MIK, digital delaktighet och skapande

Lärtillfället inom Dela Läslust på temat MIK (medie- och informationskunnighet), digital delaktighet och skapande ägde rum den 21 oktober 2015 i Uppsala. Föreläste gjorde Marika Alneng, som till vardags arbetar på Bibblerian i Hässelby gård. Hon är också författaren bakom Medierådets MIK-material för folkbibliotek.

Marika berättade om vad samlingsbegreppet MIK kan innebära i ett folkbiblioteksperspektiv, gav konkreta exempel på olika skapande verksamheter och visade även på kopplingen till digital delaktighet och läsfrämjande arbete. Att MIK-begreppet är brett och innefattar många olika färdigheter blev tydligt. Det handlar om att förstå mediers roll i samhället, att kunna hitta och kritiskt värdera information och att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier – inte minst de digitala.

På Bibblerian arbetar de målmedvetet med MIK på olika sätt, bland annat erbjuder de skaparverkstäder/makerspaces med 3D-skrivare. Makerrörelsen handlar om hantverk och ny teknik, att lära genom att göra, samarbete och att dela med sig. Marikas svar på frågan ”Varför makerspace på bibliotek?” berör folkbildning, litteracitet (vilka förmågor som behövs nu och i framtiden) och demokrati. Att möta den deltagarkultur som finns genom att skapa och lära tillsammans, är en viktig aspekt.

Mik-begreppet och folkbiblioteksuppdraget har inte bara några beröringspunkter, utan är närmast syskonsjälar. Med ett mer medvetet och fördjupat arbete kring begreppets många områden, kan folkbiblioteken också öka den digitala delaktigheten och i förlängningen bidra till att stärka demokratin.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s