Läslust hela livet

Processbeskrivning: Vi vill skapa läslust för alla oavsett ålder. Vi tänker ha sagostund för 5-åringar, bokprat för klass 1-6 och hälsingeskrönor klass 7-9. Bok + film för förskoleklass, förberedelseklass och särskolans basgrupper. Författarbesök av lokal författare (dels biblioteket men även äldreboendet Kastanjen). Föreläsning om Järnindustrins historia i Ljusne. Kaffe med bok – boktips av personalen (även för skolans personal). Ett It-dropin och vi deltar i kyrkans levande julkalender där vi bjuder in en hemlig diktare från Ljusne.
Till detta har vi en konstutställning samt att Kustslöjdarna ställer ut sitt material.

Detta hoppas vi kunna uppnå: Att flera hittar till oss i bibliotekets lokaler och att vi ökar medvetenheten om läsningens betydelse.

Deltagande bibliotek: Ljusne bibliotek och Söderhamns stadsbibliotek.

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Leif-Göran Mosell, +46 270-75519 leif-goran.mosell@soderhamn.se

Lokal process: Sång- och sagostunder på Familjecentral/Öppen förskola

Processbeskrivning:
Sång- och sagostunder på Öppna förskolan, Familjecentralen Källan, varannan vecka. Detta sker i samarbete med personalen på Öppna förskolan.

Detta hoppas vi att uppnå:
Att fler barn kommer i kontakt med böcker/läsning och att föräldrar får inspiration att läsa för sina barn. Genom att förlägga sagostunderna till Öppna förskolan som är en naturlig samlingspunkt för småbarnsföräldrar hoppas vi nå även de som inte vanligtvis kommer till biblioteket. Förhoppningsvis kan vi också få dem att komma till biblioteket med sina barn.

Deltagande bibliotek: Kristinehamns bibliotek

Län: Värmland

Kontaktperson: Linn Lundtoft, linn.lundtoft@kristinehamn.se,
0550-88074

Barn 0-12, Vuxna, Personer med annat modersmål än svenska

 

Lokal process: Bokfika för lärare

Processens namn: Bokfika för lärare

Processbeskrivning: Barn- och ungdomsbibliotekarien bjuder regelbundet in kommunens lärare (uppdelat på låg-, mellan- och högstadiet) till Bokfika. På träffarna tipsar lärare och bibliotekarier varandra om bra böcker för barn och ungdom. Biblioteket lockar med fika och utdelning av bra böcker till skolbiblioteken (köpta för Kulturrådets inköpsstöd).

Detta hoppas vi att uppnå: Större spridning av boktips och läsglädje till barn och unga.

Deltagande bibliotek: Knivsta

Län: Uppsala

Kontaktperson: Kristina Vikström, kristina.vikstrom@knivsta.se, 018-34 72 36

Uppföljning

Vilka aktiviteter har skett inom processen? Tre bokfikaträffar med bibliotekarier/inbjudna lärare per termin (uppdelat på låg-, mellan- och högstadium). Alla tipsar alla om böcker. Biblioteket delar ut gåvoböcker köpta för Kulturrådets Inköpsstöd till skolbiblioteken.

Vad har ni uppnått? Större bokkännedom hos deltagarna. Förhoppningsvis en känsla att barn/unga och deras läsande/läsupplevelser är ett gemensamt ansvar för skola och folkbibliotek trots olika uppdrag.

Vilka utmaningar har ni stött på? Bara vissa skolor dyker upp trots marknadsföring till alla.

Är detta något ni ska fortsätta arbeta med? Planen är att fortsätta.

Lokal process: Strategiskt arbete barn, unga, bibliotek, skola

Processens namn: Strategiskt arbete barn, unga, bibliotek, skola

Processbeskrivning:  Vi vill möjliggöra erfarenhetsutbyte och utvärdera och analysera det samarbete som pågår mellan Litteraturhuset Trampolin och bibliotekens verksamhet för målgruppen barn och unga. Vi vill tillföra ny kunskap. Vi vill planera för fortsatt verksamhet.

Detta hoppas vi att uppnå: Vi vill utgå från en gemensam och medveten syn på barn och unga och utveckla vår verksamhet där vi utgår från barn och ungas delaktighet och olika behov. Vi vill definiera och fylla på våra kunskaper vad gäller barn och ungas läs- och språkutveckling och läsfrämjande arbete. Vi vill tillsammans hitta arbetsformer och arbeta mer strategiskt. Vi anlägger ett kritiskt förhållningssätt och frågar oss om vi når alla barn och unga och hur vi ska inrikta oss mot olika grupper. Vi tar del av Gävle stadsbiblioteks arbete med normkritik.

Deltagande bibliotek: Sandvikens folkbibliotek: Huvudbibliotek Litteraturhuset Trampolin Filialbiblioteken: Björksätra, Järbo, Storvik, Åshammar, Österfärnebo

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Åsa Wirén Jonsson, 070-594 27 74, asa.wiren-jonsson@sandviken.se

Uppföljning:

Dela läslust: Sandviken

Strategiskt arbete barn, unga, bibliotek och skola

Utvärdering
Hösten 2015 inledde Sandvikens folkbibliotek med dess fem filialer och Litteraturhuset Trampolin den lokala processen ”Strategiskt arbete barn, unga, bibliotek och skola”. Målet var att hitta arbetsformer för att kunna arbeta mer strategiskt genom att anlägga ett kritiskt förhållningssätt där vi frågade oss om vi når alla barn och unga och hur vi ska inrikta oss mot olika målgrupper.

Vi utgick ifrån de allmänna rekommendationer som Jonas Andersson framför i kunskapsöversikten ”Med läsningen som mål” (s 117).

Arbetet började med att alla fick kartlägga vilka aktiviteter som bedrevs på de respektive verksamheterna. Utifrån det gjorde vi en analys av vad vi behöver lägga mer fokus på. Här är några av de punkter där vi ansåg oss behöva utveckla vårt arbete: barn under 5 år inklusive deras föräldrar, att använda läsande förebilder.

Utifrån detta har vi arbetat med att bland annat inleda ett samarbete med MVC på orten. Vi arbetar just nu med att göra en film om små barns språkutveckling och högläsningens magi som kommer att visas för blivande föräldrar på föräldrautbildningar på MVC.

Arbetet med Kapprumsbiblioteken var också en process som inleddes i och med att arbetet Med Dela läslust startade. Genom Kapprumsbiblioteken når vi lättare ut till de minsta barnen och deras föräldrar. En särskild utvärdering av just Kapprumsbiblioteken pågår just nu med insamlade och analys av enkäter till berörda föräldrar och personal.

Vi startade också upp Pekboksäventyr på Sandvikens folkbibliotek för de allra minsta barnen (4-8 månader). En grupp träffades hösten 2016 6 st gånger. Ytterligare en grupp startade upp i början av 2017 och ska ses 4 gånger. Tanken med Pekboksäventyr är att föräldrarna ska få upp ögonen för att deras små bebisar verkligen gillar böcker. Det är aldrig för tidigt att börja läsa! Pekboksäventyr kan ses som en vidareutveckling/komplement till BVC-träffar på biblioteket. Under dessa träffar är det så mycket annat som ska hinnas med att det blir svårt att låta bebisarna möta böckerna. Pekboksäventyr finns även på flera av filialbiblioteken.

Efter vår analys saknade vi helt aktiviteter under rubriken Läsande förebilder. Därför valde vi att satsa på en föreläsning under namnet ”Väck läslusten hos ditt barn – inspirationsföreläsning med fokus på barn 6-9 år” Inbjudna föreläsare var Sveriges läsambassadör Anne-marie Körling och författaren Dan Höjer.

Hela 2016 hade vi ett gemensamt Nalle-tema. Detta utmynnade bland annat i Bamse-film på sportlovet, Gosedjursövernattning på ett bibliotek, skyltning med olika slags Nalleböcker.

