Läslust hela livet

Processbeskrivning: Vi vill skapa läslust för alla oavsett ålder. Vi tänker ha sagostund för 5-åringar, bokprat för klass 1-6 och hälsingeskrönor klass 7-9. Bok + film för förskoleklass, förberedelseklass och särskolans basgrupper. Författarbesök av lokal författare (dels biblioteket men även äldreboendet Kastanjen). Föreläsning om Järnindustrins historia i Ljusne. Kaffe med bok – boktips av personalen (även för skolans personal). Ett It-dropin och vi deltar i kyrkans levande julkalender där vi bjuder in en hemlig diktare från Ljusne.
Till detta har vi en konstutställning samt att Kustslöjdarna ställer ut sitt material.

Detta hoppas vi kunna uppnå: Att flera hittar till oss i bibliotekets lokaler och att vi ökar medvetenheten om läsningens betydelse.

Deltagande bibliotek: Ljusne bibliotek och Söderhamns stadsbibliotek.

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Leif-Göran Mosell, +46 270-75519 leif-goran.mosell@soderhamn.se

Läslust hela livet – etapp två

Projektbeskrivning: Vi vill skapa läslust för alla oavsett ålder. Inriktning denna gång är mer att ta till sig, prata och utföra. Vi tänker ha sagostund för 4-5-åringar, bokprat för klass 3 och föreläsning av före detta elev för klass 7-9. För klass 1-2 lyssna på saga och rita. Klasserna 4-5 kommer att tillverka en Spunk efter att ha läst eller lyssnat på boken och klass 6 bygger bro efter en berättelse om Bockarna Bruse. Förskoleklassen spelar och sjunger kända barnvisor. En föreläsning för allmänheten om Sågverksepoken. Kaffe med bok – boktips av personalen (även för skolans personal). Slöjdcafé för alla som vill.

Detta hoppas vi kunna uppnå: Att flera hittar till oss i bibliotekets lokaler och att vi ökar medvetenheten om läsningens betydelse.

Deltagande bibliotek: Ljusne bibliotek och Söderhamns stadsbibliotek.

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Leif-Göran Mosell, 0270-75519 leif-goran.mosell@soderhamn.se

Flerspråkiga sagostunder för förskolegrupper

Processbeskrivning: Bakgrund: På förskolorna i Hofors Kommun är barn med annat modersmål än svenska vanligt förekommande. Det verkar också finnas personal som behärskar samma modersmål som barnen fastän kanske inte på heltid. Vi bjuder sedan tidigare in förskolegrupper till sagostund på biblioteken men vi bjuder även in oss själva till förskolornas förskolegrupper. Tidigare bjöds förskolegrupperna enbart in till biblioteken för sagostund och då var det många grupper med små barn som tyckte att det var för komplicerat att komma. Nu inleder vi ibland relationen med barnen på förskolan och hoppas på att de senare kommer till biblioteket.
Planering av process: När vi har sagostund för en förskolegrupp så ska vi, om det finns barn i gruppen med annat modersmål, försöka se till att det finns personal som behärskar samma modersmål och som då läser samma titel på modersmålet som bibliotekets personal läser på svenska i tidsmässig anslutning. Detta har gjorts vid ett tidigare tillfälle vilket blev mycket lyckat.

Hoppas vi att uppnå: Vi hoppas på att sprida läsglädje bland barnen, oavsett vilket modersmål de har och att alla barn ska få känna sig sedda. Vi hoppas också på att inspirera personalen till att fortsätta arbeta med läsning på detta sätt.

Deltagande bibliotek: Hofors och Torsåkers Bibliotek, båda biblioteken ligger i Hofors kommun.

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Frida Eklöf, +46 0290 771539 frida.eklof@hofors.se