Studieresa till Luleå 30-31 mars 2017

Vi träffade delar av redaktionen för bibblo.se och polarbibblo.se och fick en genomgång av hur deras arbete med webbsidorna fungerar. Bibblo.se är ett samarbete med sammanlagt 45 bibliotek i Norrbotten, ca 170 anställda. De använder sig av Micromarc katalogsystem och webbsidorna är uppbyggda i CS Library.
Mycket av deras tänk och arbete med webben liknar HelGes men jag fick en känsla av att deras organisation och uppbyggnad av samarbetet mellan de olika grupperna (chefsgrupp, samordnare, styrgrupp, webbredaktion, katalogisatörer och e-mediegrupp m.m.) har en tydligare struktur.
Tätare och kortare möten, varje vecka med hjälp av Adobe Connect.
Uppdatering med 3 boktips i veckan, 9 boktipsare har 8 timmar per månad avsatt för detta.
Deras webb har också en stark inriktning på norrbottenslitteratur och norrbottensförfattare något som vi i HelGe också borde ta tag i som en vidareutveckling av HelGewebben. Att göra Gävleborgs författare synliga och lätt åtkomliga på webben.
Efter den trevliga och inspirerande presentationen av webben fick vi följa med på en rundvandring i biblioteket. Biblioteket är byggt i tre våningar (med utrymme för ytterligare en våning). Trägolv, trähyllor och väggbeklädnader i trä ger en dämpad miljö. I mitten en imponerande vacker utsmyckning, Livstycken av Kerstin Hedström, Luleå, skapad av glasögonglas.

Livstycken av Kerstin Hedström, Luleå

Livstycken av Kerstin Hedström, Luleå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteket har Bok & film-cirklar för barn och ungdom. Cirkeldeltagarna läser boken och träffas på biblioteket för att se filmen, äta popcorn och pizza och prata om boken och filmen.
Även vuxna har frågat efter samma koncept. Jag tycker det här låter som en god läsfrämjande idé att ta med sig till hemmabiblioteket.

Gun Strandberg
Söderhamns stadsbibliotek

Högstadiedagar

Processens namn: Högstadiedagar

Processbeskrivning: 
Under 2 dagar bjuder vi in alla kommunens åttondeklassare för att bekanta sig med Kulturhuset, där biblioteket ingår som en av verksamheterna.

Detta hoppas vi att uppnå:
Syftet är att ungdomarna ska få en chans att bekanta sig med Kulturhusets lokaler, att de ska få upp ögonen för vad vi har att erbjuda här och att Kulturhuset, med alla dess verksamheter, i allra högsta grad är en plats för dem! Vi vill synliggöra kulturen och samtidigt visa att detta är en plats där de är välkomna att vara sig själva och prova nya saker.

Deltagande bibliotek: Bollnäs Bibliotek

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Sofia Eliasson sofia.eliasson@bollnas.se +46 278-25679

Vilka aktiviteter har skett inom processen?

Under 2 dagar bjuder vi in alla kommunens åttondeklassare för att bekanta sig med vårt Kulturhus här i Bollnäs där biblioteket ingår som en av verksamheterna. Högstadiedagarna är alltså ett samarbete mellan Kulturhusets olika verksamheter och där ingår Biblioteket, Museum & Konsthall, Kulturskola och Fritidsgård. Programmet har utifrån detta bestått av workshops så som musik- och litteraturquiz, guidad tur på muséet, musikworkshop och dans där eleverna fått prova på och ta del av olika kulturformer.

Vad har ni uppnått?

Dels har vi lyckats skapa ett välfungerande samarbete mellan verksamheterna i huset. Konceptet har funnits i huset tidigare men återupptogs då någon uttryckte att det var ett lyckat upplägg som vi borde fortsätta att arbeta med. Samtliga verksamheter har haft en representant i planeringsgruppen och alla har tagit ansvar för att göra sina workshops så bra som möjligt. Efter att Högstadiedagarna genomförts gjorde vi utvärderingar dels mellan verksamheterna i huset och dels i samarbete med lärarna från de olika skolorna. Responsen vi fått tillbaka har enbart varit positiv. Eleverna har fått uppleva något nytt och provat på saker man kanske aldrig skulle provat annars. Dessutom har vi visat ett varierat utbud av aktiviteter som finns tillgängliga för ungdomar i Bollnäs kommun. Det allra viktigaste för oss på biblioteket har dock varit att göra biblioteket till en plats som ungdomarna känner sig hemma på för att i slutändan skapa ett större intresse för det som vi har att erbjuda här.

Vilka utmaningar har ni stött på?

Trots att samarbetet mellan verksamheterna fungerat bra så har det varit svårt att hitta tid till att planera ett så pass stort projekt som två heldagar av aktiviteter innebär. I efterhand har det känts lite som att luften gått ur en och sedan denna process anmäldes till Dela Läslust så har vi inte haft någon ny omgång av Högstadiedagarna. Alla har redan väldigt fullt upp på sin arbetstid vilket gjort det svårt att hitta både tid och energi att engagera sig i ett projekt av det här slaget.

