På vilket sätt kan vi anpassa bibliotekens verksamhet utifrån respektive lokalsamhälle?

På föreläsningen av Cecilia Brisande fick vi tips på hur man kan hämta information och använda statistik för att lära känna sitt närområde. Hon gav bland annat tipsen: • Undersök hur demografin ser ut, vilka aktörer som finns och vad som kännetecknar ditt lokalsamhälle.
• Identifiera vilka prioriterade grupper som biblioteket behöver nå.
• Ta reda på vilken kunskap om målgrupperna som är bra att ha.
• Ta kontakt med nyckelpersoner för målgrupperna. Tex. Fritidssamordnare, anhörigkonsulent.
• Fundera på hur man kan skapa delaktighet i de aktiviteter och verksamheter som biblioteket erbjuder målgruppen.
• Undersök på vilket sätt man bäst kommunicerar med målgruppen/individerna.

IMG_1898

Microbiblioteket i Kabelvåg på Lofoten, Norge

Men att lära känna sitt närområde handlar om mer än så resonerar Cecilia, i hennes bok – Bibliotek i samspel med lokalsamhället. Här lyfter hon fram betydelsen för områdets platskänsla och identitet. Att varje plats har en egen historia och atmosfär. Kulturgeografen Doreen Massy uttrycker det på följande sätt: ” En plats blir så att säga till genom att människor tar den i anspråk, vistas och agerar där – den ”laddas” med föreställningar och erfarenheter”. Människors tillägnande av platser är också ständigt pågående processer som kan förändras över tid. Det är därför det är viktigt att se arbetet med att lära känna sitt närområde som något som man gör ständigt. Det förändras i takt med tiden precis som bibliotekets roll.
Jag tänker att vårt arbete på bibliotek handlar mycket om att följa med den dagliga utvecklingen i vårt närområde. Att hålla sig uppdaterad, omvärldsbevaka och utvärdera det jobb man gör är viktigt för att veta att man gör rätt saker och att biblioteket är och förblir en relevant och attraktiv plats i sitt närområde.
Ett annat besök vi gjorde var på Stadsbiblioteket där Sandra Sporrenstrand från Sture bibliotek pratade om bl.a. profilbibliotek. Jag arbetar som enhetschef för åtta närbibliotek i Karlstad kommun och tycker diskussionen kring profilering av bibliotek är spännande. Hur mycket kan man profilera ett bibliotek och fortfarande hålla sig inom bibliotekslagen? Hur mycket hänsyn kan man ta till sitt närområde när man väljer vilken litteratur som ska köpas in till exempel? Kan man välja bort någon prioriterad grupp och hänvisa till huvudbiblioteket om inte behovet finns i sitt närområde? Hur får man en balans i att vara till för alla men ändå vara relevant för sitt närområde. Bred men ändå smal? Efter Sandras föreläsning har många tankar och frågor dykt upp och det har blivit många intressanta diskussioner och jag ser fram emot många fler.

Cissi (Enhetschef, närbiblioteken i Karlstad kommun).