Lokal process: Biblioteksrummet

Processbeskrivning:
En översyn av biblioteksrummet, framförallt när det gäller ungdomsavdelning och tidskriftsavdelning samt studieplatser. Vi vill lyfta fram tidskrifterna, skapa mer och bättre anpassat utrymme för ungdomar. Vi vill även se över möjligheten att skapa fler studieplatser.

Detta hoppas vi att uppnå:
Vi hoppas att fler upptäcker vår tidskriftssamling och att ungdomar får en plats där de kan tillbringa mer tid. Fler studieplatser har efterfrågats i vår användarundersökning och vi hoppas kunna tillmötesgå dessa önskemål.

Deltagande bibliotek: Kristinehamns bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Lena Saltberg, lena.saltberg@kristinehamn.se, 0550-88072

 

Lokal process: Sociala medier

Processbeskrivning:
Vi undersöker om biblioteket ska finnas på fler sociala medier. Vilka målgrupper vill vi nå? Vad bör vi jobba med på de olika sociala medierna?

Detta hoppas vi att uppnå:
Att vi får en plan för användandet av sociala medier.

Deltagande bibliotek: Kristinehamns bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Åsa Möller, asa.moller@kristinehamn.se, 0550-880 78

 

Lokal process: Bokbloggen som litteraturförmedlare

Processbeskrivning:
Att arbeta med litteraturförmedling med hjälp av bloggen. Vi vill lära oss om verktyget, WordPress och hur man når nya läsare. Vi vill också få våra läsare delaktiga genom att de blir medskapare i bloggen.

Detta hoppas vi att uppnå:
Ta tillbaka bibliotekets roll som litteraturförmedlare och inspiratör. Att få befolkningen att bli delaktiga i bibliotekets verksamhet och på så vis stärka bibliotekets roll i lokalsamhället.

Deltagande bibliotek: Torsby och Sysslebäcks bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Agneta Strandberg, agneta.strandberg@torsby.se,
0560-16317

 

 

 

Lokal process: Sång- och sagostunder på Familjecentral/Öppen förskola

Processbeskrivning:
Sång- och sagostunder på Öppna förskolan, Familjecentralen Källan, varannan vecka. Detta sker i samarbete med personalen på Öppna förskolan.

Detta hoppas vi att uppnå:
Att fler barn kommer i kontakt med böcker/läsning och att föräldrar får inspiration att läsa för sina barn. Genom att förlägga sagostunderna till Öppna förskolan som är en naturlig samlingspunkt för småbarnsföräldrar hoppas vi nå även de som inte vanligtvis kommer till biblioteket. Förhoppningsvis kan vi också få dem att komma till biblioteket med sina barn.

Deltagande bibliotek: Kristinehamns bibliotek

Län: Värmland

Kontaktperson: Linn Lundtoft, linn.lundtoft@kristinehamn.se,
0550-88074

Barn 0-12, Vuxna, Personer med annat modersmål än svenska

 

Lokal process: Regional grupp för interkultururella frågor

Processbeskrivning:
Gemensamt diskuterar vi hur vi kan arbeta med frågor som rör mångspråk och interkultur på våra bibliotek. Processen är tänkt som en mötesplats där vi utbyter idéer och erfarenheter, utvecklar projekt där vi kan samverka, utvärderar vilka aktiviteter som fungerar och inte fungerar, identifierar områden där vi behöver göra mer, eller lära oss mer etcetera.

Detta hoppas vi att uppnå:
Processen syftar framför allt till att kunna samverka mer i de ofta svåra frågor som rör kulturell och språklig mångfald, samt interkultur. Genom att byta erfarenheter och diskutera med varandra undviker vi att gå i samma fällor. De projekt som vi märker fungerar kan enklare spridas till andra bibliotek. Vi skapar också en plattform för att samarbeta med varandra. Det kan röra sig om att gemensamt uppmärksamma specifika teman, samordna föreläsningar med inbjudna föreläsare, samt ta fram en gemensam ram för hur vi inom länet arbetar med interkulturella frågor.

Deltagande bibliotek:
Hagfors bibliotek, Munkfors bibliotek, Karlstad stadsbibliotek, Arvika bibliotek, Hammarö bibliotek, Torsby bibliotek, Säffle bibliotek, Sunne bibliotek, Forshaga bibliotek

Län: Värmland

Kontaktperson: Frida Närman, frida.narman@hagfors.se, 0563-18792