Förbättrad faktaskyltning

Processbeskrivning:
Vi vill se över vår skyltning av faktaböcker och hitta nya ytor för exponering.

Detta hoppas vi att uppnå:
Större rotation på våra faktaböcker, utökade och mer gränsöverskridande läsvanor hos våra biblioteksbesökare.

Deltagande bibliotek: Hammarö
Län: Värmland

Kontaktperson: Karin Andreasson, karin.andreasson@hammaro.se, 054-515195

Utökad faktaskyltning

Processens namn: Utökad faktaskyltning

Processbeskrivning: Skyltning och biblioteksrummet. Arbete med ytor och metoder för utökade möjligheter till skyltning av faktaböcker. Balansera exponeringen av olika typer av faktaböcker.

Detta hoppas vi kunna uppnå: Större rotation på faktaböckerna, mer gränsöverskridande läsvanor och bredare kunskapsområden hos biblioteksbesökaren.

Deltagande bibliotek: Bollnäs

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Mika Wiborgh, +46 278-251 32, mika.wiborg@bollnas.se

Lokal process: Gilla rummet

Processens namn: Gilla rummet

Processbeskrivning: Vi vill skapa ett mer attraktivt bibliotek som leder till ökad läslust och utlåning främst på faktaavdelningen. Vi ska arbeta med skyltning och placering av hyllor för att avdelningen/lokalen ska vara lockande, tilltalande och lättillgängligt. Ytan i lokalen för barn och unga bör utökas.

Detta hoppas vi att uppnå: Ökad läslust och ökad utlåning, främst på vissa faktaavdelnignar. Mer prioritet på barn och unga, även ytmässigt i lokalen.

Deltagande bibliotek: Älvkarleby folkbibliotek

Län: Uppsala

Kontaktperson: Jessica Lindegren, jessica.lindegren@alvkarleby.se, 026-83185