Bokcirkel

Processbeskrivning:
Vi planerar med att arbeta med läslust och det aktiva läsandet. Vi tror att alla som läser har ett visst behov av att diskutera det man läst med andra – då växer läsupplevelsen och förvandlas kanske till något man inte tänkt sig. Processen innehåller litteraturförmedling, bokprat, diskussion, boktips, samtal kring litteratur och en möjlighet att kanske möta likasinnade. Under fem tillfällen per termin träffas vi – cirkelledaren och deltagarna – för en stunds litteraturdiskussion över en fika. Till varje tillfälle (utom till det allra första som är en introduktionsträff) har vi läst samma bok. Träffarna är inte styrda på så sätt att deltagarna fått frågor i förväg, detta för att inte läsningen ska kännas som en hemläxa.

Detta hoppas vi att uppnå:
I mötet och gemenskapen med andra läsare kan man bearbeta det man läst, och på så vis få ut mer av sin läsning. Ofta kan det vara intressant att utbyta upplevelser med någon som har läst samma bok och se likheter och skillnader i hur vi läser och uppfattar texter. Vi hoppas även att mötena med bokcirkeln ger en känsla av gemenskap mellan kommuninvånare som kanske aldrig tidigare pratat med varandra.

Deltagande bibliotek: Filipstads bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Sara Urger, sara.urger@filipstad.se, 0590-61360

Personalbokcirkel på biblioteket

Processbeskrivning:
Vår plan är att återuppliva den personalbokcirkel vi tidigare haft på biblioteket. Vi vill skapa tid och utrymme att prata om personalens eget fritidsläsande för att öka allas kunskap och medvetenhet också om böcker vi inte själva läser.

Detta hoppas vi att uppnå:
Framförallt hoppas vi på att få föra glädjefyllda samtal om litteratur. I förlängningen lär vi oss mer om böcker vi inte läst, tipsande och exponering i biblioteket underlättas med hjälp av denna inspiration.

Deltagande bibliotek: Forshaga bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Helena Hagelin, helena.hagelin@forshaga.se, 054-17 22 26

Lov till läsning

Processbeskrivning:
Lovaktiviteterna på biblioteket lockar många barn och ger oss en fantastisk möjlighet att nå barnen på deras fritid. Detta vill vi ta tillvara på och ge loven en mer litterär anknytning. Med temat för dagen som utgångspunkt vill vi bidra med litteraturtips och skyltning som vi hoppas visar på vårt breda utbud.

Detta hoppas vi att uppnå:
Vi hoppas kunna öka barnens läsmotivation genom att presentera ett varierat läsmaterial där barnen själva kan välja vad de vill läsa utifrån intresse. Vi hoppas också att den praktiska aktiviteten kan skapa en relevans för barnen att söka sig vidare på det teoretiska planet. Biblioteket ska också vara ett träffpunkt för de barn som saknar möjlighet att delta i andra lovaktiviteter.

Deltagande bibliotek: Kils bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Lena Åkerman, lena.akerman@kil.se, 0554-19193

Förbättrad faktaskyltning

Processbeskrivning:
Vi vill se över vår skyltning av faktaböcker och hitta nya ytor för exponering.

Detta hoppas vi att uppnå:
Större rotation på våra faktaböcker, utökade och mer gränsöverskridande läsvanor hos våra biblioteksbesökare.

Deltagande bibliotek: Hammarö
Län: Värmland

Kontaktperson: Karin Andreasson, karin.andreasson@hammaro.se, 054-515195

Tillgängliga medier

Processbeskrivning:
Vi vill stimulera de som inte (längre) har möjlighet att läsa skriven text. Många äldre blir ledsna när de inte längre kan läsa vanliga böcker. Vi vill upplysa om den fantastiska möjligheten som finns, tack vare MTM, att lyssna på böckerna istället. Det är inget nederlag, det är bara ett annat/nytt sätt att läsa på som man kan vänja sig vid och ha stor glädje av.

Detta hoppas vi att uppnå:
Vi hoppas att talbokslåntagarna i kommunen ska bli stimulerade av att träffas, få lästips som de kanske inte skulle få genom sina vanliga kanaler eller genom att ”bara” leta igenom beståndet på biblioteket. De flesta människor mår bra av att bli sedda och uppmärksammade. Genom att anordna talboksträffar visar vi att vi bryr oss om deras behov att läsa på ett särskilt sätt och att vi vill göra vårt bästa för att tillgodo se dem.

Deltagande bibliotek: Kils bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Anna Johansson, anna.johansson15@kil.se, 0554-19168