Experiementlusta och lyhördhet i Rosengård

Det som främst imponerade mig med rosengårds bibliotek var hur många aktiviteter de kontinuerligt erbjuder sina besökare, och även det engagemang deltagarna visar för dem.

Personalen på rosengårds bibliotek menar att nyckeln till ett högt deltagande är att interagera med besökarna och lyssna till deras önskemål. Att fortsätta med en aktivitet som inte lockar många deltagare, säger de, är onödigt. Då är det bättre att avsluta den aktiviteten och gå vidare med nya projekt som besökarna är mer intresserade av.

En annan komponent som är viktig för att aktiviteterna ska fungera är engagemanget från deras volontärer. Många av aktiviteterna styrs nästan helt av volontärerna, som alla sitter på den kompetens nödvändig för de specifika aktiviteterna. Bland annat har man volontärer specialiserade inom fysik och matematik för att kunna erbjuda läxhjälp i dessa ämnen på biblioteket. Man har även flerspråkiga volontärer som hjälper till vid språkcaféerna.

Rosengårds bibliotek är ett föredömligt exempel på en inkluderande verksamhet som bidrar till att hjälpa människor som söker att passa in i ett nytt samhälle, samtidigt som det fungerar som ett offentligt vardagsrum för de som söker sällskap och umgänge.

Jonna Stenlund
Andersbergs bibliotek
Gävle