Klartext i Sollentuna

Klartext i Sollentuna

Maria Ekmark, som jobbar på Enköpings bibliotek, var flitig med kameran vid studiebesöket vid Sollentuna huvudbibliotek. Där har de arbetat med ett hylluppställningssystem som de kallar Klartext. Både fack- och skönlitteratur är uppställda utifrån ämne.

Ladda ned hennes bilder här (pdf)

 

Sandra Sporrenstrand om läsfrämjande arbete på Sture bibliotek

Under studieresan till Stockholm fick vi träffa Sandra Sporrenstrand. Sandra jobbar på Sture bibliotek, som är ett sk. tunnelbanebibliotek på Östermalm. Sandra arbetar mycket med att skapa sociala sammanhang där människor kan prata om sin läsning, och har genom det bland annat utvecklat litterära salonger och kurser för blivande bokcirkelledare. Se hela hennes föreläsning nedan.

Studieresa till Stockholm

Dela Läslust bjuder nu in personal på folkbiblioteken i Uppsala, Gävleborg, Dalarna och Värmlands län till ytterligare en studieresa.

Ett bibliotek kan se ut och fungera på många olika sätt. På denna resa fokuserar vi bibliotek som medvetet anpassat sin verksamhet – och läsfrämjande arbete – utifrån de behov som finns i samhället omkring det. På denna resa kommer vi diskutera, ta del av föreläsningar och besöka intressanta bibliotek på detta tema.

Resan börjar vid lunchtid torsdag 23 mars och avslutas fredag 24 mars på eftermiddagen i centrala Stockholm.

Dag 1

BIBLIOTEKET I LOKALSAMHÄLLET

Cecilia Brisander och Elisabeth Aquilonius samtalar om hur man kan planera för biblioteksverksamhet utifrån lokalsamhället.

Cecilia jobbar som utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm och är aktuell med den kommande skriften Bibliotek i samspel med lokalsamhället. Frågor hon ställt sig under arbetets gång är vilken roll biblioteket ska ha i sitt lokalsamhälle och hur lär man känna det samhälle som biblioteket befinner sig i?

Elisabeth är verksamhetscontroller på Stockholm stadsbibliotek och arbetar just nu med en ny strukturplan för biblioteksverksamheten i Stockholm. Planen ger riktning för nyetableringar, flytt och upprustning av bibliotek, och fokuserar på öppettider, den digitala infrastrukturen och det rörliga biblioteket.

BESÖK PÅ RINKEBY BIBLIOTEK

11416356_903499116363011_5938451156412029985_oI Rinkeby talas fler än 100 språk. En av de viktigaste uppgifterna för biblioteket är att hjälpa invånarna med utländsk bakgrund att erövra det svenska språket, men också att erbjuda litteratur på deras modersmål. Biblioteket har också ett väl utbyggt samarbete med Rinkebys skolor. Varje år bjuder biblioteket in Nobelpristagaren i litteratur. Ett uppmärksammat projekt som gett goda resultat för barns läsning är Listiga Räven.

Läs mer om Rinkeby bibliotek: https://biblioteket.stockholm.se/bibliotek/rinkeby-bibliotek

 

Dag 2

KLARTEXT I SOLLENTUNAhittaboken_loggo

På resans andra dag åker vi till Sollentuna kommun. Vi besöker huvudbiblioteket och träffar enhetschef Catharina Ek som bland annat berättar om deras nyinvigda Klartext-projekt. Genom nya placeringar av fack- och skönlitteratur och färgkodningar i rummet är målet att det ska bli lättare för besökaren att hitta i biblioteket.

Läs mer om Klartext: https://www.bibliotekenisollentuna.se/web/arena/om-biblioteket

MERÖPPET BIBLIOTEK

img_0766Vi åker sedan till Arena Edsberg, ett meröppet filialbibliotek i Sollentuna. Vi besöker biblioteket under meröppettid och träffar platsansvariga Bibbi Ahlberg som berättar om hur meröppet fungerar, hur rummet tas i bruk under meröppettid och vilka utmaningar som biblioteket ställs inför när ingen personal finns på plats.

Läs mer om meröppet i Sollentuna: https://www.bibliotekenisollentuna.se/web/arena/meroppet

FÖRDJUPAT LÄSFRÄMJANDE ARBETE

_dsc0202-sandrasSandra Sporrenstrand är bibliotekarie på Sture bibliotek, ett skyltfönsterbibliotek i Östermalmstorgs tunnelbanestation. Sandra har specialiserat sig i läsfrämjande arbete för personer som önskar fördjupning och ett socialt sammanhang att prata om läsning i, vilket har resulterat i litterära salonger och kurser för läsecirkelsledare.

 

 

 

 

PRAKTIKALITETER

  • Resan pågår 23-24 mars, med samling vid Stockholms central 12.30. Hemresa efter 14.30 24 mars.
  • Vi bor på hotell Lilla Rådmannen, Rådmansgatan 67.
  • Resor och boende betalas av projektet. Måltider bekostas av traktamente från arbetsgivaren.
  • Det finns 16 platser på resan. Resan är öppen för alla folkbiblioteksmedarbetare, men det är upp till cheferna på kommunnivå att besluta vilka som söker. Vid fler sökanden än tillgängliga platser görs ett urval av projektteamet.
  • Reseledare: Eleonor Grenholm, Länsbibliotek Uppsala och Ulla Nyberg, Kulturutveckling Region Gävleborg
  • Vid frågor, kontakta:
    Eleonor Grenholm, eleonor.grenholm@lul.se, 070-618 66 22
    Ulla Nyberg, ulla.b.nyberg@regiongavleborg.se, 070-229 27 02

ANMÄLAN

Har passerat

 

Malmö stadsbiblioteks lärcentrum

Under studieresan till Malmö fick vi också besöka stadsbibliotekets lärcentrum. Lärcentrum ligger mitt i biblioteket, bredvid tidningsrummet och är en som ska stödja skapande, kommunikation och entreprenörer. De har en omfattande programverksamhet. Per Gustavsson berättade om deras verksamhet, hans tankar om digital delaktighet och vikten av att välkomna alla.

Se film här:

Vill du veta mer om lärcentrum kan du läsa boken  En lärandemiljö för ett samhälle i förändring (BTJ Förlag).

Krut är ett nystartat projekt med uppgiften att skapa en verksamhet som ska öka yttrandejämlikheten i Malmö. Projektbloggen kan ni läsa här. Nedan finns två slides som vi fick ta del av under en föreläsning om vad som ska karaktärisera den blivande verksamheten:

img_0083

img_0084

Malmö stadsbiblioteks verksamhet för personer med annat modersmål än svenska

På studieresan till Malmö fick vi möjlighet att ta del av en presentation av Malmö stadsbiblioteks verksamhet för personer med annat modersmål än svenska av Anna Åkerberg.

Anna berättar om stadsbibliotekets uppdrag och förutsättningar och om Malmökommissionen – den kommungemensamma insatsen för att skapa social hållbarhet. Hon berättar också om hur biblioteket ställde om verksamheten under 2015 när flyktingströmmarna var som mest intensiva.

Se filmen nedan.