Dela Läslust Basdag 3 – Prata, presentera och inspirera till läsning

Varför är så många av oss rädda för att prata inför grupp? Vad är det egentligen som händer när ett samtal eller en presentation blir sådär magiskt bra? Vad kan jag som talare ta till för strategier om nervositeten hotar att ta överhand?

Om detta och mycket mer samtalade Katarina Kieri, författare, Anders Sigrell, professor i retorik och Mimi Forssblad, bibliotekarie. Ett samtal som inledde basdag 3 i projektet Dela Läslust i Uppsala den 28 april. Temat för dagen var ”Prata, presentera och inspirera till läsning”.

 

”Utforska rummet”

delalaslust_banner

 

Lärtillfälle inom Dela Läslust med biblioteksutvecklaren Eiler Jansson och konstnären Agneta Göthesson

Välkommen till en dag som tillägnas utvecklingen av biblioteksrummet!

 Dagens folkbibliotek karakteriseras av dynamiska miljöer, där ett och samma rum ska fylla många olika funktioner. Komplexiteten ställer höga krav på utformning och användning av rummet. Biblioteksutvecklaren Eiler Jansson och konstnären Agneta Göthesson har tillsammans utvecklat en metod för att stödja rumsliga förändringsprocesser på folkbibliotek. Kvintessens är att titta på rummet med nya ögon genom att arbeta i grupprocesser som involverar hela arbetslaget. Metoden har framgångsrikt används på ett antal bibliotek i Halland och tål att uppmärksammas och spridas till andra bibliotek i landet.

Kom och låt oss utforska rummet tillsammans!
Tid: Torsdag 21 april kl. 10.00-15.30. Kaffe finns från 09.30
Plats: Älvkarleby bibliotek OBS! ligger i Skutskär: Se karta
Anmälan: Senast tisdag 18 april: Till anmälan
Frågor? Kontakta Malin Ögland via malin.ogland@lul.se

Ingen deltagaravgift. Vi bjuder på fika – meddela ev. specialkost vid anmälan!

Dela Läslust är ett projekt om läsfrämjande och litteraturförmedling på folkbiblioteken i fyra län: Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland. Projektet delfinansieras av Statens Kulturråd.

https://delalaslust.wordpress.com/

 

 

Basdag 3: Prata, presentera och inspirera till läsning

delalaslust_banner

Välkommen till en dag där muntligt läsfrämjande står i fokus! Vi börjar dagen med ett samtal där en forskare, en författare och en bibliotekarie delar med sig av sina erfarenheter av att tala inför grupp. Det handlar om hur de rent praktiskt förbereder sig inför olika typer av muntliga framträdanden, vad som är lätt och vad som är svårt, vilka knep de har för att hantera nervositet och hur de gör om de känner att de håller på att tappa publikens uppmärksamhet. Så klart delar de också med sig av sina bästa tips! Ta gärna med dina egna frågor och funderingar på temat – det kommer att bli gott om tid för diskussion. På eftermiddagen blir det praktiska övningar i mindre grupper.

09.00             Morgonfika
09.30             Dela Läslust, en lägesrapport
10.00             Presentationer och panelsamtal: Anders Sigrell, professor i
retorik vid Lunds universitet, Katarina Kieri, författare, och Mimi   Forssblad, bibliotekarie.
12.00             Lunch
13.15             Praktiska övningar i mindre grupper – del 1
14.30             Fikapaus
14.45             Praktiska övningar i mindre grupper – del 2
16.00             Slut för idag!

Förberedelser inför dagen: Vi vill att du tar med dig en bok, film, tidskrift osv som du tycker om, och att du är förberedd på att i mindre grupp presentera den för andra.

 När? Torsdag 28 april kl. 09.30-16.00. Fika serveras från kl. 09.00
Var? Mallas sal (Stadsbibliotekets nya hörsal), Svartbäcksgatan 16, Uppsala
Hur? Anmälan senast 21 april: Anmälan här

Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och lunch – meddela ev. specialkost vid anmälan!

Frågor? Kontakta Lisa Eriksson, 070-618 66 24 eller elisabet.b.eriksson@lul.se Läs mer om Dela Läslust på https://delalaslust.wordpress.com/

 Varmt välkommen den 28 april önskar vi på Länsbibliotek Uppsala!

PS: Om du inte har möjlighet att delta i Uppsala är du varmt välkommen till Falun den 19/4, Karlstad den 20/4 eller Gävle den 26/4. Samma tider, samma program (men där är den hemliga gästen en annan!)

 

Regionalt lärtillfälle: Asylsökande och bibliotek

delalaslust_banner

”Biblioteket hjälper mig in i samhället” Lärtillfälle inom Dela Läslust med Carlos Rojas från Miklo

Under 2015 har Miklo på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm genomfört en studie om asylsökandes erfarenheter av och förväntningar på bibliotek. 25 asylsökande från olika hemländer samt bibliotekspersonal från Stockholmsområdet intervjuades och studiens resultat sammanställdes i rapporten ”Biblioteket hjälper mig in i samhället” Rapporten ger kunskap om hur mötet mellan asylsökande och bibliotek ter sig, vad som fungerar bra och vad som kan behöva utvecklas.

Det är mycket glädjande att Carlos Rojas vill komma till Uppsala för att dela med sig av denna aktuella och tankeväckande rapport.

Tid: Torsdag 7 april kl. 9.30-11.30. Kaffe finns från 09.00
Plats: Kerstin Ekmansalen, Uppsala stadsbibliotek
Anmälan: Senast tisdag 4 april: Anmälan och program
Frågor? Kontakta Lisa Eriksson via elisabet.b.eriksson@lul.se

Ingen deltagaravgift. Vi bjuder på fika – meddela ev. specialkost vid anmälan!

Dela Läslust är ett projekt om läsfrämjande och litteraturförmedling på folkbiblioteken i fyra län: Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland. Projektet delfinansieras av Statens Kulturråd.
https://delalaslust.wordpress.com/

Välkomna!

 

 

MIK, digital delaktighet och skapande

Lärtillfället inom Dela Läslust på temat MIK (medie- och informationskunnighet), digital delaktighet och skapande ägde rum den 21 oktober 2015 i Uppsala. Föreläste gjorde Marika Alneng, som till vardags arbetar på Bibblerian i Hässelby gård. Hon är också författaren bakom Medierådets MIK-material för folkbibliotek.

Marika berättade om vad samlingsbegreppet MIK kan innebära i ett folkbiblioteksperspektiv, gav konkreta exempel på olika skapande verksamheter och visade även på kopplingen till digital delaktighet och läsfrämjande arbete. Att MIK-begreppet är brett och innefattar många olika färdigheter blev tydligt. Det handlar om att förstå mediers roll i samhället, att kunna hitta och kritiskt värdera information och att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier – inte minst de digitala.

På Bibblerian arbetar de målmedvetet med MIK på olika sätt, bland annat erbjuder de skaparverkstäder/makerspaces med 3D-skrivare. Makerrörelsen handlar om hantverk och ny teknik, att lära genom att göra, samarbete och att dela med sig. Marikas svar på frågan ”Varför makerspace på bibliotek?” berör folkbildning, litteracitet (vilka förmågor som behövs nu och i framtiden) och demokrati. Att möta den deltagarkultur som finns genom att skapa och lära tillsammans, är en viktig aspekt.

Mik-begreppet och folkbiblioteksuppdraget har inte bara några beröringspunkter, utan är närmast syskonsjälar. Med ett mer medvetet och fördjupat arbete kring begreppets många områden, kan folkbiblioteken också öka den digitala delaktigheten och i förlängningen bidra till att stärka demokratin.