Dalarna

Prata, presentera och inspirera till läsning – Basdag 3 i Falun, 19 april 2016

Några tips och tankar från paneldeltagarna om muntlig framställning –
Karin Gustavsson, Anders Sigrell och Katarina Kieri:

 • tänk på målgruppen för din presentation
 • förbered dig noga
 • läs din presentation högt för dig själv
 • att vara nervös är bra
 • feedback – fokusera på det positiva
 • ha fokus på publiken
 • kontrollera ljudet innan du börjar
 • var snäll mot dig själv om det inte går som du har tänkt dig
 • återanvänd tidigare material
 • öva, öva, öva

Om du har någon eller några att testa din presentation för, be om feedback i förväg. Du kan också specificera vad du vill att personen ska titta extra på, t.ex.:

 • Hur var början på min presentation?
 • Hur var slutet på min presentation?
 • Hur var mitt kroppsspråk?
 • Tog jag ögonkontakt?
 • Pratade jag för fort, för sakta, för högt, för lågt, sluddrade jag?
 • Tog jag min plats?
 • Var det något som fick dig att skratta?
 • Fanns det något som gjorde att jag såg nervös ut?

Från eftermiddagens praktiska övning – bokpresentationer som boktips!

 • Rifka Brunt, Carol – Låt vargarna komma
 • Boyd, William – Sweet Caress (engelska)
 • Kniivilä, Kalle- Krim tillhör oss!
 • Jansson, Tore – Germanerna: myten, historien, språken
 • Rossoff, Meg – Så har jag det nu
 • Hermanson, Marie- Skymningslandet
 • Mytting, Lars – Simma med de drunknade
 • Ferrante – Min fantastiska väninna
 • Gradvall, Jan – Nyponbuskar, nyponbuskar, hela vägen nyponbuskar
 • Young, Neil – Fredsförklaring

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm

I november 2015 reste delar av bibliotekspersonal från Gagnefs bibliotek till Stockholm för ett besök på Internationella biblioteket (IB). Tanken var att få se och lära sig hur IB arbetar, hur stora boksamlingar det finns och på vilket sätt man kan få hjälp i sitt eget arbete med mångspråk. Studiebesök IB Gagnef

Behovsinventering 2015

Under våren 2015, februari till april, besökte Länsbibliotek Dalarna länets kommunbibliotek. Genom olika metoder tog vi tillsammans  fram vilka kompetensutvecklingsbehov personalen har. Vi undersökte också vad inom läsfrämjandeområdet som biblioteken har och som man vill utveckla i projektet.

Projektet kommer både att innehålla gemensamma dagar med fortbildning samt lokala processer på hemmaplan.Genom projektet ska bibliotekspersonalen öka sin kompetens att arbeta med läsfrämjande.

Varje medarbetare ska:

 • veta att biblioteket har ett läsfrämjande uppdrag
 • kunna tillämpa det i sin roll
 • utveckla sin tillämpning så att det stärker det läsfrämjande uppdraget
 • förstå och känna att den egna tillämpningen gör skillnad