Besök i Luleå 30 och 31 mars

Torsdag 30 april
Luleå möter oss på torsdagen med strålande solsken och någon minusgrad. Härligt!
Efter att snabbt checkat in på hotellet beger vi oss till Kulturens Hus snett över gatan till vårt första studiebesök.

Hannele Kylmämaa och Maria Öman från redaktionen för bibblo.se och Regine Nordström från polarbibblo.se tar emot oss.
De berättar inledande om bibblo.se och dess historik. Samarbetet är ungefär lika stort som HelGe-biblioteken och med en gemensam kontoorganisation.
I samband med att planeringen startade för deras samarbete, startade de också ett värdegrundsarbete för att få alla medarbetare med på tåget. Ett varumärke – BIBLIOTEK – byggdes också upp och man arbetade samtidigt bort gamla stereotyper. Det lät som en väldigt bra förberedelse.

I ett tidigt skede bestämde man sig för att lyfta fram Norrbottenslitteratur på sin webb. All ny och populär litteratur lyfts ju redan fram i så många sammanhang på webben och i olika bloggar så att ha fokus på lokal litteratur är inte så tokigt tänkt. Dom har en publicist som slänger ut frågor till skribentgruppen som till exempel . . ”Har någon läst denna bok? . . Har någon tips på en bra biografi?. . Behöver en poesibok till tipsen, någon som har en? . . Vill någon läsa denna nya bok? . . Fint om någon har ett filmtips till bibblo.se? Verkar som en mycket bra hjälp och ett stöd för skribenterna!
Att man sedan tänker på tillgänglighet i katalogen är också fint. Man länkar alltså till Legimus  ”Du som är kund hos Legimus . .klicka här ” vid katalogposten.
Återanvändning av ”gamla” boktips måste vi ta till oss.
Deras interna arbete under år 2017 kommer att inriktas på att utveckla de Fysiska och Digitala rummen. Det innebär att fokus läggs på att alla medarbetare tar ansvar för att kunna ”sina rum”. Låter som något vi ska bevaka i HelGe.
I deras evenemangskalender länkas alla arrangemang till tillgängligheten som gäller för platsen där arrangemanget äger rum. Fint!

”Polarugglan på resa” på Instagram
#polarugglanpåresa
(deras lilla maskot) en rolig liten grej.

Fredag 31 april
Biblioteket på Luleå tekniska universitet

Vi träffar bland annat Mirjam Josbrant som är pedagogisk utvecklare på biblioteket.
Vi får höra mycket intressant om hur deras upplägg är för att hjälpa och stärka studenternas hjälp till ett självständigt studiearbete. Man har i princip lagt ner sina ”vanliga” diskar där man tidigare hjälpte studenterna med att söka böcker och svara på frågor (som ett vanligt bibliotek). Nu har man små info-punkter där man arbetar tillsammans med IT-avdelningen på universitetet. Där hämtar man antingen sin beställda bok, ställer en enkel fråga eller får IT-hjälp. Varje dag finns sedan vissa klockslag då studenterna antingen bokar tid eller står i kö för att få hjälp till självhjälp i allt som rör eras studier, hur man söker och hur man ska göra/tänka för att bli en självständig student.
Deras motto är ”Att ta studenten från att vara en professionell student till att bli en självständig aktör”.
1. Engagemang
2. Uthålligt arbete
3. Självständighet
Luleå universitetsbibliotek har fått ett utökat akademiskt uppdrag år 2017 och därför anordnas kurser i sökteknik, källkritik, studieteknik, skrivande, publicering, planering och förberedelse samt opponering. De ingår också i deras uppdrag att hjälpa till med verktyg till/och ge stöd för funktionshindrade.
En del kurser ligger på deras webb men flera sker även på biblioteket. En presentations-studio finns också, där studenter kan öva in sig egen presentation och sedan granska den.

Studenterna bjuds ibland in till Miniföreläsningar och Morgonmingel, då är det fri frukost och personalen lyssnar till studenternas frågor och önskemål.
Varje vecka finns det möjlighet för distans-studenterna, att via Adobe Connect, koppla upp sig och få hjälp av Sökverkstan.

Intressant var det också när vi besökte deras Makerspace ”bibliotekets kreativa studierum”. Ett rum som får användas av studenter som behöver använda digitala verktyg, multimedia-dator eller annan teknik för att genomföra eller testa sina kursuppgifter.

Tror vi lyckades sprida lite av våra kunskaper om Läslust till universitetsbibliotekets personal. Vi försökte få dom att se fördelar med lust-läsning av romaner även bland studenter.

Inspirerande och välplanerad resa!
/Lena Björklin