Dalaresa 20-21 oktober

Vi kommer att besöka tre av Dalarnas bibliotek Borlänge, Säter och Ludvika.

Resan börjar i Borlänge med lunch kl. 12.00. Vi får veta mer om bibliotekets mångspråksarbete och sagostundsverksamhet, se BOMO – Borlänge Modern – en regional konsthall med fokus på samtida konst, arkitektur och design. Vi övernattar på Quality Hotel Galaxen, Borlänge.

Dag två går bussen till Säters bibliotek. Vi fokuserar på Säters arbete med mångspråk. Vi fortsätter sedan till Ludvika bibliotek för att ta del av deras arbete med mångspråk och bemötande. På de tre biblioteken blir det tid för erfarenhetsutbyte och diskussion med bibliotekspersonalen. Här slutar vår resa men den som önskar kan följa med bussen tillbaka till Borlänge.

I resan ingår lunch dag 1 och 2, middag dag 1 och övernattning.

Dela Läslust bjuder nu in bibliotekspersonal på folkbiblioteken i Dalarna, Uppsala, Gävleborg och Värmlands län till studieresan. Vi har 15 platser. Anmälan senast den 11 oktober till lansbiblioteket@falun.se

Frågor? Kontakta Anna-Lena Ittner Sandström, Länsbibliotek Dalarna, ait01@falun.se tel. 023-861 25

 

Studieresa till Malmö

Tema: Biblioteksverksamhet i mångkulturella områden och för nyanlända personer

Malmö är en av våra mest mångkulturella städer och har också varit första mötet med Sverige för många asylsökande personer de senaste åren. Här har biblioteken arbetat aktivt med att skapa verksamhet för att möta nyanlända såväl som dem som bott länge i Sverige. Dela Läslust bjuder nu in personal på folkbiblioteken i Uppsala, Gävleborg, Dalarna och Värmlands län till en studieresa där vi får ta del av verksamheter med mångspråk och mångkultur i fokus.

Vi besöker tre verksamheter:

Garaget

Garaget är ett experimentellt stadsdelsbibliotek. Här kan man naturligtvis låna böcker men också låna verktyg, symaskin eller laga sin cykel. Kurser och aktiviteter pågår i Kreativ verkstad varje eftermiddag. På Garaget kan man också få läxhjälp, samhällsvägledning och lära sig nya språk på språkkaféer. På Garaget arbetar man mycket med brukarinflytande och brukarmedverkan.

Malmö stadsbibliotek

Vi möter Malmös bibliotekschef Torbjörn Nilsson och diskuterar bibliotekets uppdrag gentemot nyanlända personer och biblioteksverksamhet i mångkulturella områden. Vi får ta del av stadsbibliotekets satsning på lärcentrum och det nya LK3-labbet. Vi besöker barn- och ungdomsavdelningarna Kanini och Balagan. På kvällen 8 november deltar vi i Internationell författarscen då Deon Meyer gästar biblioteket.

Rosengårdsbiblioteket

2015 blev Rosengårdsbiblioteket nominerat till Årets bibliotek med följande motivering: “Rosengårds bibliotek är ett bibliotek som med sitt dagliga arbete har lyckats skapa en naturlig mötesplats för Rosengårdsborna och är det mest besökta biblioteket i Malmö. Där träffas folk från hela världen och tar del av det biblioteket erbjuder; dagstidningar på många olika språk, medier på andra språk än svenska, program där medborgarna är arrangörer eller medarrangörer.” På Rosengårdsbiblioteket får vi ta del av både barn- och vuxenverksamheten.

Praktikaliteter

Resan pågår 8-10 november, inklusive restider.

Resor, boende och gemensam middag 8 november betalas av projektet. Övriga måltider bekostas av traktamente från arbetsgivaren.

Det finns 20 platser på resan. Resan är öppen för alla folkbiblioteksmedarbetare, men det är upp till cheferna på kommunnivå att besluta vilka som söker. Vid fler sökanden än tillgängliga platser görs ett urval av projektteamet. Anmälan senast 30 september på http://www.lul.se/sv/Kultur/Lansbibliotek-Uppsala/Kalendarium/Studieresa-till-Malmo-8-10-november/.

Reseledare: Eleonor Grenholm, Länsbibliotek Uppsala och Linda Sävhammar, Länsbibliotek Dalarna

Frågor? Kontakta Eleonor Grenholm, eleonor.grenholm@lul.se, 070-618 66 22

 

Kapprumsbibliotek i Sandviken

Processens namn: Kapprumsbiblioteken

Processbeskrivning: Vi planerar en läsfrämjande satsning på Kapprumsbibliotek, vilket sker på två förskolor och en Familjecentral/öppen förskola. Där erbjuds barn och föräldrar att låna böcker, både barn- och vuxenlitteratur. Genom enkäter vid terminsstart och terminsslut har vi för avsikt att utvärdera och analysera processen.

 Detta hoppas vi att uppnå: Vi hoppas att föräldrar i högre utsträckning läser högt för sina barn, och därigenom stimulerar barnens språkutveckling. Vår förhoppning är också att föräldrar lånar böcker till sig själva, som läsande förebilder. Vi hoppas även att föräldrar och barn oftare ska besöka det vanliga, större biblioteket.

 Deltagande bibliotek: Sandvikens folkbibliotek, Björksätra bibliotek, Järbo bibliotek och Åshammars bibliotek

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Eva Norrbelius Coleman, tel 070-253 99 14 eva.norrbelius.coleman@sandviken.se

Dela Läslust Basdag 3 – Prata, presentera och inspirera till läsning

Varför är så många av oss rädda för att prata inför grupp? Vad är det egentligen som händer när ett samtal eller en presentation blir sådär magiskt bra? Vad kan jag som talare ta till för strategier om nervositeten hotar att ta överhand?

Om detta och mycket mer samtalade Katarina Kieri, författare, Anders Sigrell, professor i retorik och Mimi Forssblad, bibliotekarie. Ett samtal som inledde basdag 3 i projektet Dela Läslust i Uppsala den 28 april. Temat för dagen var ”Prata, presentera och inspirera till läsning”.

 

Samsyn på läsfrämjande

Processens namn: Samsyn på läsfrämjande

Processbeskrivning: Vi lägger fokus på bemötande. Vi planerar att arbeta med en femstegsmetod för att få en ökad samsyn i personalgruppen på läsfrämjande. Något som på sikt ska leda fram till att få låntagarna att upptäcka det de inte vet om biblioteket. Vi kommer även att använda oss av ”mystery shoppers”

Detta hoppas vi att uppnå: Vi hoppas uppnå en gemensam syn bland personalen på läsfrämjandet. Detta bör ge utslag i vår nästa enkät till våra låntagare

Deltagande bibliotek: Ludvika bibliotek

Län: Dalarna

Kontaktperson: Lina Ehrin, tel 0240 – 862 66, lina.ehrin@ludvika.se

Ludvika bibliotek har skrivit en rapport om sitt arbete med processen