Inspirerande och berikande möte med Bibblo i Luleå

 

Åter från ett gnistrande Luleå med solsken och sparkar i Sparkeringen på älven.
Vi träffade Bibblo-redaktionen, Maria Öhman (Regionbiblioteket) och Hannele Kylmämaa (huvudredaktör) för tankeutbyte och goda idéer. I redaktionen ingår också Regine Nordström som har arbetat med Barnens Polarbibliotek, numera Polarbibblo i nästan 20 år.

Norrbotten har 45 bibliotek med c:a 170 anställda och samarbetet började med Maraccas, en gemensam marknadsföringskampanj som skulle skaka om biblioteken. Detta utvecklades till fler gemensamma projekt och numera har man en gemensam webb/katalog bibblo.se, och gemensam vision och värdegrund.

Efter att ha lyssnat på redaktionens berättelse fick jag några tankar om Helgewebben:

Det saknas en föräldrasida – en sida för där vi kan presentera det vi arbetar med för de minsta barnen. Sidan ska vända sig till vuxna med boktips OM barn, information om Språkpiller, gåvobok och Finska språkpaket. Här ska också poängteras vikten av att stimulera barns språkutveckling med högläsning.

Region Gävleborg är finskt förvaltningsområde och det finns minst tre förvaltningskommuner, Hofors, Gävle och Sandviken i länet. Skulle vi kunna marknadsföra den finska litteraturen bättre på Helgewebben?

Bibblo.se arbetar också med lokal ruta där medier av Norrbottensförfattare presenteras ”Norrbottenstips”.

Ja, här finns en del att fundera över efter en inspirerande och väl ordnad studieresa!

Tinne Wennerholm Region Gävleborg

 

 

 

 

 

Studieresa till Stockholm

Dela Läslust bjuder nu in personal på folkbiblioteken i Uppsala, Gävleborg, Dalarna och Värmlands län till ytterligare en studieresa.

Ett bibliotek kan se ut och fungera på många olika sätt. På denna resa fokuserar vi bibliotek som medvetet anpassat sin verksamhet – och läsfrämjande arbete – utifrån de behov som finns i samhället omkring det. På denna resa kommer vi diskutera, ta del av föreläsningar och besöka intressanta bibliotek på detta tema.

Resan börjar vid lunchtid torsdag 23 mars och avslutas fredag 24 mars på eftermiddagen i centrala Stockholm.

Dag 1

BIBLIOTEKET I LOKALSAMHÄLLET

Cecilia Brisander och Elisabeth Aquilonius samtalar om hur man kan planera för biblioteksverksamhet utifrån lokalsamhället.

Cecilia jobbar som utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm och är aktuell med den kommande skriften Bibliotek i samspel med lokalsamhället. Frågor hon ställt sig under arbetets gång är vilken roll biblioteket ska ha i sitt lokalsamhälle och hur lär man känna det samhälle som biblioteket befinner sig i?

Elisabeth är verksamhetscontroller på Stockholm stadsbibliotek och arbetar just nu med en ny strukturplan för biblioteksverksamheten i Stockholm. Planen ger riktning för nyetableringar, flytt och upprustning av bibliotek, och fokuserar på öppettider, den digitala infrastrukturen och det rörliga biblioteket.

BESÖK PÅ RINKEBY BIBLIOTEK

11416356_903499116363011_5938451156412029985_oI Rinkeby talas fler än 100 språk. En av de viktigaste uppgifterna för biblioteket är att hjälpa invånarna med utländsk bakgrund att erövra det svenska språket, men också att erbjuda litteratur på deras modersmål. Biblioteket har också ett väl utbyggt samarbete med Rinkebys skolor. Varje år bjuder biblioteket in Nobelpristagaren i litteratur. Ett uppmärksammat projekt som gett goda resultat för barns läsning är Listiga Räven.

Läs mer om Rinkeby bibliotek: https://biblioteket.stockholm.se/bibliotek/rinkeby-bibliotek

 

Dag 2

KLARTEXT I SOLLENTUNAhittaboken_loggo

På resans andra dag åker vi till Sollentuna kommun. Vi besöker huvudbiblioteket och träffar enhetschef Catharina Ek som bland annat berättar om deras nyinvigda Klartext-projekt. Genom nya placeringar av fack- och skönlitteratur och färgkodningar i rummet är målet att det ska bli lättare för besökaren att hitta i biblioteket.

Läs mer om Klartext: https://www.bibliotekenisollentuna.se/web/arena/om-biblioteket

MERÖPPET BIBLIOTEK

img_0766Vi åker sedan till Arena Edsberg, ett meröppet filialbibliotek i Sollentuna. Vi besöker biblioteket under meröppettid och träffar platsansvariga Bibbi Ahlberg som berättar om hur meröppet fungerar, hur rummet tas i bruk under meröppettid och vilka utmaningar som biblioteket ställs inför när ingen personal finns på plats.

