Samarbeten i ett mångkulturellt område

En fråga vi var intresserade av inför vår studieresa var hur samarbetet med andra aktörer kan se ut? Inom biblioteken är vi vana att samarbeta med studieförbund och föreningar, men det skulle vara intressant om det finns andra sätt att aktivera de boende i biblioteksverksamheten, t.ex. genom en vänförening.

En följdfråga var om samarbeten med andra kan det komma att påverka våra egna arbetssätt? Utifrån våra erfarenheter är våra intentioner med samarbete ofta att skapa utrymme och möjligheter till mer aktiviteter inom biblioteket, men oftast blir det ändå mycket merarbete och det kan vara svårt att hinna med vårt ordinarie arbete. Vi var därför nyfikna på om någon strukturerat om eller gjort omprioriteringar i sina arbetssätt.

Då vi arbetar är ett delvis socioekonomiskt utsatt område där många har ett annat förstaspråk än svenska var vi framförallt nyfikna på att få besöka biblioteket i Rinkeby.

 

RINKEBY

Att besöka Rinkeby bibliotek är något vi länge har velat, eftersom vi hört mycket om vad de gjort genom åren. På biblioteket arbetar idag 10 personer som servar ett upptagningsområde med ca 17 000 invånare, varav runt 90% har ett annat modersmål än svenska. Sju dagar i veckan har de öppet, totalt 48 timmar per vecka.

Rinkeby öppettider

Det som mötte oss var ett bibliotek som står högt på Stockholms stads prioriteringslista över bibliotekssatsningar. Vår första upplevelse var också att det fysiska rummet skulle behöva en uppfräschning. En del av det vi pratade om kom också att handla om hur det fungerat tidigare. Bland annat drevs under 90-talet läsprojektet Listiga räven med skolans klasser upp till 3:an. Detta projekt lever kvar i mångas minne. Men de senaste åren har biblioteket varit stöd i uppbyggandet av skolbibliotek i området och allteftersom de har börjat fungera med egen anställd personal har samarbetet med skolan knoppats av.

Det som var intressantast utifrån vår frågeställning var att de hade ett samarbete med Röda korset där volontärer höll i aktiviteter flera gånger i veckan. Det handlade om språkcaféer, programmeringskurser, läxhjälp och digitala första hjälpen. Detta var väl förankrat mellan biblioteket och Röda korset med schema och kontrakt för de som arbetar. Vårt intryck var att det fungerade väldigt bra och gjorde att de verkar ha möjlighet att ha minst en aktivitet per dag. Detta var nog också en av anledningarna till att de 2015 blev utnämnda till Årets mångspråkiga bibliotek.

Det som idag görs i bibliotekspersonalens regi är Torsdagschill en aktivitet för barn efter skoltid; det kan till exempel vara att göra bokmärken, skrivworkshop eller se film. För förskolepersonal har de en barnbiblioteksutbildning. Bibliotekarien Ingrid, som är den vi träffar, har en bokcirkel där de läser lättläst. När vi är på besök håller de avslutat Wilhelm Mobergs Utvandrarna och börjat med nästa del Invandrarna.

Fortfarande hålls traditionen att Nobelpristagaren i litteratur besöker biblioteket under sitt Sverigebesök i december och möter då elever från området. De år litteraturpristagaren inte haft möjlighet att delta vid prisceremonin har någon av de andra pristagarna fått förmånen att komma till Rinkeby bibliotek. På en vägg finns bilder från alla dessa besök och det är en imponerande samling.

Rinkeby nobelpristagare

På biblioteket finns även en donation från Per Wästberg, författare och ledamot i Svenska Akademien. Det är en samling böcker av afrikanska författare samt om Afrika. En annan donation i biblioteket kommer från stiftelsen Abrahams Barn, som bland annat arbetar med berättandet som en konfliktförebyggande metod samt för möten mellan olika kulturer. I den hyllan finns både böcker om de olika religionerna samt religiösa föremål som även de är till utlån.

Rinkeby Per Wästbergs Afrikasamling

 

REFLEKTION

Studieresan inleddes med ett besök på Regionbiblioteket där vi bland annat lyssnade på Cecilia Brisande, vilket vår enhetschef Cissi redan skrivit om här på bloggen. Därifrån hade vi en rad tankar med oss ut till besöken på biblioteken, men på de platser vi besökte hade de ännu inte hunnit arbeta så aktivt med frågorna om lokalsamhället. Så det vi tänker efter vår resa till Stockholm är att vi är många som funderar på samma saker.

 

Ann & EwaLena på Kronoparkens bibliotek i Karlstad

Annonser

Annorlunda tänk i Säter

 

Jag har sällan sett ett så inbjudande och välskött bibliotek som Säters. Det ligger så mycket omtanke bakom. Vad är det som gör att man trivs så fort man kommer innanför dörren? Jag tror att det handlar om att man verkligen tänkt till vilka behov alla olika grupper har som kommer till biblioteket alltifrån små nybörjarläsare till nytillkomna flyktingar eller den äldre mannen som vill läsa sin dagstidning i lugn och ro.

Det är ju ofta det som är utmaningen för oss som jobbar på folkbibliotek – hur möter vi alla olika slags behov och förväntningar? Flexibilitet är bara förnamnet! Jag tror att Säters bibliotek har kommit en bra bit på väg.

 

Inspirerande studieresa

koja              författarbesök

Här kommer några fler bilder från studieresan till Dalarna, en mycket välplanerad och trevlig resa! Det är alltid intressant att besöka andra bibliotek och få höra hur de arbetar. Vi var mest intresserade av att få veta mer om bibliotekens integrations- och mångfaldsarbete, och vi fick höra en hel del intressant, t.ex. om Säters satsning på tjejgrupper och språkvänner. Kul att de, precis som vi i Edsbyn, ordnat författarbesök med Sara Lövestam!
Ludvikas stora satsning på Ni Sverige-hyllor, LL-böcker och litteratur på andra språk var också intressant. Medans vi har satsat på att köpa in många olika titlar till Ny i Sverige-hyllan så har de i stället (efter samråd med SFI-personalen) valt ut ett fåtal garanterat bra titlar och köpt in många exemplar av dessa.

