Vad hände sen? Två texter om Dela Läslust

Projektet Dela Läslust är avslutat sedan en tid, och vi vill i projektets anda förstås gärna dela med oss av de erfarenheter vi gjort under projekttiden. Det gör vi i form av två texter som på olika sätt närmar sig projektet. Jenny Lindberg, forskare vid Bibliotekshögskolan i Borås, har analyserat fokusgruppsintervjuer med projektdeltagare (såväl biblioteksmedarbetare som bibliotekschefer) samt projektteam, och Lisa Ångman, projektledare för Dela Läslust, har dels sammanfattat projektets innehåll och form, dels reflekterat kring utmaningarna med interregional samverkan. Du hittar dessa två texter nedan, och senare i höst kommer även en tryckt publikation som lyfter särskilt aktuella delar ut dem.

Dela läslust rapport Jenny Lindberg

Dela läslust rapport Lisa Ångman

Basdag 2: Läsfrämjande & Mångspråk

I februari är det dags för den andra basdagen i Dela Läslust. Temat för dagen är Läsfrämjande & Mångspråk. Hur kan biblioteken utveckla sitt läsfrämjande arbete utifrån ett mångspråksperspektiv? Vilka resurser finns, och hur kan de användas? Kom och lyssna på tre finfina föredrag, och dela med dej av dina egna erfarenheter i den avslutande diskussionen!

09.00             Morgonfika

09.30             Dela Läslust, en lägesrapport

09.45             Reza Rezvani, författare: Den osynliga litteraturskatten – om författare i Sverige med utländsk bakgrund

10.45             Huddinge bibliotek presenterar sitt arbete med mångspråk

12.15             Lunch

13.15             Anna Gustafsson Chen, MTM: Talboksarbete på många språk

14.15             Fikapaus

14.45             Gruppdiskussioner

16.00             Slut för idag!

Datum för basdag 2: 11/2 Karlstad, 16/2 Uppsala, 17/2 Falun och Gävle 18/2. I vårt kalendarium hittar du länk till anmälan!

Varmt välkommen med din anmälan!

Dela Läslust goes tidskriftsklubb

Som en uppföljning till den första basdagen bjuder vi på Länsbibliotek Uppsala in till två öppna tidskriftsklubbar där vi samtalar om Jonas Anderssons kunskapsöversikt Med läsning som mål. Om metoder och forskning på det läsfrämjande området. Samtalet kommer särskilt att ha fokus på kapitel 1, 6 och 9.

Torsdag 3 december kl. 13.30-15.00

Tisdag 8 december kl. 13.30-15.00

Vi håller till här på länsbiblioteket och anmälan görs direkt till Lisa Eriksson, mejl elisabet.b.eriksson@lul.se Max 10 deltagare per tillfälle, först till kvarn gäller!

Här hittar du Med läsning som mål som pdf.

Nyfiken på tidskriftsklubben som metod? Läs sid. 16-18 i Tvinning-projektets slutrapport Ett steg till. Metodbok för biblioteksutveckling. Du kan ladda ned rapporten på http://issuu.com/annastinacecilia/docs/ettstegtill/1

Trevlig läsning och varmt välkomna på tidskriftsklubb!/ Lisa med flera

Chefsseminariet 19 maj – den korta versionen!

Förra veckan hölls det första chefsseminariet inom Dela Läslust. Drygt 50 deltagare samlades på Piperska Muren i Stockholm. Inledningsvis bjöds på kaffe och en kort information från projektteamet – vad har hänt i projektet så här långt, och vad händer framöver? Mer om det kan du läsa här.

Därefter var det plats på scen för Jonas Andersson från Kulturrådet, som berättade om den kunskapsöversikt om läsfrämjande som han just nu lägger sista handen vid. I presentationen gavs stort utrymme åt definitioner: vad menar vi egentligen när vi säjer läsfrämjande, och vilka olika dimensioner ryms i begreppet? En nyttig genomgång för alla oss som nu ska göra verklighet av de idéer som kommit fram under vårens behovsinventering! Han avslutade med att diskutera några av de slutsatser han dragit under arbetets gång; slutsatser som också kan vara vägledande i det fortsatta arbetet med Dela Läslust: Några av slutsatserna: identifiera grupper med större behov än andra och arbeta gentemot dessa, främja social läsning, använd (i högre grad) förebilder – särskilt manliga sådana och ställ upp tydliga och genomförbara mål, och utvärdera dessa. Överlag uppmuntrade slutsatserna till ett mer strukturerat läsfrämjandearbete, där vi kanske i högre grad än idag ställer oss frågor som Vilka vänder vi oss till? och Vad vill vi uppnå med just den här verksamheten/aktiviteten? Hela presentationen kan du ta del av här.   

