Personalens bokcirkel

Processens namn: Personalens bokcirkel

Processbeskrivning: En gång i månaden träffas vi i personalgruppen för att tipsa varandra om böcker, ljudböcker eller filmer. Dessa placerar vi sedan på en särskild hylla som vi kallar ”Personalens boktips”. Till varje bok eller film hör en handskriven lapp med några meningar om vad vi tycker.

Detta hoppas vi att uppnå: Vi hoppas att med detta kunna väcka läslust hos våra besökare samtidigt som vi ökar vår egen kunskap om litteratur i olika genrer och för olika åldrar. Vi utvärderar vår egen upplevelse av bokcirkeln genom regelbundna diskussioner. Vi observerar besökarnas respons på skyltningen och om böckerna/ medierna lånas ut.

Deltagande bibliotek: Håbo bibliotek

Län: Uppsala

Kontaktperson: Christina Norén, christina.noren@habo.se, 0171-52602

”Rokaden”

Processens namn: ”Rokaden”

Processbeskrivning: Vi vill disponera om bibliotekslokalen och göra en tyst avdelning för att skapa rum för läsning och studier. För att uppnå detta måste vi flytta hela avdelningar i en ”rokad”.

Detta hoppas vi att uppnå: Ytor i biblioteket där man kan studera/läsa ifred men även ytor där det fortfarande finns plats för möte. Vi vill vända en negativ trend med mycket stök och oro till en positiv utveckling där biblioteket tar tillbaka sin roll som en demokratisk plats där alla ska kunna trivas.

Deltagande bibliotek: Ludvika bibliotek

Län: Dalarna

Kontaktperson: Maria Morén, tel 0240-86270, maria.moren@ludvika.se

UPPFÖLJNING

Vilka aktiviteter har skett inom processen? Omflyttning i biblioteksrummet för att skapa bättre miljöer för läsande och lärande.

Vad har ni uppnått? Vi upplever att biblioteket har blivit en mycket lugnare och trivsammare miljö att vistas i. Vi har bytt ut möbler för att skapa vilsamma läsplatser, personalen är gladare, bättre arbetsmiljö för personalen, besökare kommenterar att det blivit bättre.

Vilka utmaningar har ni stött på? Att få med all personal och att få besökare att respektera biblioteket som en tystare miljö jämfört med de flesta andra.

Är detta något ni ska fortsätta arbeta med? Det är ett löpande arbete.

 

Dela läslust i Håbo

Processens namn: Dela läslust

Processbeskrivning: All bibliotekspersonal ska arbeta för att synliggöra och utveckla läsfrämjandearbetet mot bibliotekets användare. Genom möten måndag – torsdag med olika teman ska vi belysa det läsfrämjande arbetet ur olika perspektiv. Lästid för personal 4 timmar/vecka.

Detta hoppas vi att uppnå: Att det syns och hörs att biblioteket är en plats där litteratursamtalen är viktiga. Att personalens kompetens stärks och där idéer och engagemang sprids och syns både i det fysiska rummet och på sociala medier. Att vi når målet med projektet och ökar läslusten hos besökare och personal.

Deltagande bibliotek: Håbo bibliotek

Län: Uppsala

Kontaktperson: Kathy Wiberg, kathy.wiberg@habo.se, 0171-52603

Vi vågar boktipsa!

Processens namn: Vi vågar boktipsa!

Processbeskrivning: Boktipsa varandra inom personalen, lägga ut bild och text i sociala medier, spela in ljud och/eller bild i sociala medier. Hålla minst en öppen boktipsarstund för allmänheten eller personalklubb. Deltagande bibliotek: Edsbyns och Alftas bibliotek

Detta hoppas vi att uppnå: Hitta arbetsverktyg för att enklare nå ut med boktips till medborgarna. Genom övning hoppas vi bli bekvämare i vår boktipsarroll. Få in det som en vana att boktipsa muntligen, skriftligen och i möte med besökare och allmänheten. Få större bokkännedom och kunskap om andra som boktipsar, så att vi kan tipsa besökarna. Genom detta hoppas vi också att låntagarna ska känna sig bekväma att själva delta i bokdiskussioner och aktivt boktipsa genom våra sociala nätverk.

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Anders Ohlsson, anders.ohlsson@ovanaker.se, 072- 505 51 14

Vilka aktiviteter har skett inom processen? Vi kollegor har sinsemellan boktipsat varandra och därefter delat med oss av dessa till låntagarna, främst via bibliotekets facebook-sida.

Vad har ni uppnått? Vi har blivit modigare i rollen som ”boktipsare”, främst i den digitala världen där vi nu vågar lägga upp material med oss själva med en kort och personlig text om en bok.

Vilka utmaningar har ni stött på? Det är inte alla som är bekväma i rollen som ”offentlig” boktipsare, utan föredrar det mer personliga mötet med låntagare, där tipsen ofta är spontana.

Är detta något ni ska fortsätta arbeta med? Det här kommer vi fortsätta att arbeta med. Något stöd från läns- eller regionbiblioteket är inte nödvändigt i nuläget.

Läslust hela livet

Processbeskrivning: Vi vill skapa läslust för alla oavsett ålder. Vi tänker ha sagostund för 5-åringar, bokprat för klass 1-6 och hälsingeskrönor klass 7-9. Bok + film för förskoleklass, förberedelseklass och särskolans basgrupper. Författarbesök av lokal författare (dels biblioteket men även äldreboendet Kastanjen). Föreläsning om Järnindustrins historia i Ljusne. Kaffe med bok – boktips av personalen (även för skolans personal). Ett It-dropin och vi deltar i kyrkans levande julkalender där vi bjuder in en hemlig diktare från Ljusne.
Till detta har vi en konstutställning samt att Kustslöjdarna ställer ut sitt material.

Detta hoppas vi kunna uppnå: Att flera hittar till oss i bibliotekets lokaler och att vi ökar medvetenheten om läsningens betydelse.

Deltagande bibliotek: Ljusne bibliotek och Söderhamns stadsbibliotek.

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Leif-Göran Mosell, +46 270-75519 leif-goran.mosell@soderhamn.se