Basspår

Basspåret är gemensamt för alla deltagande bibliotek i Dela Läslust.

Basspåret innehåller fyra heldagar och samma innehåll kommer erbjudas på fyra platser i de deltagande länen, sammanlagt 16 tillfällen. Första basdagen sker i september 2015, exakta datum presenteras under våren.

Den första basdagen handlar om läsfrämjande utifrån bibliotekslagen och Kulturrådets handlingsplan för läsfrämjande (se Kalendarium för mer information.

Basspåret kommer att fokusera olika styrdokument, mångspråk, litteracitet, ett vidgat textbegrepp och annat som många kommunbibliotek uttrycker stort gemensamt behov av.

Basspåret är öppet för alla biblioteksmedarbetare, men det är upp till cheferna på kommunnivå att besluta vilka som ska delta.

I projektet ingår också två chefsseminarier, gemensamma för hela projektområdet, ett i början av projektet och ett i slutet.