Vi vågar boktipsa!

Processens namn: Vi vågar boktipsa!

Processbeskrivning: Boktipsa varandra inom personalen, lägga ut bild och text i sociala medier, spela in ljud och/eller bild i sociala medier. Hålla minst en öppen boktipsarstund för allmänheten eller personalklubb. Deltagande bibliotek: Edsbyns och Alftas bibliotek

Detta hoppas vi att uppnå: Hitta arbetsverktyg för att enklare nå ut med boktips till medborgarna. Genom övning hoppas vi bli bekvämare i vår boktipsarroll. Få in det som en vana att boktipsa muntligen, skriftligen och i möte med besökare och allmänheten. Få större bokkännedom och kunskap om andra som boktipsar, så att vi kan tipsa besökarna. Genom detta hoppas vi också att låntagarna ska känna sig bekväma att själva delta i bokdiskussioner och aktivt boktipsa genom våra sociala nätverk.

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Anders Ohlsson, anders.ohlsson@ovanaker.se, 072- 505 51 14

Vilka aktiviteter har skett inom processen? Vi kollegor har sinsemellan boktipsat varandra och därefter delat med oss av dessa till låntagarna, främst via bibliotekets facebook-sida.

Vad har ni uppnått? Vi har blivit modigare i rollen som ”boktipsare”, främst i den digitala världen där vi nu vågar lägga upp material med oss själva med en kort och personlig text om en bok.

Vilka utmaningar har ni stött på? Det är inte alla som är bekväma i rollen som ”offentlig” boktipsare, utan föredrar det mer personliga mötet med låntagare, där tipsen ofta är spontana.

Är detta något ni ska fortsätta arbeta med? Det här kommer vi fortsätta att arbeta med. Något stöd från läns- eller regionbiblioteket är inte nödvändigt i nuläget.

Personalbokcirkel på biblioteket

Processbeskrivning:
Vår plan är att återuppliva den personalbokcirkel vi tidigare haft på biblioteket. Vi vill skapa tid och utrymme att prata om personalens eget fritidsläsande för att öka allas kunskap och medvetenhet också om böcker vi inte själva läser.

Detta hoppas vi att uppnå:
Framförallt hoppas vi på att få föra glädjefyllda samtal om litteratur. I förlängningen lär vi oss mer om böcker vi inte läst, tipsande och exponering i biblioteket underlättas med hjälp av denna inspiration.

Deltagande bibliotek: Forshaga bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Helena Hagelin, helena.hagelin@forshaga.se, 054-17 22 26

Lokal process: Sociala medier

Processbeskrivning:
Vi undersöker om biblioteket ska finnas på fler sociala medier. Vilka målgrupper vill vi nå? Vad bör vi jobba med på de olika sociala medierna?

Detta hoppas vi att uppnå:
Att vi får en plan för användandet av sociala medier.

Deltagande bibliotek: Kristinehamns bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Åsa Möller, asa.moller@kristinehamn.se, 0550-880 78

 

Lokal process: Bokbloggen som litteraturförmedlare

Processbeskrivning:
Att arbeta med litteraturförmedling med hjälp av bloggen. Vi vill lära oss om verktyget, WordPress och hur man når nya läsare. Vi vill också få våra läsare delaktiga genom att de blir medskapare i bloggen.

Detta hoppas vi att uppnå:
Ta tillbaka bibliotekets roll som litteraturförmedlare och inspiratör. Att få befolkningen att bli delaktiga i bibliotekets verksamhet och på så vis stärka bibliotekets roll i lokalsamhället.

Deltagande bibliotek: Torsby och Sysslebäcks bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Agneta Strandberg, agneta.strandberg@torsby.se,
0560-16317

 

 

 

Lokal process: En kvart om dagen – lästid för läslust

Processens namn: En kvart om dagen – lästid för läslust

Processbeskrivning: För att förmedla läslust måste vi läsa inte bara baksidestexter utan även en hel bok. Vi har olika mycket tid för att läsa efter arbetsdagens slut. Vi planerar att läsa ”en kvart om dagen” på arbetsrummet eller i en skön fåtölj. Vi sätter upp en skylt för att få läsro. När vi har arbetsplatsträffar ger vi alltid lite tid till en medarbetare för att berätta något om sin bok.

Detta hoppas vi att uppnå: Att all personal har läst bok/böcker på arbetstid och berättat för arbetsgruppen om just sin bok. I vår, senast april månad bjuder vi in till ett läslustarrangemang på biblioteket. Det kan bli ett bokcafé eller ett annat arrangemang med läsinspiration där även besökarna ges tillfälle att berätta om sina läsupplevelser.

Deltagande bibliotek: Enköpings kommunbibliotek

Län: Uppsala

Kontaktperson: Maria Ekmark, maria.ekmark@enkoping.se, 0171-625514