Kontakt

Dalarna

Länsbibliotekschef: Maria Törnfeldt, maria.tornfeldt@falun.se, telefon: 023-861 18 SMS: 072-207 19 19
Anna-Lena Ittner, anna-lena.ittner.sandstrom@falun.se, telefon: 072-211 88 16
Malin Magnusson, malin.magnusson@falun.se,  telefon 072-211 62 72
Birgitta Winlöf, birgitta.winlof@falun.se, telefon: 072-207 15 77
Postadress: Fisktorget, Östra Hamngatan 24, 791 71 Falun
Besöksadress: Stadshuset, Stora torget Falun

Gävleborg

Chef för Kulturutveckling: Carin Palmqvist Isaksson, carin.palmqvist.isaksson@regiongavleborg.se, telefon: 026-53 11 70 mobil: 072-215 09 71
Ulla Nyberg, ulla.b.nyberg@regiongavleborg.se, telefon: 026-15 74 43 mobil: 070-229 27 02
Tinne Wennerholm, christine.wennerholm@regiongavleborg.se, telefon: 026-15 59 81 mobil: 070-600 72 46
Ann Östman, ann.ostman@regiongavleborg.se, telefon: 026-15 78 54 mobil: 070-607 0106
Postadress: Region Gävleborg, Att: Förnamn Efternamn, Kulturutveckling, 801 88 Gävle
Besöksadress: Kungsbäcksvägen 32 Gävle

Uppsala

Länsbibliotekarie: Malin Ögland, malin.ogland@lul.se, mobil: 070-618 66 20
Lisa Eriksson, elisabet.b.eriksson@lul.se, mobil: 070-618 66 24
Stefan Eurenius, stefan.eurenius@lul.se, mobil: 076-721 82 41
Eleonor Grenholm, eleonor.grenholm@lul.se, mobil: 070-618 66 22
Anneli Lidström, anneli.lidstrom@lul.se, mobil: 070-618 66 23
Postadress: Länsbibliotek Uppsala, Box 643, 751 27 Uppsala
Besöksadress: Svartbäcksgatan 17 Uppsala

Värmland

Chef för Kulturcentrum: Nina Höjdefors, nina.hojdefors@regionvarmland.se, telefon: 054-701 10 50
Camilla Källgren, camilla.kallgren@regionvarmland.se, telefon: 054-701 10 86
Ulla-Carin Stenberg, ulla-carin.stenberg@regionvarmland.se
Postadress: Region Värmland, Kulturcentrum, Att: Camilla Källgren, Box 1022, 651 15 Karlstad
Besöksadress: Lagergrens gata 2 Inre Hamn Karlstad

Chefer som representerar kommunerna i styrgruppen

Nina Halden Rönnlund, Kultur, konst och bibliotek Enköpings kommun, nina.halden.ronnlund@enkoping.se, telefon: 0171-62 54 92
Karin Hane, Falu stadsbibliotek, karin.hane@falun.se, telefon: 023-824 56
Birgitta Sparre, Hagfors bibliotek, birgitta.sparre@hagfors.se, telefon: 0563-187 74 mobil: 073-275 62 85
Catarina Filipovic, Söderhamns bibliotek, catarina.filipovic@soderhamn.se, telefon: 0270-755 01