Bibblo i Luleå

 

Åter från ett gnistrande Luleå med solsken och sparkar i Sparkeringen på älven.
Vi träffade Bibblo-redaktionen, Maria Öhman (Regionbiblioteket) och Hannele Kylmämaa (huvudredaktör) för tankeutbyte och goda idéer. I redaktionen ingår också Regine Nordström som har arbetat med Barnens Polarbibliotek, numera Polarbibblo i nästan 20 år.

Norrbotten har 45 bibliotek med c:a 170 anställda och samarbetet började med Maraccas, en gemensam marknadsföringskampanj som skulle skaka om biblioteken. Detta utvecklades till fler gemensamma projekt och numera har man en gemensam webb/katalog bibblo.se, och gemensam vision och värdegrund.

Efter att ha lyssnat på redaktionens berättelse fick jag några tankar om Helgewebben:

Det saknas en föräldrasida – en sida för där vi kan presentera det vi arbetar med för de minsta barnen. Sidan ska vända sig till vuxna med boktips OM barn, information om Språkpiller, gåvobok och Finska språkpaket. Här ska också poängteras vikten av att stimulera barns språkutveckling med högläsning.

Region Gävleborg är finskt förvaltningsområde och det finns minst tre förvaltningskommuner, Hofors, Gävle och Sandviken i länet. Skulle vi kunna marknadsföra den finska litteraturen bättre på Helgewebben?

Bibblo.se arbetar också med lokal ruta där medier av Norrbottensförfattare presenteras ”Norrbottenstips”.

Ja, här finns en del att fundera över efter en inspirerande och väl ordnad studieresa!

Tinne Wennerholm Region Gävleborg

 

 

 

 

 

Återvinning även på webben

Delar av HelGe-redaktionen var med på studiebesöket till Luleå den 30-31 mars. Det är alltid nyttigt att träffa kollegor som arbetar med webb, man får alltid en hel del tips och idéer, och resan till Luleå Kulturhus/bibliotek var inget undantag. Vi träffade Hannele Kylmämaa och Maria Öhman som ingår i redaktionen för Bibblo.se och Regine Nordström som arbetar med Polarbibblo, en webb som riktar sig till barn.

bibblo

Man har 9 personer som ingår i redaktionen som ”tipsare”, de har 8 tim/månaden i sin tjänst för uppgiften och kravet är också att de ska producera material. Det är personer som själva anmälde sig och ville bli tipsare. Under sommaren presenterades var och en av tipsarna under en vecka där de berättade lite om sig själva och gav olika tips. Det finns också gästtipsare som ibland bidrar med material.

Man har korta Adobe-möten 1 gång/vecka, mycket på grund av avstånden men också för att det inte alltid behövs långa möten, ibland stämmer man bara av och det kan klaras av på en halvtimme.

På Bibblo.se byts materialet väldigt ofta, nya artiklar 1-2 gånger/vecka och man återanvänder material. Det här blev en riktig ögonöppnare för mig i alla fall.

På HelGe-webben har vi hittills inte återanvänt något utan bara lagt ut nytt material. Det är inte alltid så lätt att få in tips, så att byta 4 tips i månaden har varit lagom. Vi har också lagt ut tipslistor i form av dynamiska ämneslistor. Där har jag i ett anfall av nitiskt spariver sparat nästan alla söksträngar, men inte för att användas igen utan, tvärtom, för att jag inte skulle lägga ut samma sökningar igen. Möjligen bara använda formeln men byta ut lämpliga sökord.

Bibblo-redaktionen fick mig att börja tänka om. På HelGe-webben har vi nu ett ganska stort tipsarkiv som kanske inte används särskilt mycket, vilket är otroligt synd. Tipsen är lika aktuella nu som när vi lade ut dem första gången, böckerna (eller filmerna och musiken) är kanske inte nya längre men det har ju ingen betydelse. Och vem kommer ihåg ett tips som vi lade ut i mars 2014? En dynamisk lista ser naturligtvis inte lika ut idag som i september 2014, nya böcker har förhoppningsvis tillkommit och det har kanske blivit fler omslag.

Vi kanske inte behöver byta tipsartiklar flera gånger i veckan men vi kan i alla fall återanvända tips och dynamiska listor. Vi behöver inte byta ut allt på en gång men kanske göra någon förändring varje vecka så att det syns att det händer något på Inspirationssidorna.

/Susanne Harris, Gävle bibliotek