Läs mer om meröppet i Sollentuna: https://www.bibliotekenisollentuna.se/web/arena/meroppet

FÖRDJUPAT LÄSFRÄMJANDE ARBETE

_dsc0202-sandrasSandra Sporrenstrand är bibliotekarie på Sture bibliotek, ett skyltfönsterbibliotek i Östermalmstorgs tunnelbanestation. Sandra har specialiserat sig i läsfrämjande arbete för personer som önskar fördjupning och ett socialt sammanhang att prata om läsning i, vilket har resulterat i litterära salonger och kurser för läsecirkelsledare.

 

 

 

 

PRAKTIKALITETER

  • Resan pågår 23-24 mars, med samling vid Stockholms central 12.30. Hemresa efter 14.30 24 mars.
  • Vi bor på hotell Lilla Rådmannen, Rådmansgatan 67.
  • Resor och boende betalas av projektet. Måltider bekostas av traktamente från arbetsgivaren.
  • Det finns 16 platser på resan. Resan är öppen för alla folkbiblioteksmedarbetare, men det är upp till cheferna på kommunnivå att besluta vilka som söker. Vid fler sökanden än tillgängliga platser görs ett urval av projektteamet.
  • Reseledare: Eleonor Grenholm, Länsbibliotek Uppsala och Ulla Nyberg, Kulturutveckling Region Gävleborg
  • Vid frågor, kontakta:
    Eleonor Grenholm, eleonor.grenholm@lul.se, 070-618 66 22
    Ulla Nyberg, ulla.b.nyberg@regiongavleborg.se, 070-229 27 02

ANMÄLAN

Har passerat

 

Studieresa till Dalarna – 3-4 april 2017

 

Tema: Bemötande och mångspråk för alla åldrar på det stora och det lilla biblioteket

Dela Läslust bjuder nu in personal på folkbiblioteken i Uppsala, Gävleborg, Dalarna och Värmlands län till en studieresa där vi får ta del av det stora och det lilla bibliotekets utmaningar med bemötande och mångspråk.

Vår resa börjar i Borlänge efter lunch och nästa dag åker vi vidare till Säter och Ludvika. Vi kommer få många olika perspektiv på temat bemötande och mångspråk. Hur bemöter man någon på bästa sätt som inte talar svenska eller som har ett funktionshinder eller som är ovan att vara på ett bibliotek? Hur gör man på det lilla biblioteket som i Säter jämfört med de mellanstora biblioteken i Borlänge och Ludvika?

Borlänge

Borlänge kommun består av över 50 000 trevliga invånare. Kommunens vision är attborlange Borlänge ska vara Sveriges trevligaste stad med ett rikt kultur- och näringsliv.

På biblioteket i Borlänge har de länge jobbat med mångspråk och det finns en språkguide som aktivt jobbar med att nå nyanlända.  Vi kommer få höra om hans arbete. På biblioteket finns även en sagogrotta med en väl utvecklad sagostundsverksamhet som vi kommer att få uppleva.

bomoBOMO – Borlänge Modern

Vi får en visning av BOMO – Borlänge Modern – som är en regional konsthall och mötesplats. BOMO har en bred programverksamhet och välkomnar särskilt barn och unga som besökare och medskapare i samarbete med ANODA Ung Konst Dalarna.  Aktuell utställning under vårt besök: Chun Lee Wang Gurt Undefined Territories.
Läs mer om verksamheten på BOMO:s hemsida: http://borlangemodern.se/

Författarkväll – Mats Strandberg

På kvällen bjuder vi på ett författarbesök på Borlänge bibliotek. Vi får lyssna till ett samtal med författaren Mats Strandberg om utanförskap och hur det temat går igen i hans böcker – Engelsforstrilogin, Färjan och barnböckerna om Frank Steen.

cirkeln  matsstrandberg
Fotograf: Henric Lindsten

Säter

I Säter hittar du lugnet i tillvaron. Säter är en kommun med ca 11 000 invånare och av dessa bor ca 6000 i Säter. Staden har en gammal stadskärna från 1642 med en charmig blandning av låga knuttimrade uthuslängor och borgarhus.

sater

Säter är ett mindre bibliotek och vi får höra om deras verksamhet och hur de jobbat med mångspråk med bland annat språkcafé och låna en språkvän. De har även jobbat mycket med medieplanering och gått från att ha det trångt i hyllorna till väldigt luftigt och fint. Man har även anställt en MIK-bibliotekarie som kommer jobba aktivt med MIK. Vi kommer få en inblick i deras vision med MIK.