Är detta något ni ska fortsätta arbeta med?

Som sagt har vi inte haft någon ny omgång av Högstadiedagarna sedan denna process anmäldes till Dela Läslust. Många av våra verksamheter genomsyras just nu av att man arbetar i projektform med särskilt fokus på integration vilket nog gjort det svårt att hitta utrymme för att fortsätta jobba vidare med detta koncept. Det är möjligt att vi återupptar det i framtiden.

Biblioteksvisning

Processens namn: Biblioteksvisning

Processbeskrivning: I denna process blir det viktigt, utifrån jämställdhets- och tillgänglighetstänket, att planera visningen utifrån olika ungdomars behov. Det känns viktigt att ha en bredd på böcker och filmer man tipsar om, det känns också naturligt att visa vår Lättläst-hylla (där vi även placerat böcker med CD samt talböcker) och betona dessa böckers värde och prata om behovet av lättlästa böcker på ett väldigt avslappnat sätt.

Detta hoppas vi uppnå: Syftet med visningarna att man ska bekanta sig med bibliotekets lokaler, lära sig att hitta i biblioteket samt inspirera till läsning och locka fram ett intresse att komma tillbaka

Deltagande bibliotek: Bollnäs Bibliotek

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Sofia Eliasson, sofia.eliasson@bollnas.se, 0278 256 79

 

Vilka aktiviteter har skett inom processen?

Vi har gjort biblioteksvisningar med fokus på elever från sjundeklass men har även tagit emot klasser från Bollnäs Folkhögskola och Torsbergsgymnasiets ettor. Visningarna har inletts med kort information om HelGe-samarbetet och hur lånekortet fungerar samt specifik information för just Bollnäs bibliotek så som öppettider. Visningen har sedan fortsatts med information om hur det går till att söka i vår webb-katalog samt en kort introduktion till SAB-systemet. Därefter har eleverna fått en guidad tur genom biblioteket och dess olika avdelningar. Visningarna har till sist avslutats på avdelningen för Unga Vuxna eftersom samtliga visningar inom ramen för denna process varit inriktade på ungdomar. Där har vi pratat särskilt om lättlästa medier och böcker på andra språk. Avslutningsvis har vi haft ett litet ”quiz” på det vi gått igenom där eleverna fått tävla om att ge det rätta svaret. Quizet har bestått av frågor om exempelvis hur länge man får låna en bok och hur många kommuner det finns inom HelGe. I vissa fall har vi fokuserat mer på bokprat och att tipsa om nya böcker i slutet av visningen. Innan eleverna lämnat biblioteket har vi också hjälpt till att ge dem nya pinkoder och skapa nya lånekort.

Vad har ni uppnått?

Vi har haft många klasser på besök där vi genom att bjuda in skolorna förhoppningsvis är på god väg att skapa en etablerad relation till lärarna så att de också förstår värdet i att ta med sig eleverna till biblioteket. Vi hoppas att biblioteksvisningarna ska bli ett återkommande inslag i uppstart av nya klasser så att samtliga elever får en bra grund att stå på när det gäller informationssök och skolarbeten men även fritidsläsning. Genom att göra visningarna väldigt enkla och avslappnade anser vi också att vi skapat en bra stämning i grupperna där det hela tiden funnits utrymme för frågor. I de fall det behövts tolk har vi också ansträngt oss och lyckats erbjuda detta på de flesta av visningarna som behövt tolkning på arabiska eller kurdiska.

Vilka utmaningar har ni stött på?

Den ständiga utmaningen när man har med skolan att göra är att få kontakt med lärarna. Vi skickar ut inbjudningar till biblioteksvisning i början av varje ny termin med särskilt fokus på vårterminen men det är alltid lika svårt att få svar på mail/brev. Lärarna dyker gärna upp spontant trots information om att vi gärna vill boka in visningarna i förväg. Ibland kan det även vara så att lärarna tar med sig eleverna och vill hålla i en egen visning utan hjälp från personalen. Den yttersta utmaningen har nog att göra med att vi inte är något skolbibliotek vilket gör att skolorna inte riktigt vet vad de ska förvänta sig av oss. Vi vill ju att biblioteket ska vara en plats för ungdomarna där de känner sig hemma och där de behärskar att röra sig fritt och förstår bibliotekets funktioner. Vi vill också belysa värdet av nöjesläsning vilket i sin tur kan lägga grunden för en bra skolgång.

Lärarna däremot upplever nog inte att de fullt ut förstår skillnaden mellan skolbibliotekets och folkbibliotekets roll i förhållande till skolan vilket gör det extra svårt att skapa en etablerad relation till dem.

Är detta något ni ska fortsätta arbeta med?

Vi kommer att fortsätta att kontinuerligt bjuda in klasser till biblioteksvisningar och hoppas att det blir ett etablerat inslag framförallt hos sjundeklassarna på högstadiet och ettorna på gymnasiet. Att jobba med att skapa självgående biblioteksbesökare som förstår bibliotekets funktioner kommer i sin tur att främja läslusten hos ungdomarna och lägga grunden för ett gott litterärt liv!