Delad läsupplevelse – integration genom läsecirklar

Processens namn: Delad läsupplevelse – integration genom läsecirklar

Processbeskrivning: Vi vill skapa gemensamma läsupplevelser för nysvenskar och ”gammelsvenskar” genom att starta läsecirklar där vi erbjuder boktitlar på två olika läsnivåer, dels originalboken och dels en bearbetad lättläst variant av titeln, som dessutom innehåller boken inläst på mp3-skiva, så att man kan lyssna på berättelsen. diskussionsfrågorna utgår från texten i LL-.boken, så att alla kan vara med och diskutera.

Detta hoppas vi uppnå
Att skapa integration och interkulturella möten genom ”blandade” läsecirklar. Alla som är med i läsecirkeln läser samma grundberättelse, men på olika läsnivåer, och de kan deltai de gemensamma diskussionerna. Samtidigt får nysvenska och ”gammelsvenskar2 en mötesplats där de kan lära känna varandra och nysvenskarna får en möjlighet att utveckla sin svenska.

Deltagande bibliotek: Edsbyns bibliotek

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Karin Lindh, tel: +46 271-571 58, karin.lindh@ovanaker.se

Uppföljning
Vilka aktiviteter har skett inom processen?
Vi inbjöd till en läsecirkel utifrån boken Stjärnlösa nätter, av Arkan Asaad. Boken fanns i två upplagor, originalboken samt en bearbetad lättläst variant med mp3- skiva. Deltagarna, (fem ”gammelsvenska och en ”ny svensk”), kom till biblioteket och hämtade den bok de ville låna. Därefter hade vi en träff på biblioteket då vi pratade om boken. Det blev en intressant diskussion, där även samtal runt språk, kultur och integration fick utrymme. Läsecirkeln avslutades med att vi alla var med på ett författarbesök av Arkan Asaad.

Vad har ni uppnått?
Vi tycker vi har uppnått det vi hoppades på med själva läsecirkeln. Då det gäller ”målgrupp”, riktade vi oss inte specifikt till personer med funktionsnedsättning denna gång.

Vilka utmaningar har ni stött på?
Vår största utmaning var att nå ut till ”nysvenskar”. Vi affischerade och tog kontakt med aktivitetshuset samt Komvux. Vi informerade även via kommunens hemsida samt via direktkontakt med låntagare på biblioteket. Själva författarbesöket var ett sammarbete med Voxnadalens gymnasium och SFI. Många ”nysvenskar” kom därför på författarbesöket via skolan och SFI, att nå även andra ”nysvenskar” upplevde vi vara en utmaning.

Är detta något som ni ska fortsätta med?
Vi fortsätter på Edsbyns bibliotek, enligt samma koncept under våren- 2017. Vi har nu startat en ny bokcirkel utifrån Sara Lövestams bok Sanning med modifikation/ Flicka försvunnen (lättläst). Även denna bokcirkel avslutas med författarbesök.

 

 

 

Tillgängliga medier

Processbeskrivning:
Vi vill stimulera de som inte (längre) har möjlighet att läsa skriven text. Många äldre blir ledsna när de inte längre kan läsa vanliga böcker. Vi vill upplysa om den fantastiska möjligheten som finns, tack vare MTM, att lyssna på böckerna istället. Det är inget nederlag, det är bara ett annat/nytt sätt att läsa på som man kan vänja sig vid och ha stor glädje av.

Detta hoppas vi att uppnå:
Vi hoppas att talbokslåntagarna i kommunen ska bli stimulerade av att träffas, få lästips som de kanske inte skulle få genom sina vanliga kanaler eller genom att ”bara” leta igenom beståndet på biblioteket. De flesta människor mår bra av att bli sedda och uppmärksammade. Genom att anordna talboksträffar visar vi att vi bryr oss om deras behov att läsa på ett särskilt sätt och att vi vill göra vårt bästa för att tillgodo se dem.

Deltagande bibliotek: Kils bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Anna Johansson, anna.johansson15@kil.se, 0554-19168

 

 

Biblioteksvisning

Processens namn: Biblioteksvisning

Processbeskrivning: I denna process blir det viktigt, utifrån jämställdhets- och tillgänglighetstänket, att planera visningen utifrån olika ungdomars behov. Det känns viktigt att ha en bredd på böcker och filmer man tipsar om, det känns också naturligt att visa vår Lättläst-hylla (där vi även placerat böcker med CD samt talböcker) och betona dessa böckers värde och prata om behovet av lättlästa böcker på ett väldigt avslappnat sätt.

Detta hoppas vi uppnå: Syftet med visningarna att man ska bekanta sig med bibliotekets lokaler, lära sig att hitta i biblioteket samt inspirera till läsning och locka fram ett intresse att komma tillbaka

Deltagande bibliotek: Bollnäs Bibliotek

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Sofia Eliasson, sofia.eliasson@bollnas.se, 0278 256 79

 

Vilka aktiviteter har skett inom processen?

