Studieresa till Malmö

Tema: Biblioteksverksamhet i mångkulturella områden och för nyanlända personer

Malmö är en av våra mest mångkulturella städer och har också varit första mötet med Sverige för många asylsökande personer de senaste åren. Här har biblioteken arbetat aktivt med att skapa verksamhet för att möta nyanlända såväl som dem som bott länge i Sverige. Dela Läslust bjuder nu in personal på folkbiblioteken i Uppsala, Gävleborg, Dalarna och Värmlands län till en studieresa där vi får ta del av verksamheter med mångspråk och mångkultur i fokus.

Vi besöker tre verksamheter:

Garaget

Garaget är ett experimentellt stadsdelsbibliotek. Här kan man naturligtvis låna böcker men också låna verktyg, symaskin eller laga sin cykel. Kurser och aktiviteter pågår i Kreativ verkstad varje eftermiddag. På Garaget kan man också få läxhjälp, samhällsvägledning och lära sig nya språk på språkkaféer. På Garaget arbetar man mycket med brukarinflytande och brukarmedverkan.

Malmö stadsbibliotek

Vi möter Malmös bibliotekschef Torbjörn Nilsson och diskuterar bibliotekets uppdrag gentemot nyanlända personer och biblioteksverksamhet i mångkulturella områden. Vi får ta del av stadsbibliotekets satsning på lärcentrum och det nya LK3-labbet. Vi besöker barn- och ungdomsavdelningarna Kanini och Balagan. På kvällen 8 november deltar vi i Internationell författarscen då Deon Meyer gästar biblioteket.

Rosengårdsbiblioteket

2015 blev Rosengårdsbiblioteket nominerat till Årets bibliotek med följande motivering: “Rosengårds bibliotek är ett bibliotek som med sitt dagliga arbete har lyckats skapa en naturlig mötesplats för Rosengårdsborna och är det mest besökta biblioteket i Malmö. Där träffas folk från hela världen och tar del av det biblioteket erbjuder; dagstidningar på många olika språk, medier på andra språk än svenska, program där medborgarna är arrangörer eller medarrangörer.” På Rosengårdsbiblioteket får vi ta del av både barn- och vuxenverksamheten.

Praktikaliteter

Resan pågår 8-10 november, inklusive restider.

Resor, boende och gemensam middag 8 november betalas av projektet. Övriga måltider bekostas av traktamente från arbetsgivaren.

Det finns 20 platser på resan. Resan är öppen för alla folkbiblioteksmedarbetare, men det är upp till cheferna på kommunnivå att besluta vilka som söker. Vid fler sökanden än tillgängliga platser görs ett urval av projektteamet. Sista anmälan är passerad.

Reseledare: Eleonor Grenholm, Länsbibliotek Uppsala och Linda Sävhammar, Länsbibliotek Dalarna

Frågor? Kontakta Eleonor Grenholm, eleonor.grenholm@lul.se, 070-618 66 22

 

Bokcirkel

Processbeskrivning:
Vi planerar med att arbeta med läslust och det aktiva läsandet. Vi tror att alla som läser har ett visst behov av att diskutera det man läst med andra – då växer läsupplevelsen och förvandlas kanske till något man inte tänkt sig. Processen innehåller litteraturförmedling, bokprat, diskussion, boktips, samtal kring litteratur och en möjlighet att kanske möta likasinnade. Under fem tillfällen per termin träffas vi – cirkelledaren och deltagarna – för en stunds litteraturdiskussion över en fika. Till varje tillfälle (utom till det allra första som är en introduktionsträff) har vi läst samma bok. Träffarna är inte styrda på så sätt att deltagarna fått frågor i förväg, detta för att inte läsningen ska kännas som en hemläxa.

Detta hoppas vi att uppnå:
I mötet och gemenskapen med andra läsare kan man bearbeta det man läst, och på så vis få ut mer av sin läsning. Ofta kan det vara intressant att utbyta upplevelser med någon som har läst samma bok och se likheter och skillnader i hur vi läser och uppfattar texter. Vi hoppas även att mötena med bokcirkeln ger en känsla av gemenskap mellan kommuninvånare som kanske aldrig tidigare pratat med varandra.

Deltagande bibliotek: Filipstads bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Sara Urger, sara.urger@filipstad.se, 0590-61360

Personalbokcirkel på biblioteket

Processbeskrivning:
Vår plan är att återuppliva den personalbokcirkel vi tidigare haft på biblioteket. Vi vill skapa tid och utrymme att prata om personalens eget fritidsläsande för att öka allas kunskap och medvetenhet också om böcker vi inte själva läser.

Detta hoppas vi att uppnå:
Framförallt hoppas vi på att få föra glädjefyllda samtal om litteratur. I förlängningen lär vi oss mer om böcker vi inte läst, tipsande och exponering i biblioteket underlättas med hjälp av denna inspiration.

Deltagande bibliotek: Forshaga bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Helena Hagelin, helena.hagelin@forshaga.se, 054-17 22 26

Lov till läsning

Processbeskrivning:
Lovaktiviteterna på biblioteket lockar många barn och ger oss en fantastisk möjlighet att nå barnen på deras fritid. Detta vill vi ta tillvara på och ge loven en mer litterär anknytning. Med temat för dagen som utgångspunkt vill vi bidra med litteraturtips och skyltning som vi hoppas visar på vårt breda utbud.

Detta hoppas vi att uppnå:
Vi hoppas kunna öka barnens läsmotivation genom att presentera ett varierat läsmaterial där barnen själva kan välja vad de vill läsa utifrån intresse. Vi hoppas också att den praktiska aktiviteten kan skapa en relevans för barnen att söka sig vidare på det teoretiska planet. Biblioteket ska också vara ett träffpunkt för de barn som saknar möjlighet att delta i andra lovaktiviteter.

Deltagande bibliotek: Kils bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Lena Åkerman, lena.akerman@kil.se, 0554-19193

Förbättrad faktaskyltning

Processbeskrivning:
Vi vill se över vår skyltning av faktaböcker och hitta nya ytor för exponering.

Detta hoppas vi att uppnå:
Större rotation på våra faktaböcker, utökade och mer gränsöverskridande läsvanor hos våra biblioteksbesökare.

Deltagande bibliotek: Hammarö
Län: Värmland

Kontaktperson: Karin Andreasson, karin.andreasson@hammaro.se, 054-515195