Läsfrämjande ur ett bibliotekschefsperspektiv

Vilka dokument som talar om läsfrämjande har du som bibliotekschef att förhålla dig till? Folkbibliotekets uppdrag är komplext och innefattar begrepp som demokrati, bildning, lärande, språkutveckling, lässtimulans, litteratur som konstform för att bara nämna några.

Som bibliotekschef behöver du för det första ha koll på dokumenten. För det andra behöver du vara den person som håller i den röda tråden från de vackra orden och goda intentionerna till verkstaden i biblioteksvardagen. Det vill säga, du är den som leder och stöder din personal att ta sig an läsfrämjande utifrån deras olika roller i biblioteks­verksamheten. Gentemot dina uppdragsgivare är du den som kan fylla begreppet läsfrämjande med ett konkret innehåll, men också den som kan prata om de idéer och värden som det läsfrämjande uppdraget vilar på.

Det här är inte enkelt! Därför har Länsbibliotek Dalarna till din hjälp satt ihop ett referensmaterial som tar upp några viktiga dokument. Alla är inte styrdokument i formell mening, men de påverkar biblioteken på olika sätt.

Syftet med den här sammanställningen är att du som chef ska ha nytta av materialet genom att det samlar viktiga dokument på ett ställe. Förhoppningen är att du kan ha nytta av det som en utgångspunkt för samtal i personalgruppen.

Klicka på Läs mer här nedan för att komma till den fortsatta texten.

Fortsätt läsa