Dalaresa 20-21 oktober

Vi kommer att besöka tre av Dalarnas bibliotek Borlänge, Säter och Ludvika.

Resan börjar i Borlänge med lunch kl. 12.00. Vi får veta mer om bibliotekets mångspråksarbete och sagostundsverksamhet, se BOMO – Borlänge Modern – en regional konsthall med fokus på samtida konst, arkitektur och design. Vi övernattar på Quality Hotel Galaxen, Borlänge.

Dag två går bussen till Säters bibliotek. Vi fokuserar på Säters arbete med mångspråk. Vi fortsätter sedan till Ludvika bibliotek för att ta del av deras arbete med mångspråk och bemötande. På de tre biblioteken blir det tid för erfarenhetsutbyte och diskussion med bibliotekspersonalen. Här slutar vår resa men den som önskar kan följa med bussen tillbaka till Borlänge.

I resan ingår lunch dag 1 och 2, middag dag 1 och övernattning.

Dela Läslust bjuder nu in bibliotekspersonal på folkbiblioteken i Dalarna, Uppsala, Gävleborg och Värmlands län till studieresan. Vi har 15 platser. Anmälan senast den 11 oktober till lansbiblioteket@falun.se

Frågor? Kontakta Anna-Lena Ittner Sandström, Länsbibliotek Dalarna, ait01@falun.se tel. 023-861 25

Samsyn på läsfrämjande

Processens namn: Samsyn på läsfrämjande

Processbeskrivning: Vi lägger fokus på bemötande. Vi planerar att arbeta med en femstegsmetod för att få en ökad samsyn i personalgruppen på läsfrämjande. Något som på sikt ska leda fram till att få låntagarna att upptäcka det de inte vet om biblioteket. Vi kommer även att använda oss av ”mystery shoppers”

Detta hoppas vi att uppnå: Vi hoppas uppnå en gemensam syn bland personalen på läsfrämjandet. Detta bör ge utslag i vår nästa enkät till våra låntagare

Deltagande bibliotek: Ludvika bibliotek

Län: Dalarna

Kontaktperson: Lina Ehrin, tel 0240 – 862 66, lina.ehrin@ludvika.se

Ludvika bibliotek har skrivit en rapport om sitt arbete med processen

 

Kvalitetsmodellen Dalarna

Processens namn: Kvalitetsmodellen

Processbeskrivning: Vi har valt att testa kvalitetsmodellen på tre läsfrämjande verksamheter; sagostund, novelläsning och visning av biblioteket för förskoleklasser. Vi kommer att arbeta efter Regionbibliotek Stockholms modell

Detta hoppas vi att uppnå: Bidra till utvecklingsarbete genom att sprida kunskap om kvalitetsmodellen

Deltagande bibliotek: Länsbibliotek Dalarna, Borlänge bibliotek, Falu stadsbibliotek och Mora bibliotek

Län: Dalarna

Kontakt: Anna-Lena Ittner, tel. 023-861 25, anna-lena.ittner.sandstrom@falun.se, Birgitta Winlöf, tel 023-861 17, birgitta.winlof@falun.se

”Rokaden”

Processens namn: ”Rokaden”

Processbeskrivning: Vi vill disponera om bibliotekslokalen och göra en tyst avdelning för att skapa rum för läsning och studier. För att uppnå detta måste vi flytta hela avdelningar i en ”rokad”.

Detta hoppas vi att uppnå: Ytor i biblioteket där man kan studera/läsa ifred men även ytor där det fortfarande finns plats för möte. Vi vill vända en negativ trend med mycket stök och oro till en positiv utveckling där biblioteket tar tillbaka sin roll som en demokratisk plats där alla ska kunna trivas.

Deltagande bibliotek: Ludvika bibliotek

Län: Dalarna

Kontaktperson: Maria Morén, tel 0240-86270, maria.moren@ludvika.se

UPPFÖLJNING

Vilka aktiviteter har skett inom processen? Omflyttning i biblioteksrummet för att skapa bättre miljöer för läsande och lärande.

Vad har ni uppnått? Vi upplever att biblioteket har blivit en mycket lugnare och trivsammare miljö att vistas i. Vi har bytt ut möbler för att skapa vilsamma läsplatser, personalen är gladare, bättre arbetsmiljö för personalen, besökare kommenterar att det blivit bättre.

Vilka utmaningar har ni stött på? Att få med all personal och att få besökare att respektera biblioteket som en tystare miljö jämfört med de flesta andra.

Är detta något ni ska fortsätta arbeta med? Det är ett löpande arbete.

 

Lokal process: Litteraturprat för bibliotekspersonal

Processens namn: Litteraturprat för bibliotekspersonal

Processbeskrivning: Ge varandra i personalen boktips som vi sedan kan ta med oss i våra referenssamtal med bibliotekets alla besökare

Detta hoppas vi att uppnå: Ökad kompetens om litteratur hos personalen och fler och nya titlar att vidarebefordra till våra besökare

Deltagande bibliotek: Gagnefs kommunbibliotek

Län: Dalarna

Kontaktperson: Maria Johansson, maria.johansson@gagnef.se, 0241-15207