Läslust hela livet – etapp två

Projektbeskrivning: Vi vill skapa läslust för alla oavsett ålder. Inriktning denna gång är mer att ta till sig, prata och utföra. Vi tänker ha sagostund för 4-5-åringar, bokprat för klass 3 och föreläsning av före detta elev för klass 7-9. För klass 1-2 lyssna på saga och rita. Klasserna 4-5 kommer att tillverka en Spunk efter att ha läst eller lyssnat på boken och klass 6 bygger bro efter en berättelse om Bockarna Bruse. Förskoleklassen spelar och sjunger kända barnvisor. En föreläsning för allmänheten om Sågverksepoken. Kaffe med bok – boktips av personalen (även för skolans personal). Slöjdcafé för alla som vill.

Detta hoppas vi kunna uppnå: Att flera hittar till oss i bibliotekets lokaler och att vi ökar medvetenheten om läsningens betydelse.

Deltagande bibliotek: Ljusne bibliotek och Söderhamns stadsbibliotek.

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Leif-Göran Mosell, 0270-75519 leif-goran.mosell@soderhamn.se

Berättarverkstad – saga och teknik

Processbeskrivning: Detta är ett återkommande arrangemang som vi arbetar med och utvecklar. Vi kombinerar sagostund och tekniskt skapande. utifrån en saga eller berättelse arbetar vi med olika material för att hitta tekniska lösningar på sagans problem.

Vad hoppas vi uppnå: Att skapa en återkommande kreativ skaparaktivitet på biblioteket.

Deltagande bibliotek: Söderhamns Stadsbibliotek

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Johan Bergenholtz, 0270-755 02, johan.bergenholtz@soderhamn.se

Lokal process: Fy f*n vad overkligt? – Ovansiljan läser dystopier

Processens namn: Fy f*n vad overkligt? – Ovansiljan läser dystopier

Processbeskrivning: Vi kommer att arbeta med vårt gemensamma projekt ”Fy f*n vad overkligt? – Ovansiljan läser dystopier”, ett 1,5-årigt läsfrämjande projekt som huvudsakligen riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Vi har valt ut fem ungdomsromaner som vi kommer att arbeta med i projektet. För dessa kommer vi att ta fram studiematerial som tar upp teman som genus och mångfald.

Detta hoppas vi att uppnå: Ett mål är att de ungdomar/vuxna som inte läser ska läsa mer, de som läser ska läsa mer och att alla ska prata mer om böcker, läsning, dystopier och om verkligheten! Vi vill hitta nya sätt att samverka kring läsfrämjande i våra tre kommuner. Målet är att hitta ett långsiktigt arbetsätt där vi tar till vara på varandras kompetenser.

Deltagande bibliotek: Biblioteken i Ovansiljan: Mora – Orsa – Älvdalen

Län: Dalarna

Kontaktperson: Ninni Skön, ninni.skon@mora.se, 0250-26775

Lokal process: Läslustfestival

Processens namn: Läslustfestival

Processbeskrivning: Läslustfestival vecka 14-16 2016. Interaktiv utställningsmiljö. Gemensam läsdagbok, läsande förebilder, sagoskapande med ord och bilder

Detta hoppas vi att uppnå: Spektakulärt spektakel med boken i centrum

Deltagande bibliotek: Rättviks bibliotek

Län: Dalarna

Kontaktperson: Karin Jönses Brandt, karin.jonses@rattvik.se, 0248-70198

Lokal process: Bok & Slöjd-café

Processens namn: Bok & Slöjdcafé

Processbeskrivning: Allmänheten bjuds in till biblioteket där vi träffas regelbundet och slöjdar. Personalen och deltagarna ger varandra boktips, för att sprida läslust.

Detta hoppas vi uppnå: Vi vill under lättsamma förhållanden locka besökare till det lokala biblioteket. Göra biblioteket till en träffpunkt för alla, öka läslusten och få fler besökare intresserade av att läsa böcker. Öka utlåningen.

Deltagande bibliotek: Arbrå bibliotek, Bollnäs kommun

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Ann-Katrin Eriksson, ann-katrin.eriksson@bollnas.se, +46 278-41346

 

Uppföljning: