Läslust hela livet

Processbeskrivning: Vi vill skapa läslust för alla oavsett ålder. Vi tänker ha sagostund för 5-åringar, bokprat för klass 1-6 och hälsingeskrönor klass 7-9. Bok + film för förskoleklass, förberedelseklass och särskolans basgrupper. Författarbesök av lokal författare (dels biblioteket men även äldreboendet Kastanjen). Föreläsning om Järnindustrins historia i Ljusne. Kaffe med bok – boktips av personalen (även för skolans personal). Ett It-dropin och vi deltar i kyrkans levande julkalender där vi bjuder in en hemlig diktare från Ljusne.
Till detta har vi en konstutställning samt att Kustslöjdarna ställer ut sitt material.

Detta hoppas vi kunna uppnå: Att flera hittar till oss i bibliotekets lokaler och att vi ökar medvetenheten om läsningens betydelse.

Deltagande bibliotek: Ljusne bibliotek och Söderhamns stadsbibliotek.

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Leif-Göran Mosell, +46 270-75519 leif-goran.mosell@soderhamn.se

Läslust hela livet – etapp två

Projektbeskrivning: Vi vill skapa läslust för alla oavsett ålder. Inriktning denna gång är mer att ta till sig, prata och utföra. Vi tänker ha sagostund för 4-5-åringar, bokprat för klass 3 och föreläsning av före detta elev för klass 7-9. För klass 1-2 lyssna på saga och rita. Klasserna 4-5 kommer att tillverka en Spunk efter att ha läst eller lyssnat på boken och klass 6 bygger bro efter en berättelse om Bockarna Bruse. Förskoleklassen spelar och sjunger kända barnvisor. En föreläsning för allmänheten om Sågverksepoken. Kaffe med bok – boktips av personalen (även för skolans personal). Slöjdcafé för alla som vill.

Detta hoppas vi kunna uppnå: Att flera hittar till oss i bibliotekets lokaler och att vi ökar medvetenheten om läsningens betydelse.

Deltagande bibliotek: Ljusne bibliotek och Söderhamns stadsbibliotek.

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Leif-Göran Mosell, 0270-75519 leif-goran.mosell@soderhamn.se

Hbtq

Processens namn: Hbtq

Processbeskrivning: Vi på Håbo bibliotek har genomgått en utbildning via RFSL för att under våren 2016 bli hbtq-certifierade. Vi planerar att arbeta med dessa frågor och perspektiv.

Vi har till exempel aktiverat en skyltning med litteratur och film som tar upp hbtq-perspektivet. Vi blir mer medvetna om dessa frågor under processens gång och vi får en ökad kunskap och en mer gemensam grund att stå på. Vi reflekterar mer över olika normer i vårt samhälle. I samband med certifieringen kommer vi att ha ett program för allmänheten, med bland annat författarbesök.

Detta hoppas vi att uppnå: Att vi når en bredare, djupare kunskap och förståelse för de människor vi möter i vårt arbete. Att vi är en välkomnande och inkluderande arena/plats för alla oavsett kön, sexuell läggning, religion eller ekonomi. Att vi genom detta arbete kan bidra med litteratur/medier som alla kan spegla sig i – dela läslust.

Deltagande bibliotek: Håbo bibliotek

Län: Uppsala

Kontaktperson: Siv Thams Andersson, siv.andersson@habo.se, 0171-52607

Lokal process: En kvart om dagen – lästid för läslust

Processens namn: En kvart om dagen – lästid för läslust

Processbeskrivning: För att förmedla läslust måste vi läsa inte bara baksidestexter utan även en hel bok. Vi har olika mycket tid för att läsa efter arbetsdagens slut. Vi planerar att läsa ”en kvart om dagen” på arbetsrummet eller i en skön fåtölj. Vi sätter upp en skylt för att få läsro. När vi har arbetsplatsträffar ger vi alltid lite tid till en medarbetare för att berätta något om sin bok.

Detta hoppas vi att uppnå: Att all personal har läst bok/böcker på arbetstid och berättat för arbetsgruppen om just sin bok. I vår, senast april månad bjuder vi in till ett läslustarrangemang på biblioteket. Det kan bli ett bokcafé eller ett annat arrangemang med läsinspiration där även besökarna ges tillfälle att berätta om sina läsupplevelser.

Deltagande bibliotek: Enköpings kommunbibliotek

Län: Uppsala

Kontaktperson: Maria Ekmark, maria.ekmark@enkoping.se, 0171-625514

Lokal process: Författarkväll

Processens namn: Författarkväll
Deltagande bibliotek: Bollnäs bibliotek
Län: Gävleborg
Namn på kontaktperson: Monica Ekqvist,  0278-25314
monica.ekqvist@bollnas.se
Processbeskrivning: Fyra gånger per år bjuder vi in aktuella författare att prata om sitt författarskap. Vi riktar oss till vuxna läsare främst inom skönlitteraturen men även populärvetenskapen.
Detta hoppas vi att uppnå: Främja läsintresset för alla vuxna.