Färg på hyllan

Hade förmånen att få vara med på studieresa till Stockholm den 23-24 mars. Första dagen ägnade vi åt Rinkeby där vi besökte dels regionen men även biblioteket. Elisabeth Aquilonius berättade om verksamheten i Stockholms regionen.  Kostnaden för bibliotek är 14 kr/innevånare ett nytt bibliotek är under uppbyggnad på söder, Östberga. Meröppet bibliotek kostar 150 tkr. i investering och ger 3000 timmar i mer öppet, det finns två i Stockholm (TelefonplanSköndal) . Ett tips vi fick var Bibblix (barnens digitala bibliotek).

Cecilia Brisander berättade om sin bok ”Bibliotek i samspel med lokalsamhället” det som var utgångspunkten för vår resa. Att se sig om i sitt närområde, vilka kan vara våra medspelare ett företag eller andra kommunala aktörer. För mig som finns i litet samhälle ser man det naturlig del av vardagen att göra saker tillsammans, det viktiga är att bli påmind om detta och verka mera med nya aktörer. De nyanlända har förändrat vår roll.

Rinkeby bibliotek, det talas det mer än 100 språk i området vilket påverkar innehållet i hyllorna. Hit kommer varje år Nobelpristagaren i litteratur för att träffa barnen.IMG_0197

Ett projekt som är känt från Rinkeby är ”Listiga räven”  skönlitterära texter från sex år till årskurs tre.

Dag två startar vi i Sollentuna där vi tar del av Klartext i ett nyinvigt spännande bibliotek. Färgmärkning för både fack och skön. Klart och tydligt var fackböckerna är, när det gäller skönlitteraturen är den också indelad i olika område men dessa är inte lika lätt att hitta. Nackdelar som framkom var det stora jobb som måste göras för att indela på det här nya sättet samt att en författare på skön förekom på många områden.

Vi besökte också Edsberg ett meröppet bibliotek dit man kan komma redan kl.6.00 på morgonen alla dagar i veckan om man fyllt 18 år.

Kan vara ett bra komplement till det öppethållande vi har idag främst sommartid då vi drar ner eller håller stängt.

49

Avslutade dagen på KB i Stockholm där vi lyssnade till Sandra Sporrenstrand som berättade om ”Fördjupat läsfrämjande arbete” på Sture biblioteket. Läget skapar möten mellan människor vilket gör t ex bokcirklarna mer intressanta.

En reflektion från resan är att ett bibliotek blir tydligare med hjälp av färger och stora texter. Men frågan kvarstår hittar låntagaren bättre med hjälp av färgerna. Testade 1980 första gången med att färgmärka skönlitteratur men då fick dom stå kvar i hyllan. Svårigheten var att välja ut vilka böcker som hör hemma var. Liknande idag är ju vilka som är deckare och vad det ordet innefattar kan vi se i vårt flytande bestånd av deckare i Gävleborg.

Lokal process: Bokcirklar för personer med annat modersmål än svenska

Processens namn: Bokcirklar för personer med annat modersmål än svenska.

Processbeskrivning:  Språkutveckling och integrering genom boksamtal. Två stycken bokcirklar med ca 5-6 deltagare i varje som träffas regelbundet under hösten och två nya cirklar under våren.

Detta hoppas vi uppnå: Att vi stimulerar läsintresset hos deltagarna samtidigt som vi utvecklar språket och inte minst lär känna varandra och har trevligt ihop

Deltagande bibliotek: Sandvikens bibliotek

Län:
Gävleborg

Kontaktperson: Peter Hirseland, +46 26-24 16 17,  peter.hirseland@sandviken.se

Uppföljning:
 

 

Bokcirkelkassar i Bollnäs

Processens namn: Bokcirkelkassar

Processbeskrivning: Vi gör i ordning bokcirkelkassar med åtta exemplar av samma bok, tips om hur man kan bokcirkla och möjlighet att anteckna vad man själv tyckte om boken för nästa cirkel som lånar. Vi väljer ut både nya och äldre böcker som passar bra att diskutera och kassen har en förlängd lånetid.

Detta hoppas vi uppnå:  Läslust, läsfrämjande, diskussion, eftertanke, gemenskap.

Deltagande bibliotek: Bollnäs bibliotek

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Monica Ekqvist, +46 278-25314 monica.ekqvist@bollnas.se

 

 

Inspirerande och berikande möte med Bibblo i Luleå

 

Åter från ett gnistrande Luleå med solsken och sparkar i Sparkeringen på älven.
Vi träffade Bibblo-redaktionen, Maria Öhman (Regionbiblioteket) och Hannele Kylmämaa (huvudredaktör) för tankeutbyte och goda idéer. I redaktionen ingår också Regine Nordström som har arbetat med Barnens Polarbibliotek, numera Polarbibblo i nästan 20 år.

Norrbotten har 45 bibliotek med c:a 170 anställda och samarbetet började med Maraccas, en gemensam marknadsföringskampanj som skulle skaka om biblioteken. Detta utvecklades till fler gemensamma projekt och numera har man en gemensam webb/katalog bibblo.se, och gemensam vision och värdegrund.

Efter att ha lyssnat på redaktionens berättelse fick jag några tankar om Helgewebben:

Det saknas en föräldrasida – en sida för där vi kan presentera det vi arbetar med för de minsta barnen. Sidan ska vända sig till vuxna med boktips OM barn, information om Språkpiller, gåvobok och Finska språkpaket. Här ska också poängteras vikten av att stimulera barns språkutveckling med högläsning.

Region Gävleborg är finskt förvaltningsområde och det finns minst tre förvaltningskommuner, Hofors, Gävle och Sandviken i länet. Skulle vi kunna marknadsföra den finska litteraturen bättre på Helgewebben?

Bibblo.se arbetar också med lokal ruta där medier av Norrbottensförfattare presenteras ”Norrbottenstips”.

Ja, här finns en del att fundera över efter en inspirerande och väl ordnad studieresa!

Tinne Wennerholm Region Gävleborg

 

 

 

 

 

Lokal process: Rollspelsklubben

Processens namn: Rollspelsklubben

Processbeskrivning: En rollspelskampanj i fyra delar under höst/vinter för 6 personer mellan 10-12 år.

Detta hoppas vi att uppnå: Att delge en spännande berättelse där deltagarna aktivt deltar i samberättande och påverkar utgången genom sina val och handlingar. Tanken är att detta ska skapa ett mervärde genom att de själva väljer att spela med sina vänner och få ett intresse för berättande och konstruktion av det. Bättre självförtroende och våga ta plats, att förbättra samarbete i grupp.

Deltagande bibliotek: Enköping

Län: Uppsala

Kontaktperson: Henrik Kanbjer, henrik.kanbjer@enkoping.se, 0763790971