Lokal process: Sommarboken

Processens namn: Sommarboken

Processbeskrivning: Vi planerar att delta i projektet Sommarboken. Vi kommer att bjuda in alla barn mellan 8 och 12 år i kommunen att delta i projektet under sommaren 2016. Det blir 3-4 träffar på ett av kommunens bibliotek. Träffar då deltagarna kommer till biblioteket och tipsar och samtalar om de böcker de läst.

Detta hoppas vi att uppnå: Öka barns lustfyllda och kravlösa läsning under sommaren.

Deltagande bibliotek: Gagnefs kommunbibliotek

Län: Dalarna

Kontaktperson: Isabelle Triumf, isabelle.triumf@gagnef.se, 0241-15463

 

Lokal process: Mångspråkighet i medieplanering

Processens namn: Mångspråkighet i medieplanering

Processbeskrivning: Vi arbetar idag med att ta fram både en plan för social biblioteksverksamhet och en medieplan för Säters Bibliotek, i dessa planer kommer vi att ange hur vi avser att arbeta med mångspråkighet i vår verksamhet. Denna process kommer att vara ett led i arbetet med att skapa dessa planer. Vi vill få en större kunskap kring hur vi kan arbeta effektivt med mångspråk i vårt samhälle. Vi vill bredda vårt bestånd och öka användningen av det. Vi ser också digitala tjänster som viktiga.

Detta hoppas vi att uppnå: Vi hoppas på ett större nyttjande av bibliotekets mångspråkiga bestånd att vi knyter fler kontakter med andra aktörer i kommunen och enskilda personer. Vi hoppas att vi kan bredda vårt utbud.

Deltagande bibliotek: Säters bibliotek

Län: Dalarna

Kontaktperson: Anette Stengård, anette.stengard@sater.se, 0225-55134

 

Lokal process: Lästips till ungdomar

Processens namn: Lästips till ungdomar

Processbeskrivning: I Avesta har vi fokuserat på ungdomar som är en prioriterad grupp. Bibliotekspersonalen kommer att ta extra tid för att läsa ungdomsböcker och tipsa varandra. Vi vill berikas med fler och intressanta tips inom ungdomslitteraturen. Boktipsen vill vi sedan förmedla vidare till våra låntagare via hemsidan och Facebook.

Detta hoppas vi att uppnå: Genom att personalen pratar litteratur blir vi samlade kring vårt litteraturförmedlande uppdrag. Samarbete med gymnasiebibliotekarien.

Deltagande bibliotek: Avesta

Län: Dalarna

Kontaktperson: Therese Hedberg, therese.a.hedberg@avesta.se, 0226-645965

Lokal process: Fy f*n vad overkligt? – Ovansiljan läser dystopier

Processens namn: Fy f*n vad overkligt? – Ovansiljan läser dystopier

Processbeskrivning: Vi kommer att arbeta med vårt gemensamma projekt ”Fy f*n vad overkligt? – Ovansiljan läser dystopier”, ett 1,5-årigt läsfrämjande projekt som huvudsakligen riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Vi har valt ut fem ungdomsromaner som vi kommer att arbeta med i projektet. För dessa kommer vi att ta fram studiematerial som tar upp teman som genus och mångfald.

Detta hoppas vi att uppnå: Ett mål är att de ungdomar/vuxna som inte läser ska läsa mer, de som läser ska läsa mer och att alla ska prata mer om böcker, läsning, dystopier och om verkligheten! Vi vill hitta nya sätt att samverka kring läsfrämjande i våra tre kommuner. Målet är att hitta ett långsiktigt arbetsätt där vi tar till vara på varandras kompetenser.

Deltagande bibliotek: Biblioteken i Ovansiljan: Mora – Orsa – Älvdalen

Län: Dalarna

Kontaktperson: Ninni Skön, ninni.skon@mora.se, 0250-26775

Lokal process: Läsmiljöer

Processens namn: Läsmiljöer

Processbeskrivning: Vi undersöker det egna bibliotekets läsmiljöer genom att sitta ner i dem och känna efter och föra diskussion. Hur fungerar de olika platserna, är de praktiska, är de sköna, för vem är de ändamålsenliga, gynnar de läslusten?

Detta hoppas vi att uppnå: Vi hoppas och arbetar för att det trettio år gamla biblioteket ska få ett helhetstänk och lyfta fram bra läsmiljöer för olika målgruper.

Deltagande bibliotek: Rättviks bibliotek

Län: Dalarna

Kontaktperson: Karin Jönses Brandt karin.jonses@rattvik.se 0248-70198