Om projektet

Dela läslust är ett gemensamt utvecklingsprojekt för folkbiblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län. I och med detta projekt vill vi stärka våra kunskaper om det läsfrämjande arbetet på biblioteken med målet att vi ska känna att vårt arbete gör skillnad för både befintliga och nya besökare.

Vi vill dra nytta av erfarenheterna från vårt gemensamma KUB-projekt då föreläsningsdagar och formella utbildningar varvades med arbetsplatsbaserat lärande och lokala processer. Läs mer om KUB-projektet.

Målgruppen för Dela läslust är biblioteksanställda i de fyra länen med målet att kompetensutvecklingen ska komma befintliga och nya användare till del.

Syfte och mål

Biblioteksmedarbetare

  • Öka sin kompetens att arbeta läsfrämjande
  • Veta att biblioteket har ett läsfrämjande uppdrag och kunna uttrycka  och tillämpa det i sin roll
  • Utveckla sin tillämpning så att det stärker det läsfrämjande uppdraget
  • Förstå och känna att den egna tillämpningen gör skillnad

Kommunbibliotek
Genom projektet ska kommunbiblioteken arbeta mer strategiskt och systematiskt med sin läsfrämjande verksamhet och hitta former för kontinuerligt arbete med lärande organisation.

Länsbibliotek
Genom projektet ska de regionala biblioteksverksamheterna arbeta mer strategiskt med läsfrämjande genom att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet.

De tre nivåerna

Projektets upplägg och inriktning utgörs av tre nivåer:

  • Ett gemensamt basspår med fyra heldagar erbjuds alla medarbetare i de fyra länen. I basspåret ingår också två chefsseminarier.
  • Lokala utvecklingsprocesser på respektive kommunbibliotek. Läns- och regionbiblioteken bidrar gärna med processtöd och hjälper till att koppla samman projektdeltagare som intresserar sig för samma saker.
  • Utifrån behovsinventeringar hos kommunbiblioteken planerar läns- och regionbibliotek lärtillfällen som stöttar de lokala utvecklingsprocesserna.
Annons

En tanke på “Om projektet

  1. Pingback: Novellpriset 2016! | Länsbibliotek Dalarna

Kommentarer är stängda.