Vår process i Dela läslust är nu avslutad. Men vi har valt att fortsätta detta arbete som en del av vår ordinarie verksamhet. Vi fortsätter att träffas löpande (1-2 ggr per termin i den stora gruppen där all personal från alla verksamheter ingår och 3 gånger per termin där arbetsgruppen ingår, dvs barnbibliotekarierna från Sandvikens folkbibliotek, verksamhetsutvecklarna från Litteraturhuset Trampolin och filialsamordnaren).

 

 

Högstadiedagar

Processens namn: Högstadiedagar

Processbeskrivning: 
Under 2 dagar bjuder vi in alla kommunens åttondeklassare för att bekanta sig med Kulturhuset, där biblioteket ingår som en av verksamheterna.

Detta hoppas vi att uppnå:
Syftet är att ungdomarna ska få en chans att bekanta sig med Kulturhusets lokaler, att de ska få upp ögonen för vad vi har att erbjuda här och att Kulturhuset, med alla dess verksamheter, i allra högsta grad är en plats för dem! Vi vill synliggöra kulturen och samtidigt visa att detta är en plats där de är välkomna att vara sig själva och prova nya saker.

Deltagande bibliotek: Bollnäs Bibliotek

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Sofia Eliasson sofia.eliasson@bollnas.se +46 278-25679

Vilka aktiviteter har skett inom processen?

Under 2 dagar bjuder vi in alla kommunens åttondeklassare för att bekanta sig med vårt Kulturhus här i Bollnäs där biblioteket ingår som en av verksamheterna. Högstadiedagarna är alltså ett samarbete mellan Kulturhusets olika verksamheter och där ingår Biblioteket, Museum & Konsthall, Kulturskola och Fritidsgård. Programmet har utifrån detta bestått av workshops så som musik- och litteraturquiz, guidad tur på muséet, musikworkshop och dans där eleverna fått prova på och ta del av olika kulturformer.

Vad har ni uppnått?

Dels har vi lyckats skapa ett välfungerande samarbete mellan verksamheterna i huset. Konceptet har funnits i huset tidigare men återupptogs då någon uttryckte att det var ett lyckat upplägg som vi borde fortsätta att arbeta med. Samtliga verksamheter har haft en representant i planeringsgruppen och alla har tagit ansvar för att göra sina workshops så bra som möjligt. Efter att Högstadiedagarna genomförts gjorde vi utvärderingar dels mellan verksamheterna i huset och dels i samarbete med lärarna från de olika skolorna. Responsen vi fått tillbaka har enbart varit positiv. Eleverna har fått uppleva något nytt och provat på saker man kanske aldrig skulle provat annars. Dessutom har vi visat ett varierat utbud av aktiviteter som finns tillgängliga för ungdomar i Bollnäs kommun. Det allra viktigaste för oss på biblioteket har dock varit att göra biblioteket till en plats som ungdomarna känner sig hemma på för att i slutändan skapa ett större intresse för det som vi har att erbjuda här.

Vilka utmaningar har ni stött på?

Trots att samarbetet mellan verksamheterna fungerat bra så har det varit svårt att hitta tid till att planera ett så pass stort projekt som två heldagar av aktiviteter innebär. I efterhand har det känts lite som att luften gått ur en och sedan denna process anmäldes till Dela Läslust så har vi inte haft någon ny omgång av Högstadiedagarna. Alla har redan väldigt fullt upp på sin arbetstid vilket gjort det svårt att hitta både tid och energi att engagera sig i ett projekt av det här slaget.

Är detta något ni ska fortsätta arbeta med?

Som sagt har vi inte haft någon ny omgång av Högstadiedagarna sedan denna process anmäldes till Dela Läslust. Många av våra verksamheter genomsyras just nu av att man arbetar i projektform med särskilt fokus på integration vilket nog gjort det svårt att hitta utrymme för att fortsätta jobba vidare med detta koncept. Det är möjligt att vi återupptar det i framtiden.