Inspirerande och berikande möte med Bibblo i Luleå

 

Åter från ett gnistrande Luleå med solsken och sparkar i Sparkeringen på älven.
Vi träffade Bibblo-redaktionen, Maria Öhman (Regionbiblioteket) och Hannele Kylmämaa (huvudredaktör) för tankeutbyte och goda idéer. I redaktionen ingår också Regine Nordström som har arbetat med Barnens Polarbibliotek, numera Polarbibblo i nästan 20 år.

Norrbotten har 45 bibliotek med c:a 170 anställda och samarbetet började med Maraccas, en gemensam marknadsföringskampanj som skulle skaka om biblioteken. Detta utvecklades till fler gemensamma projekt och numera har man en gemensam webb/katalog bibblo.se, och gemensam vision och värdegrund.

Efter att ha lyssnat på redaktionens berättelse fick jag några tankar om Helgewebben:

Det saknas en föräldrasida – en sida för där vi kan presentera det vi arbetar med för de minsta barnen. Sidan ska vända sig till vuxna med boktips OM barn, information om Språkpiller, gåvobok och Finska språkpaket. Här ska också poängteras vikten av att stimulera barns språkutveckling med högläsning.

Region Gävleborg är finskt förvaltningsområde och det finns minst tre förvaltningskommuner, Hofors, Gävle och Sandviken i länet. Skulle vi kunna marknadsföra den finska litteraturen bättre på Helgewebben?

Bibblo.se arbetar också med lokal ruta där medier av Norrbottensförfattare presenteras ”Norrbottenstips”.

Ja, här finns en del att fundera över efter en inspirerande och väl ordnad studieresa!

Tinne Wennerholm Region Gävleborg

 

 

 

 

 

Prova på: Skriv/Skrivarcirkel

Processbeskrivning: Detta var i första hand en sportlovsaktivitet men också ett försök till att hitta deltagare för en möjlig framtida skrivarcirkel. Under en eftermiddag skulle vi ha en aktivitet där ungdomar fick prova på olika sätt att skriva på, inspireras och få råd.

Hoppas vi att uppnå: I första hand att ordna en rolig och inspirerande skrivaraktivitet. I andra hand att få kontakt med ungdomar för att i framtiden bilda en skrivarcirkel på biblioteket.

Deltagande bibliotek: Söderhamns stadsbibliotek

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Johan Bergenholtz, 0270-70502, johan.bergenholtz@soderhamn.se

Tillgängliga medier

Processbeskrivning:
Vi vill stimulera de som inte (längre) har möjlighet att läsa skriven text. Många äldre blir ledsna när de inte längre kan läsa vanliga böcker. Vi vill upplysa om den fantastiska möjligheten som finns, tack vare MTM, att lyssna på böckerna istället. Det är inget nederlag, det är bara ett annat/nytt sätt att läsa på som man kan vänja sig vid och ha stor glädje av.

Detta hoppas vi att uppnå:
Vi hoppas att talbokslåntagarna i kommunen ska bli stimulerade av att träffas, få lästips som de kanske inte skulle få genom sina vanliga kanaler eller genom att ”bara” leta igenom beståndet på biblioteket. De flesta människor mår bra av att bli sedda och uppmärksammade. Genom att anordna talboksträffar visar vi att vi bryr oss om deras behov att läsa på ett särskilt sätt och att vi vill göra vårt bästa för att tillgodo se dem.

Deltagande bibliotek: Kils bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Anna Johansson, anna.johansson15@kil.se, 0554-19168

 

 

Lokal process: Björnläsning – skrivande och vägen till läsande

Processens namn: Björnläsning – skrivande och vägen till läsande

Processbeskrivning: Vi bjuder in Bengt Nilsson att hålla i en inspirerande skrivarskola för de högstadieelever som vill. Femteklassare har under lång tid, varje år fått varsitt exemplar av boken ”Björn” som utspelas i Vansbro, skriven av Bengt. Den här gången ska femteklassarna få varsin nyutgåva av boken. Med skrivarskolan vill vi knyta an till boken och författaren igen för de som varit femteklassare och nu går högstadiet. Detta projekt sker i samarbete med lärarna och oss.

Detta hoppas vi att uppnå: Skrivarskolan hoppas vi blir en katalysator som får igång fantasin samt förståelse och intresse för skrivande, läsning och hur böcker/romaner är uppbyggda. Vi hoppas att detta i sin tur kan leda till fler besök av ungdomar till biblioteket som vill låna och är aktiva i sina val och önskemål ang. böcker.

Deltagande bibliotek: Vansbro bibliotek

Län: Dalarna

Kontaktperson: Lisbeth Lundberg, lisbeth.lundberg@vansbro.se, 0281-750 50