Efter lunchen, som förstås bestod av fisk, eftersom det gör oss smartare, fick vi lyssna på Pia Borrman från Regionbibliotek Stockholm och Åse Hedemark från Uppsala universitet. De gav oss två olika perspektiv på Projekt Sagostunden: Pia Borrman har tillsammans med Malin Ögland undersökt hur KB:s kvalitetsmodell kan appliceras på just verksamheten sagostund, och Åse Hedemark har genomfört en observationsstudie på ett antal sagostunder.

Att titta med vetenskapliga glasögon på en så etablerad, och i många stycken traditionell biblioteksverksamhet som just sagostunden är intressant, inte minst för att det synliggör komplexiteten i något som ganska lätt kan avfärdas som ”att bara läsa en saga”. De bibliotekarier som deltagit i studien såg ett stort värde redan i det att få sitta ned och reflektera över frågor kring sagostundens syfte, innehåll och form, något som sällan blir av i vardagsarbetet: Varför gör vi det vi gör? Varför gör vi det på just det sättet? Vad hoppas vi uppnå med just den här aktiviteten? Om vi säjer att vi vill att barnen ska vara delaktiga i sagostunden, vad menar vi egentligen då? Åse Hedemark visade, utifrån en diskussion om litteracitetsbegreppet, att det som intresserar barnen mest (till exempel bilder och rekvisita) inte alls tillmäts samma betydelse av bibliotekarierna/sagoläsarna. Tankeväckande, på många sätt!

Du kan ladda ned Pia Borrmans presentation här, och Åse Hedemarks här. Projekt Sagostunden finns dessutom dokumenterat i två publikationer; Projekt sagostunden – en förstudie och Leonards plåster – om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sagostund. Klicka på länkarna för att ladda ned dessa!

Dagen avslutades med att deltagarna, nu indelade i mindre grupper, fick fördjupa sig i en eller ett par av följande frågor:

Om jag som chef vill att mitt bibliotek ska jobba mer strategiskt med läsfrämjande, vad innebär det i praktiken?
Hur kan jag använda Dela Läslusts projektmål i min biblioteksvardag?
Vad är kvalitet i läsfrämjande arbete?
Ett mer offensivt läsfrämjande arbete, hur skulle det kunna se ut

Lite tjuvlyssning kring borden gav vid handen att att vi vill bli modigare, att vi måste våga välja bort något för att kunna välja till annat, att vi vill bättre på att berätta om det vi gör och att vi inte ska vara rädda för att söka oss utanför bibliotekets väggar och söka nya samarbetspartners. När alla grupper delat med sig av några tankar avslutades dagen på ett inte helt förväntat sätt då tre modiga bibliotekschefer (Catarina Filipovic, Söderhamn, Karin Hane, Falun och Birgitta Sparre, Hagfors) provande något alldeles nytt när de rappade (!!) om läsfrämjande. Tyvärr kan vi inte dela låten här, men vi hoppas på fler framträdanden längre fram under projektet!

Nu fortsätter arbetet ute i kommunerna, och vi i projektteamet kommer gärna ut och deltar i de samtalen. Vi ses!

Chefsseminarium, Stockholm 19 maj

På tisdag i nästa vecka är det dags för det första chefsseminariet i Dela Läslust. Programmet för dagen ser ut som följer:

10-10.45 Projektledningen informerar – detta har hänt, och detta kommer att hända
10.45-11.45 Jonas Andersson, Kulturrådet, berättar om sin kunskapsöversikt om läsfrämjande arbete
11.45-12.45 L U N C H
12.45-14.15 Åse Hedemark, Uppsala universitet och Pia Borrman, Regionbibliotek Stockholm, berättar om projektet Sagostunden och om kvalitetsarbete på bibliotek
14.15-14.45 Fika
14.45-16.00 Gemensam diskussion

Programmet startar som synes först klockan 10, eftersom många har långt att resa. Kommer ditt tåg tidigare? Förtvivla icke – rykande hett kaffe och goda smörgåsar bjuds redan från klockan 09.
Har du frågor? Hör av dej till Lisa Eriksson på 0706186624
Har du en kollega som glömt att anmäla sej? Hen kan höra av sej till Lisa senast onsdag den 13/5.

Vi i projektteamet för Dela Läslust hälsar varmt välkomna till Stockholm och Piperska Muren!