Ludvika

Ludvika är en del av Dalarna och Bergslagen, ett område som präglats av bergsbruket. Koppar, silver och framför allt järnmalmen var en förutsättning för att människor skulle bosätta sig här. Ludvika kommun har ca 26 500 invånare av dessa bor ca 14 500 invånare i Ludvika.

ludvika

Vi besöker Ludvika bibliotek och får höra hur de har arbetat med bemötande i en process i Dela Läslustprojektet. De har bland annat använt sig av mystery shoppers och månadens utmaning. Ni kan läsa mer om processen här: https://delalaslust.files.wordpress.com/2016/06/dela-lc3a4slust-ludvika.pdf

Ludvika har jobbat mycket med biblioteksrummet då de har fått tänka till lite extra för att möjliggöra både plats för samtal och en tystare del av biblioteket. Vi får höra om deras arbete med detta.

Ludvika fick en stor del av statens migrationspengar till projektledare och inköp av media och de kommer att berätta mer hur de har använt pengarna.

Praktikaliteter

Resan pågår 3-4 april. Resan utgår från Borlänge. Ankomst till Borlänge vid lunch den 3 april och hemresa på eftermiddagen den 4 april.

Resor och boende betalas av projektet. Måltider bekostas av traktamente från arbetsgivaren.

Det finns 16 platser på resan. Resan är öppen för alla folkbiblioteksmedarbetare, men det är upp till cheferna på kommunnivå att besluta vilka som söker. Vid fler sökanden än tillgängliga platser görs ett urval av projektteamet.

Reseledare: Linda Sävhammar och Anna-Lena Ittner-Sandström, Länsbibliotek Dalarna

Anmälan

Sista anmälan 24 februari 2017.
Anmäl dig med formuläret på denna länk: http://ow.ly/RzIG307TYQ7

Vid frågor kontakta:
Linda Sävhammar på linda.savhammar@falun.se  eller  023-861 23
Anna-Lena Ittner-Sandström anna-lena.ittner.sandstrom@falun.se  023-861 25

Välkommen med din anmälan!

Dela Läslust är ett projekt om läsfrämjande och litteraturförmedling på folkbiblioteken i fyra län: Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland. Projektet delfinansieras av Statens Kulturråd.

Studieresor våren 2017

Under projektets sista månader arrangeras två studieresor inom Dela Läslust. Här kommer lite information om dem.

Öppna bibliotek

Projektet planerar just nu för en resa på temat Öppna bibliotek – vi kommer besöka olika bibliotek som organiserat sin verksamhet utifrån sitt närsamhälles förutsättningar. Det kommer handla om meröppna bibliotek, drop-in-bibliotek och läsfrämjande för alla. Resan kommer att ske i mars, datum och mer information kommer i mitten av januari.

Bemötande och mångspråk för alla åldrar

Redan nu kan ni boka in 3-4 april i era kalendrar! Då sker nämligen projektets sista resa, på temat Bemötande och mångspråk för alla åldrar. Vi besöker biblioteken i Borlänge, Säter och Ludvika i Dalarna. Här får vi ta del av olika perspektiv på bemötande och mångspråk – allt ifrån det mindre bibliotekets utmaningar till det lite större bibliotekets perspektiv. Vi får visningar av de olika biblioteken och konsthallen BOMO – Borlänge Modern – som har särskilt fokus på barn och unga. Vi kommer även att få en föreläsning om bemötande av Rättighetscentrum Dalarna. På kvällen den 3 april bjuder vi in till ett författarbesök där vi får lyssna till Mats Strandberg som bland annat skrivit böckerna Engelsforstrilogin och Färjan. Håll utkik efter inbjudan som kommer i mitten på januari med utförlig information om resan.

dalaresa

Dalaresa 20-21 oktober

Vi kommer att besöka tre av Dalarnas bibliotek Borlänge, Säter och Ludvika.

Resan börjar i Borlänge med lunch kl. 12.00. Vi får veta mer om bibliotekets mångspråksarbete och sagostundsverksamhet, se BOMO – Borlänge Modern – en regional konsthall med fokus på samtida konst, arkitektur och design. Vi övernattar på Quality Hotel Galaxen, Borlänge.

Dag två går bussen till Säters bibliotek. Vi fokuserar på Säters arbete med mångspråk. Vi fortsätter sedan till Ludvika bibliotek för att ta del av deras arbete med mångspråk och bemötande. På de tre biblioteken blir det tid för erfarenhetsutbyte och diskussion med bibliotekspersonalen. Här slutar vår resa men den som önskar kan följa med bussen tillbaka till Borlänge.

I resan ingår lunch dag 1 och 2, middag dag 1 och övernattning.

Dela Läslust bjuder nu in bibliotekspersonal på folkbiblioteken i Dalarna, Uppsala, Gävleborg och Värmlands län till studieresan. Vi har 15 platser. Anmälan senast den 11 oktober till lansbiblioteket@falun.se

Frågor? Kontakta Anna-Lena Ittner Sandström, Länsbibliotek Dalarna, ait01@falun.se tel. 023-861 25