Vi har gjort biblioteksvisningar med fokus på elever från sjundeklass men har även tagit emot klasser från Bollnäs Folkhögskola och Torsbergsgymnasiets ettor. Visningarna har inletts med kort information om HelGe-samarbetet och hur lånekortet fungerar samt specifik information för just Bollnäs bibliotek så som öppettider. Visningen har sedan fortsatts med information om hur det går till att söka i vår webb-katalog samt en kort introduktion till SAB-systemet. Därefter har eleverna fått en guidad tur genom biblioteket och dess olika avdelningar. Visningarna har till sist avslutats på avdelningen för Unga Vuxna eftersom samtliga visningar inom ramen för denna process varit inriktade på ungdomar. Där har vi pratat särskilt om lättlästa medier och böcker på andra språk. Avslutningsvis har vi haft ett litet ”quiz” på det vi gått igenom där eleverna fått tävla om att ge det rätta svaret. Quizet har bestått av frågor om exempelvis hur länge man får låna en bok och hur många kommuner det finns inom HelGe. I vissa fall har vi fokuserat mer på bokprat och att tipsa om nya böcker i slutet av visningen. Innan eleverna lämnat biblioteket har vi också hjälpt till att ge dem nya pinkoder och skapa nya lånekort.

Vad har ni uppnått?

Vi har haft många klasser på besök där vi genom att bjuda in skolorna förhoppningsvis är på god väg att skapa en etablerad relation till lärarna så att de också förstår värdet i att ta med sig eleverna till biblioteket. Vi hoppas att biblioteksvisningarna ska bli ett återkommande inslag i uppstart av nya klasser så att samtliga elever får en bra grund att stå på när det gäller informationssök och skolarbeten men även fritidsläsning. Genom att göra visningarna väldigt enkla och avslappnade anser vi också att vi skapat en bra stämning i grupperna där det hela tiden funnits utrymme för frågor. I de fall det behövts tolk har vi också ansträngt oss och lyckats erbjuda detta på de flesta av visningarna som behövt tolkning på arabiska eller kurdiska.

Vilka utmaningar har ni stött på?

Den ständiga utmaningen när man har med skolan att göra är att få kontakt med lärarna. Vi skickar ut inbjudningar till biblioteksvisning i början av varje ny termin med särskilt fokus på vårterminen men det är alltid lika svårt att få svar på mail/brev. Lärarna dyker gärna upp spontant trots information om att vi gärna vill boka in visningarna i förväg. Ibland kan det även vara så att lärarna tar med sig eleverna och vill hålla i en egen visning utan hjälp från personalen. Den yttersta utmaningen har nog att göra med att vi inte är något skolbibliotek vilket gör att skolorna inte riktigt vet vad de ska förvänta sig av oss. Vi vill ju att biblioteket ska vara en plats för ungdomarna där de känner sig hemma och där de behärskar att röra sig fritt och förstår bibliotekets funktioner. Vi vill också belysa värdet av nöjesläsning vilket i sin tur kan lägga grunden för en bra skolgång.

Lärarna däremot upplever nog inte att de fullt ut förstår skillnaden mellan skolbibliotekets och folkbibliotekets roll i förhållande till skolan vilket gör det extra svårt att skapa en etablerad relation till dem.

Är detta något ni ska fortsätta arbeta med?

Vi kommer att fortsätta att kontinuerligt bjuda in klasser till biblioteksvisningar och hoppas att det blir ett etablerat inslag framförallt hos sjundeklassarna på högstadiet och ettorna på gymnasiet. Att jobba med att skapa självgående biblioteksbesökare som förstår bibliotekets funktioner kommer i sin tur att främja läslusten hos ungdomarna och lägga grunden för ett gott litterärt liv!

Lokal process: Litteraturen – hem till dig

Processens namn: Litteraturen – hem till dig

Processbeskrivning: Vi vill nå ut till nya låntagare som, på grund av funktionsnedsättning, inte kan komma till det fysiska biblioteket. Vi vill tillgängliggöra litteraturen i olika format och med olika tekniska hjälpmedel.

Detta hoppas vi att uppnå: Vi vill nå nya låntagare och erbjuda passande litteratur som höjer livskvaliteten.

Deltagande bibliotek: Årjängs folkbibliotek

Län: Värmland

Kontaktperson: Lars Eric Johanson, lasse.johanson@arjang.se, 0573-14292

Lokal process: Läsa på olika sätt

Processens namn: Läsa på olika sätt

Processbeskrivning: Bibliotekspersonalen behöver mer kunskap om olika sätt att läsa. Hur laddar man exempelvis ner en e-bok till en läsplatta, Ipad, telefon eller dator? Hur fungerar Legimus? Hur fungerar en Daisy-spelare?

Detta hoppas vi att uppnå: Att hela personalen känner sig bekväma med att hjälpa låntagare som vill läsa annat än en fysisk bok.

Deltagande bibliotek: Grums bibliotek

Län: Värmland

Kontaktperson: Liselotte Eriksson, liselotte.eriksson@grums.se, 0555-42058