Inspirerande och berikande möte med Bibblo i Luleå

 

Åter från ett gnistrande Luleå med solsken och sparkar i Sparkeringen på älven.
Vi träffade Bibblo-redaktionen, Maria Öhman (Regionbiblioteket) och Hannele Kylmämaa (huvudredaktör) för tankeutbyte och goda idéer. I redaktionen ingår också Regine Nordström som har arbetat med Barnens Polarbibliotek, numera Polarbibblo i nästan 20 år.

Norrbotten har 45 bibliotek med c:a 170 anställda och samarbetet började med Maraccas, en gemensam marknadsföringskampanj som skulle skaka om biblioteken. Detta utvecklades till fler gemensamma projekt och numera har man en gemensam webb/katalog bibblo.se, och gemensam vision och värdegrund.

Efter att ha lyssnat på redaktionens berättelse fick jag några tankar om Helgewebben:

Det saknas en föräldrasida – en sida för där vi kan presentera det vi arbetar med för de minsta barnen. Sidan ska vända sig till vuxna med boktips OM barn, information om Språkpiller, gåvobok och Finska språkpaket. Här ska också poängteras vikten av att stimulera barns språkutveckling med högläsning.

Region Gävleborg är finskt förvaltningsområde och det finns minst tre förvaltningskommuner, Hofors, Gävle och Sandviken i länet. Skulle vi kunna marknadsföra den finska litteraturen bättre på Helgewebben?

Bibblo.se arbetar också med lokal ruta där medier av Norrbottensförfattare presenteras ”Norrbottenstips”.

Ja, här finns en del att fundera över efter en inspirerande och väl ordnad studieresa!

Tinne Wennerholm Region Gävleborg

 

 

 

 

 

Vi vågar boktipsa!

Processens namn: Vi vågar boktipsa!

Processbeskrivning: Boktipsa varandra inom personalen, lägga ut bild och text i sociala medier, spela in ljud och/eller bild i sociala medier. Hålla minst en öppen boktipsarstund för allmänheten eller personalklubb. Deltagande bibliotek: Edsbyns och Alftas bibliotek

Detta hoppas vi att uppnå: Hitta arbetsverktyg för att enklare nå ut med boktips till medborgarna. Genom övning hoppas vi bli bekvämare i vår boktipsarroll. Få in det som en vana att boktipsa muntligen, skriftligen och i möte med besökare och allmänheten. Få större bokkännedom och kunskap om andra som boktipsar, så att vi kan tipsa besökarna. Genom detta hoppas vi också att låntagarna ska känna sig bekväma att själva delta i bokdiskussioner och aktivt boktipsa genom våra sociala nätverk.

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Anders Ohlsson, anders.ohlsson@ovanaker.se, 072- 505 51 14

Vilka aktiviteter har skett inom processen? Vi kollegor har sinsemellan boktipsat varandra och därefter delat med oss av dessa till låntagarna, främst via bibliotekets facebook-sida.

Vad har ni uppnått? Vi har blivit modigare i rollen som ”boktipsare”, främst i den digitala världen där vi nu vågar lägga upp material med oss själva med en kort och personlig text om en bok.

Vilka utmaningar har ni stött på? Det är inte alla som är bekväma i rollen som ”offentlig” boktipsare, utan föredrar det mer personliga mötet med låntagare, där tipsen ofta är spontana.

Är detta något ni ska fortsätta arbeta med? Det här kommer vi fortsätta att arbeta med. Något stöd från läns- eller regionbiblioteket är inte nödvändigt i nuläget.

Lokal process: Sociala medier

Processbeskrivning:
Vi undersöker om biblioteket ska finnas på fler sociala medier. Vilka målgrupper vill vi nå? Vad bör vi jobba med på de olika sociala medierna?

Detta hoppas vi att uppnå:
Att vi får en plan för användandet av sociala medier.

Deltagande bibliotek: Kristinehamns bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Åsa Möller, asa.moller@kristinehamn.se, 0550-880 78

 

Julkalender

Processens namn: Julkalender

Processbeskrivning: All personal är delaktig i att skapa en julkalender som ska läggas ut på bibliotekets facebooksida. Bilden ska illusterar en litterär figur och besökarna ska gissa vilken författare som ligger bakom den figuren. Var och en av personalen ansvarar för att ta en bild och att den läggs ut på ”rätt” dag d v s den dag man har ansvaret. den som känner sig osäker frågar en kollega.  Boken finns också på skylting i biblioteket dagen efter.

Detta hoppas vi uppnå: Att ge boktips genom flera kanaler ökar servicen för besökare och ökar möjligheten att nå fler. Ökad kompetens hos personalen samt att minska tröskeln för att prova nya vägar.

Deltagande bibliotek: Söderhamns bibliotek

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Catarina Filipovics, Catarina.filipovics@soderhamn.se +46 270 755 01

 

Uppföljning av processen: Julkalender 2015

Vilka aktiviteter har skett inom processen?

Personalen på Söderhamns bibliotek skapade en julkalender. Julkalendern visades med ett inlägg på bibliotekets facebook varje dag mellan den 1-24 december 2015. All personal var delaktig i att skapa kalendern. Det innebar att skapa en bild som illustrerade en litterär figur samt att lägga ut den på facebook. Besökarna skulle sedan gissa och skriva/svara med ett inlägg med namnet på författare som låg bakom figuren. Det rätta svaret lades ut på facebook dagen efter, i samband med det nya inlägget. Boken som figuren var kopplad till skyltades på biblioteket. Vi lyfte både äldre och nyare litteratur.

All personal fick i ansvar att skapa och lägga ut bilden en på facebook, minst en gång under december månad. Några var mycket vana vid facebook och några hade aldrig lagt ut något. De som kände sig osäker frågade en kollega och alla gjorde det!

Vad har ni uppnått?  

Boktipsande på ett nytt sätt där all personal deltog. Även de som inte är bekväma med att använda facebook.

Besökarna kom och lånade boken vilket vi tolkade som att boktipsaden på facebook nådde ut.

Vilka utmaningar har ni stött på

Att nå nya besökare. De besökare som engagerade sig på facebook var också de som brukar komma in på biblioteket för att få boktips.

Det tog mer tid i anspråk än vi planerat för.

Är detta något ni ska fortsätta arbeta med?

Julkalender kopplat till litteratur kommer vi att göra fler gånger men på ett annat sätt.

 

 

 

 

Lokal process: Läslustsmarknadsföring

Processens namn: Läslustsmarknadsföring

Processbeskrivning: Vi arbetar strategiskt med att marknadsföra ”veckans boktips” i annonsbladet och på Facebook och Instagram. Se även vår process: Läsande personal

Detta hoppas vi att uppnå: Vi vill väcka läslust. Vi hoppas synliggöra biblioteket i marknadsföringen i annonsbladet samt synliggöra biblioteket i sociala medier

Deltagande bibliotek: Rättviks bibliotek

Län: Dalarna

Kontaktperson: Karin Jönses Brandt, karin.jonses@rattvik.se, 0248-70198