Gävleborg

Under hösten 2014 och våren 2015 arbetar Kulturutveckling med att introducera länets biblioteksmedarbetare i projektet. Vi besöker alla bibliotek för att diskutera vad läsfrämjande egentligen är och varför det är viktigt. Vi vill också diskutera hur läsfrämjandearbete kan utvecklas. Den övergripande metod vi använder oss av är en modifierad SWOT-analys (samma modell som vi använde i KUB-projektet).

”Dela läslust” kommer både att innehålla gemensamma dagar med fortbildning samt lokala processer på hemmaplan. Genom projektet ska bibliotekspersonalen öka sin kompetens att arbeta med läsfrämjande.

Vi vill att alla projektdeltagare under projektets gång hittar sitt sätt att förhålla sig till följande punkter:

      · Veta att vi har ett läsfrämjande uppdrag

      · Kunna tillämpa det läsfrämjande uppdraget i den roll jag har

      · Utveckla min tillämpning så att det stärker det läsfrämjande uppdraget

      · Att förstå och känna hur min tillämpning gör skillnad