Personalbokcirkel på biblioteket

Processbeskrivning:
Vår plan är att återuppliva den personalbokcirkel vi tidigare haft på biblioteket. Vi vill skapa tid och utrymme att prata om personalens eget fritidsläsande för att öka allas kunskap och medvetenhet också om böcker vi inte själva läser.

Detta hoppas vi att uppnå:
Framförallt hoppas vi på att få föra glädjefyllda samtal om litteratur. I förlängningen lär vi oss mer om böcker vi inte läst, tipsande och exponering i biblioteket underlättas med hjälp av denna inspiration.

Deltagande bibliotek: Forshaga bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Helena Hagelin, helena.hagelin@forshaga.se, 054-17 22 26

Lov till läsning

Processbeskrivning:
Lovaktiviteterna på biblioteket lockar många barn och ger oss en fantastisk möjlighet att nå barnen på deras fritid. Detta vill vi ta tillvara på och ge loven en mer litterär anknytning. Med temat för dagen som utgångspunkt vill vi bidra med litteraturtips och skyltning som vi hoppas visar på vårt breda utbud.

Detta hoppas vi att uppnå:
Vi hoppas kunna öka barnens läsmotivation genom att presentera ett varierat läsmaterial där barnen själva kan välja vad de vill läsa utifrån intresse. Vi hoppas också att den praktiska aktiviteten kan skapa en relevans för barnen att söka sig vidare på det teoretiska planet. Biblioteket ska också vara ett träffpunkt för de barn som saknar möjlighet att delta i andra lovaktiviteter.

Deltagande bibliotek: Kils bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Lena Åkerman, lena.akerman@kil.se, 0554-19193

Lokal process: Bokbloggen som litteraturförmedlare

Processbeskrivning:
Att arbeta med litteraturförmedling med hjälp av bloggen. Vi vill lära oss om verktyget, WordPress och hur man når nya läsare. Vi vill också få våra läsare delaktiga genom att de blir medskapare i bloggen.

Detta hoppas vi att uppnå:
Ta tillbaka bibliotekets roll som litteraturförmedlare och inspiratör. Att få befolkningen att bli delaktiga i bibliotekets verksamhet och på så vis stärka bibliotekets roll i lokalsamhället.

Deltagande bibliotek: Torsby och Sysslebäcks bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Agneta Strandberg, agneta.strandberg@torsby.se,
0560-16317

 

 

 

Lokal process: En kvart om dagen – lästid för läslust

Processens namn: En kvart om dagen – lästid för läslust

Processbeskrivning: För att förmedla läslust måste vi läsa inte bara baksidestexter utan även en hel bok. Vi har olika mycket tid för att läsa efter arbetsdagens slut. Vi planerar att läsa ”en kvart om dagen” på arbetsrummet eller i en skön fåtölj. Vi sätter upp en skylt för att få läsro. När vi har arbetsplatsträffar ger vi alltid lite tid till en medarbetare för att berätta något om sin bok.

Detta hoppas vi att uppnå: Att all personal har läst bok/böcker på arbetstid och berättat för arbetsgruppen om just sin bok. I vår, senast april månad bjuder vi in till ett läslustarrangemang på biblioteket. Det kan bli ett bokcafé eller ett annat arrangemang med läsinspiration där även besökarna ges tillfälle att berätta om sina läsupplevelser.

Deltagande bibliotek: Enköpings kommunbibliotek

Län: Uppsala

Kontaktperson: Maria Ekmark, maria.ekmark@enkoping.se, 0171-625514

Lokal process: Litteraturprat för bibliotekspersonal

Processens namn: Litteraturprat för bibliotekspersonal

Processbeskrivning: Ge varandra i personalen boktips som vi sedan kan ta med oss i våra referenssamtal med bibliotekets alla besökare

Detta hoppas vi att uppnå: Ökad kompetens om litteratur hos personalen och fler och nya titlar att vidarebefordra till våra besökare

Deltagande bibliotek: Gagnefs kommunbibliotek

Län: Dalarna

Kontaktperson: Maria Johansson, maria.johansson@gagnef.se, 0241-15207