Lärtillfälle: Läslusta med e-böcker

Länsbibliotek Uppsala bjuder in projektdeltagarna i Dela Läslust till ett lärtillfälle där vi diskuterar hur e-boksarbetet ännu mer kan präglas av läslust och läsförmedling!

På programmet:

Hur kan man tänka kring urvalsprinciper när det gäller e-böcker/e-ljudböcker?
Andreas Frick, Bibliotek Uppsala
I Uppsala arbetar de utifrån en urvalsmodell som utgår från kvalitet. Vilket utbud har det lett till och hur ser bibliotekets kostnader ut för e-böcker? Andreas kommer också prata om de fria titlarna – vad kan man göra med dem?

Hur sprider man läslust via e-böcker?
Alex Bergdahl, e-boksentusiast
Alex pratar om allt det fantastiska som digitala medier möjliggör! Hur exponerar man digitalt material? Hur förmedlar man e-böcker? Vi ser på konkreta exempel och diskuterar möjligheter.

Tid: Tisdag 29 november klockan 9-12, Storgatan 27 i Uppsala.

Hela programmet och inbjudan kan du ta del av här (pdf)

Annonser

Studieresa till Malmö

Tema: Biblioteksverksamhet i mångkulturella områden och för nyanlända personer

Malmö är en av våra mest mångkulturella städer och har också varit första mötet med Sverige för många asylsökande personer de senaste åren. Här har biblioteken arbetat aktivt med att skapa verksamhet för att möta nyanlända såväl som dem som bott länge i Sverige. Dela Läslust bjuder nu in personal på folkbiblioteken i Uppsala, Gävleborg, Dalarna och Värmlands län till en studieresa där vi får ta del av verksamheter med mångspråk och mångkultur i fokus.

Vi besöker tre verksamheter:

Garaget

Garaget är ett experimentellt stadsdelsbibliotek. Här kan man naturligtvis låna böcker men också låna verktyg, symaskin eller laga sin cykel. Kurser och aktiviteter pågår i Kreativ verkstad varje eftermiddag. På Garaget kan man också få läxhjälp, samhällsvägledning och lära sig nya språk på språkkaféer. På Garaget arbetar man mycket med brukarinflytande och brukarmedverkan.

Malmö stadsbibliotek

Vi möter Malmös bibliotekschef Torbjörn Nilsson och diskuterar bibliotekets uppdrag gentemot nyanlända personer och biblioteksverksamhet i mångkulturella områden. Vi får ta del av stadsbibliotekets satsning på lärcentrum och det nya LK3-labbet. Vi besöker barn- och ungdomsavdelningarna Kanini och Balagan. På kvällen 8 november deltar vi i Internationell författarscen då Deon Meyer gästar biblioteket.

Rosengårdsbiblioteket

2015 blev Rosengårdsbiblioteket nominerat till Årets bibliotek med följande motivering: “Rosengårds bibliotek är ett bibliotek som med sitt dagliga arbete har lyckats skapa en naturlig mötesplats för Rosengårdsborna och är det mest besökta biblioteket i Malmö. Där träffas folk från hela världen och tar del av det biblioteket erbjuder; dagstidningar på många olika språk, medier på andra språk än svenska, program där medborgarna är arrangörer eller medarrangörer.” På Rosengårdsbiblioteket får vi ta del av både barn- och vuxenverksamheten.

Praktikaliteter

Resan pågår 8-10 november, inklusive restider.

Resor, boende och gemensam middag 8 november betalas av projektet. Övriga måltider bekostas av traktamente från arbetsgivaren.

Det finns 20 platser på resan. Resan är öppen för alla folkbiblioteksmedarbetare, men det är upp till cheferna på kommunnivå att besluta vilka som söker. Vid fler sökanden än tillgängliga platser görs ett urval av projektteamet. Sista anmälan är passerad.

Reseledare: Eleonor Grenholm, Länsbibliotek Uppsala och Linda Sävhammar, Länsbibliotek Dalarna

Frågor? Kontakta Eleonor Grenholm, eleonor.grenholm@lul.se, 070-618 66 22

 

Dela Läslust Basdag 3 – Prata, presentera och inspirera till läsning

Varför är så många av oss rädda för att prata inför grupp? Vad är det egentligen som händer när ett samtal eller en presentation blir sådär magiskt bra? Vad kan jag som talare ta till för strategier om nervositeten hotar att ta överhand?

