Inspirerande och berikande möte med Bibblo i Luleå

 

Åter från ett gnistrande Luleå med solsken och sparkar i Sparkeringen på älven.
Vi träffade Bibblo-redaktionen, Maria Öhman (Regionbiblioteket) och Hannele Kylmämaa (huvudredaktör) för tankeutbyte och goda idéer. I redaktionen ingår också Regine Nordström som har arbetat med Barnens Polarbibliotek, numera Polarbibblo i nästan 20 år.

Norrbotten har 45 bibliotek med c:a 170 anställda och samarbetet började med Maraccas, en gemensam marknadsföringskampanj som skulle skaka om biblioteken. Detta utvecklades till fler gemensamma projekt och numera har man en gemensam webb/katalog bibblo.se, och gemensam vision och värdegrund.

Efter att ha lyssnat på redaktionens berättelse fick jag några tankar om Helgewebben:

Det saknas en föräldrasida – en sida för där vi kan presentera det vi arbetar med för de minsta barnen. Sidan ska vända sig till vuxna med boktips OM barn, information om Språkpiller, gåvobok och Finska språkpaket. Här ska också poängteras vikten av att stimulera barns språkutveckling med högläsning.

Region Gävleborg är finskt förvaltningsområde och det finns minst tre förvaltningskommuner, Hofors, Gävle och Sandviken i länet. Skulle vi kunna marknadsföra den finska litteraturen bättre på Helgewebben?

Bibblo.se arbetar också med lokal ruta där medier av Norrbottensförfattare presenteras ”Norrbottenstips”.

Ja, här finns en del att fundera över efter en inspirerande och väl ordnad studieresa!

Tinne Wennerholm Region Gävleborg

 

 

 

 

 

Design thinking – ett sätt att driva lokala utvecklingsprocesser?

Inom Dela Läslust ska de deltagande bedriva lokala utvecklingsprocesser. Begreppet process är ett ord som ofta upplevas som obekant och abstrakt. Hur arbetar man med processer egentligen? Vi i projektteamet tycker att metoden Design thinking verkar intressant för att arbeta strukturerat med en utvecklingsprocess.

Att påbörja eller vidareutveckla en verksamhet handlar förstås om att väga in väldigt många olika faktorer: bibliotekspersonalens idéer och erfarenheter, finansiering, lokalens utformning och mycket mera. Lika viktigt är att förhålla sig till närsamhällets behov. De som lever i ditt biblioteks upptagningsområde: vad vill de?

Ett sätt att arbeta strukturerat med att kartlägga det och utifrån kartläggnigen skapa verksamhet som fungerar och används är att utgå från Design thinking. Design thinking är en metod som syftar till att skapa verksamhet utifrån deltagarnas behov. Genom att använda sig av Design thinking när man påbörjar ett arbete med att skapa en verksamhet eller tjänst i biblioteket sätts de som ses som målgrupp i fokus och deras behov, förförståelse och idéer står i centrum.

Fortsätt läsa