Regionalt lärtillfälle: Asylsökande och bibliotek

delalaslust_banner

”Biblioteket hjälper mig in i samhället” Lärtillfälle inom Dela Läslust med Carlos Rojas från Miklo

Under 2015 har Miklo på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm genomfört en studie om asylsökandes erfarenheter av och förväntningar på bibliotek. 25 asylsökande från olika hemländer samt bibliotekspersonal från Stockholmsområdet intervjuades och studiens resultat sammanställdes i rapporten ”Biblioteket hjälper mig in i samhället” Rapporten ger kunskap om hur mötet mellan asylsökande och bibliotek ter sig, vad som fungerar bra och vad som kan behöva utvecklas.

Det är mycket glädjande att Carlos Rojas vill komma till Uppsala för att dela med sig av denna aktuella och tankeväckande rapport.

Tid: Torsdag 7 april kl. 9.30-11.30. Kaffe finns från 09.00
Plats: Kerstin Ekmansalen, Uppsala stadsbibliotek
Anmälan: Senast tisdag 4 april: Anmälan och program
Frågor? Kontakta Lisa Eriksson via elisabet.b.eriksson@lul.se

Ingen deltagaravgift. Vi bjuder på fika – meddela ev. specialkost vid anmälan!

Dela Läslust är ett projekt om läsfrämjande och litteraturförmedling på folkbiblioteken i fyra län: Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland. Projektet delfinansieras av Statens Kulturråd.
https://delalaslust.wordpress.com/

Välkomna!

 

 

MIK, digital delaktighet och skapande

Lärtillfället inom Dela Läslust på temat MIK (medie- och informationskunnighet), digital delaktighet och skapande ägde rum den 21 oktober 2015 i Uppsala. Föreläste gjorde Marika Alneng, som till vardags arbetar på Bibblerian i Hässelby gård. Hon är också författaren bakom Medierådets MIK-material för folkbibliotek.

Marika berättade om vad samlingsbegreppet MIK kan innebära i ett folkbiblioteksperspektiv, gav konkreta exempel på olika skapande verksamheter och visade även på kopplingen till digital delaktighet och läsfrämjande arbete. Att MIK-begreppet är brett och innefattar många olika färdigheter blev tydligt. Det handlar om att förstå mediers roll i samhället, att kunna hitta och kritiskt värdera information och att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier – inte minst de digitala.

På Bibblerian arbetar de målmedvetet med MIK på olika sätt, bland annat erbjuder de skaparverkstäder/makerspaces med 3D-skrivare. Makerrörelsen handlar om hantverk och ny teknik, att lära genom att göra, samarbete och att dela med sig. Marikas svar på frågan ”Varför makerspace på bibliotek?” berör folkbildning, litteracitet (vilka förmågor som behövs nu och i framtiden) och demokrati. Att möta den deltagarkultur som finns genom att skapa och lära tillsammans, är en viktig aspekt.

Mik-begreppet och folkbiblioteksuppdraget har inte bara några beröringspunkter, utan är närmast syskonsjälar. Med ett mer medvetet och fördjupat arbete kring begreppets många områden, kan folkbiblioteken också öka den digitala delaktigheten och i förlängningen bidra till att stärka demokratin.

 

Regionalt lärtillfälle: MIK, digital delaktighet och skapande

Länsbibliotek Uppsala bjuder in till föreläsning och diskussion kring MIK, digital delaktighet och skapande. Föreläsaren är Marika Alneng. Hon är författaren bakom Medierådets MIK-material för folkbibliotek och jobbar på Bibblerian i Hässelby gård.

För att tydliggöra vilka kunskaper och färdigheter som krävs i dagens mediemiljö har Unesco definierat ett samlingsbegrepp: MIK, Medie- och Informationskunnighet. MIK har hittills varit ett begrepp som framförallt skolan arbetat med, men att alla medborgare i ett digitalt samhälle ska vara medie- och informationskunniga är också ett demokratiskt uppdrag för folkbiblioteken. Vi som bibliotekarier har en unik roll i vårt erbjudande om fri tillgång till information, kunskap och kultur.

  • Vad innebär MIK i ett biblioteksperspektiv?
  • Hur kan vi på folkbiblioteken jobba mer aktivt med MIK-frågor i praktiken?
  • Hur ser kopplingen ut mellan MIK och digital delaktighet?
  • Kan skapande verksamheter, så kallad makerspace eller Skaparbibbla, vara ett sätt att arbeta med dessa färdigheter?

När? Onsdag 21 oktober kl. 09.15-11.00
Var? Kerstin Ekman-salen, Uppsala stadsbibliotek, Svartbäcksgatan 17
Hur? Anmälan senast fredag 16 oktober till lansbiblioteket@lul.se
Frågor? Kontakta Ulrika Danielsson, ulrika.danielsson@lul.se, 076-49 55 313

Ladda ned inbjudan (pdf)