Tillgängliga medier

Processbeskrivning:
Vi vill stimulera de som inte (längre) har möjlighet att läsa skriven text. Många äldre blir ledsna när de inte längre kan läsa vanliga böcker. Vi vill upplysa om den fantastiska möjligheten som finns, tack vare MTM, att lyssna på böckerna istället. Det är inget nederlag, det är bara ett annat/nytt sätt att läsa på som man kan vänja sig vid och ha stor glädje av.

Detta hoppas vi att uppnå:
Vi hoppas att talbokslåntagarna i kommunen ska bli stimulerade av att träffas, få lästips som de kanske inte skulle få genom sina vanliga kanaler eller genom att ”bara” leta igenom beståndet på biblioteket. De flesta människor mår bra av att bli sedda och uppmärksammade. Genom att anordna talboksträffar visar vi att vi bryr oss om deras behov att läsa på ett särskilt sätt och att vi vill göra vårt bästa för att tillgodo se dem.

Deltagande bibliotek: Kils bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Anna Johansson, anna.johansson15@kil.se, 0554-19168

 

 

Lokal process: Biblioteksrummet

Processbeskrivning:
En översyn av biblioteksrummet, framförallt när det gäller ungdomsavdelning och tidskriftsavdelning samt studieplatser. Vi vill lyfta fram tidskrifterna, skapa mer och bättre anpassat utrymme för ungdomar. Vi vill även se över möjligheten att skapa fler studieplatser.

Detta hoppas vi att uppnå:
Vi hoppas att fler upptäcker vår tidskriftssamling och att ungdomar får en plats där de kan tillbringa mer tid. Fler studieplatser har efterfrågats i vår användarundersökning och vi hoppas kunna tillmötesgå dessa önskemål.

Deltagande bibliotek: Kristinehamns bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Lena Saltberg, lena.saltberg@kristinehamn.se, 0550-88072

 

Lokal process: Sociala medier

Processbeskrivning:
Vi undersöker om biblioteket ska finnas på fler sociala medier. Vilka målgrupper vill vi nå? Vad bör vi jobba med på de olika sociala medierna?

Detta hoppas vi att uppnå:
Att vi får en plan för användandet av sociala medier.

Deltagande bibliotek: Kristinehamns bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Åsa Möller, asa.moller@kristinehamn.se, 0550-880 78

 

Lokal process: Bokbloggen som litteraturförmedlare

Processbeskrivning:
Att arbeta med litteraturförmedling med hjälp av bloggen. Vi vill lära oss om verktyget, WordPress och hur man når nya läsare. Vi vill också få våra läsare delaktiga genom att de blir medskapare i bloggen.

Detta hoppas vi att uppnå:
Ta tillbaka bibliotekets roll som litteraturförmedlare och inspiratör. Att få befolkningen att bli delaktiga i bibliotekets verksamhet och på så vis stärka bibliotekets roll i lokalsamhället.

Deltagande bibliotek: Torsby och Sysslebäcks bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Agneta Strandberg, agneta.strandberg@torsby.se,
0560-16317

 

 

 

Lokal process: Sång- och sagostunder på Familjecentral/Öppen förskola

Processbeskrivning:
Sång- och sagostunder på Öppna förskolan, Familjecentralen Källan, varannan vecka. Detta sker i samarbete med personalen på Öppna förskolan.

Detta hoppas vi att uppnå:
Att fler barn kommer i kontakt med böcker/läsning och att föräldrar får inspiration att läsa för sina barn. Genom att förlägga sagostunderna till Öppna förskolan som är en naturlig samlingspunkt för småbarnsföräldrar hoppas vi nå även de som inte vanligtvis kommer till biblioteket. Förhoppningsvis kan vi också få dem att komma till biblioteket med sina barn.

Deltagande bibliotek: Kristinehamns bibliotek

Län: Värmland

Kontaktperson: Linn Lundtoft, linn.lundtoft@kristinehamn.se,
0550-88074

Barn 0-12, Vuxna, Personer med annat modersmål än svenska