Om detta och mycket mer samtalade Katarina Kieri, författare, Anders Sigrell, professor i retorik och Mimi Forssblad, bibliotekarie. Ett samtal som inledde basdag 3 i projektet Dela Läslust i Uppsala den 28 april. Temat för dagen var ”Prata, presentera och inspirera till läsning”.

 

”Utforska rummet”

delalaslust_banner

 

Lärtillfälle inom Dela Läslust med biblioteksutvecklaren Eiler Jansson och konstnären Agneta Göthesson

Välkommen till en dag som tillägnas utvecklingen av biblioteksrummet!

 Dagens folkbibliotek karakteriseras av dynamiska miljöer, där ett och samma rum ska fylla många olika funktioner. Komplexiteten ställer höga krav på utformning och användning av rummet. Biblioteksutvecklaren Eiler Jansson och konstnären Agneta Göthesson har tillsammans utvecklat en metod för att stödja rumsliga förändringsprocesser på folkbibliotek. Kvintessens är att titta på rummet med nya ögon genom att arbeta i grupprocesser som involverar hela arbetslaget. Metoden har framgångsrikt används på ett antal bibliotek i Halland och tål att uppmärksammas och spridas till andra bibliotek i landet.

Kom och låt oss utforska rummet tillsammans!
Tid: Torsdag 21 april kl. 10.00-15.30. Kaffe finns från 09.30
Plats: Älvkarleby bibliotek OBS! ligger i Skutskär: Se karta
Anmälan: Senast tisdag 18 april: Till anmälan
Frågor? Kontakta Malin Ögland via malin.ogland@lul.se

Ingen deltagaravgift. Vi bjuder på fika – meddela ev. specialkost vid anmälan!

Dela Läslust är ett projekt om läsfrämjande och litteraturförmedling på folkbiblioteken i fyra län: Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland. Projektet delfinansieras av Statens Kulturråd.

https://delalaslust.wordpress.com/

 

 

Basdag 3: Prata, presentera och inspirera till läsning

delalaslust_banner

Välkommen till en dag där muntligt läsfrämjande står i fokus! Vi börjar dagen med ett samtal där en forskare, en författare och en bibliotekarie delar med sig av sina erfarenheter av att tala inför grupp. Det handlar om hur de rent praktiskt förbereder sig inför olika typer av muntliga framträdanden, vad som är lätt och vad som är svårt, vilka knep de har för att hantera nervositet och hur de gör om de känner att de håller på att tappa publikens uppmärksamhet. Så klart delar de också med sig av sina bästa tips! Ta gärna med dina egna frågor och funderingar på temat – det kommer att bli gott om tid för diskussion. På eftermiddagen blir det praktiska övningar i mindre grupper.

09.00             Morgonfika
09.30             Dela Läslust, en lägesrapport
10.00             Presentationer och panelsamtal: Anders Sigrell, professor i
retorik vid Lunds universitet, Katarina Kieri, författare, och Mimi   Forssblad, bibliotekarie.
12.00             Lunch
13.15             Praktiska övningar i mindre grupper – del 1
14.30             Fikapaus
14.45             Praktiska övningar i mindre grupper – del 2
16.00             Slut för idag!

Förberedelser inför dagen: Vi vill att du tar med dig en bok, film, tidskrift osv som du tycker om, och att du är förberedd på att i mindre grupp presentera den för andra.

 När? Torsdag 28 april kl. 09.30-16.00. Fika serveras från kl. 09.00
Var? Mallas sal (Stadsbibliotekets nya hörsal), Svartbäcksgatan 16, Uppsala
Hur? Anmälan senast 21 april: Anmälan här

Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och lunch – meddela ev. specialkost vid anmälan!

Frågor? Kontakta Lisa Eriksson, 070-618 66 24 eller elisabet.b.eriksson@lul.se Läs mer om Dela Läslust på https://delalaslust.wordpress.com/

 Varmt välkommen den 28 april önskar vi på Länsbibliotek Uppsala!

PS: Om du inte har möjlighet att delta i Uppsala är du varmt välkommen till Falun den 19/4, Karlstad den 20/4 eller Gävle den 26/4. Samma tider, samma program (men där är den hemliga gästen en annan!)