Inga-Lill och Kicki, Edsbyns bibliotek

hylla

ipadtext

mobiltömning april 2017 064                knubb      nyisverige

Studieresa till Dalarna

Jag deltog i Dela läslusts resa till Dalarna där vi fick besöka biblioteken i Borlänge, Säter och Ludvika. Alla tre bibliotek delade med sig av sina framgångar och sådant som kan upplevas som utmaningar. Jag åkte på resan med ett särskilt intresse för själva biblioteksrummet och hur de olika biblioteken utnyttjar sina lokaler och presenterar sina samlingar.

Jag fick tips, idéer och inspiration på alla tre bibliotek men Säters bibliotek var det som fastnade lite extra hos mig. Det var en hel del låga hyllor, inspirerande skyltningar och lästips. Det var även tydligt var det tysta rummet fanns och var barnavdelningen låg, men det kändes ändå inbjudande att röra sig i hela biblioteket som besökare. De hade också inrättat mysiga platser där besökarna kan låna en surfplatta istället för dator vilket ju sparar plats. De har märkt en nedgång i antalet databokningar efter att plattorna infördes och de används flitigt.

Bifogar lite bilder som jag kommer att använda som inspiration på hemmaplan.

Säter 3

Luftig skylthylla

Säter 2

Vårskyltning

Säter

Sittplats med surfplatta

Säter 4

Surfplatta på barnavdelningen

Skylthylla röd

Spännande skylthylla med luckor att öppna

Barnavdelning

Entré till barnavdelningen

Tyst rum

Tyst rum

Skylt hjärta

Temaskyltning – hjärtan

Bokguldet

Personalens egna tips – bokguldet

Tack för en trevlig och givande resa.

Lena Saltberg

Kristinehamns bibliotek

Det välkomnande biblioteksrummet

När jag läste programmet för Dela läslusts studieresa till Dalarna blev jag intresserad direkt, särskilt eftersom fokus var just bemötande och mångspråk. Som tur var fick jag chansen att åka!

Vi fick besöka tre orter och tre huvudbibliotek som alla förstås har olika förutsättningar och lösningar både när det gäller hur själva rummet – biblioteket som mötesplats- är utformat och arbetsformer.

På biblioteket i Borlänge inspirerades jag av deras utåtriktade verksamhet gentemot förskolor, specifikt femåringar, deras sagostunder och ”bokskola”. För mig var det en viktig påminnelse att lyfta böcker på andra språk än svenska när jag introducerar barn till biblioteket. Blev även imponerad av hur de jobbar kring kvalitet, att de efter varje möte med en barngrupp dokumenterar och utvärderar utifrån en checklista.

Peo och Hamed berättade om deras arbete med språkvänner/flyktingguider, ett projekt för att skapa kontakter mellan nyanlända och svenskar där första träffen sker i biblioteket och sedan på valfri plats. I filmer och material som visas märks det att projektet är väldigt uppskattat. För många är detta första kontakten man har haft med en svensk person eller familj, människor som tidigare bara mött svenskar som ”har betalt för att träffa mig”. Det lyfts att det är viktigt för oss svenskar att se och förstå att flyktingar är människor precis som vi och att vi kan göra en insats och hjälpa en annan människa. Måste erkänna att trots det fina och framgångsrika projektet gör det mig beklämd att höra att svenskar i allmänhet är så dåliga på att öppna sina hem eller våga ta kontakt med nya människor. Vi behöver lära oss att bli gästvänliga. Projektet kan då bli ett sätt, en ingång till en känsla av delaktighet i samhället för människor som stället upp som ”vän”. Att inte enbart tänka att samhället måste ta sitt ansvar utan att vi enskilda är en del av samhället och därmed bör göra vår del.

På Säters bibliotek har man mottot: Alla ryms! Ett motto som inte enbart är internt utan syns i biblioteksrummet. Verksamheten styrs i mångt och mycket av behoven som finns just nu, vilket verkligen märks i exemplen de lyfter. Som när hotellet blev flyktingboende för 120 personer och 50 dök upp på bibliotekets läxhjälp och ville lära sig svenska. Det blev en utmaning för bibliotekets personal som resulterade i träffar som kallades ”Mötas på svenska” som sedan övergick till att bli ”Nybörjarsvenska” med ABF som nu är självgående. Man snappade också upp att tjejerna som bodde på flyktingboendet behövde ett _eget rum_, därför har biblioteket en tjejgrupp som träffas torsdagar kl. 15-17 när biblioteket har stängt. Där fikas och dansas det för fullt och tjejerna använder bibliotekets iPads flitigt. Biblioteket kan också fungera som ett komplement till ungdomsgården i sina aktiviteter som en plats där tjejer får ta mer plats i och med att killarna lätt dominerar på ungdomsgården.

IMG_0277

Ett roligt grepp tycker jag var avdelningen ”Bokguldet” (vilket också är namnet på deras blogg) där personalen lyft fram guldkornen i sin samling, såna där böcker som lätt försvinner annars. Särskilt kul att se att många HBTQ-böcker rymdes där. Här åskådliggjordes bibliotekets motto på ett bra sätt, genom att visa vilka frågor man tycker är viktiga.

Sista anhalten på studieresan var Ludvika vilket för mig blev en kontrast till de övriga. Det som gjorde mest intryck var bibliotekets tysta avdelning som upptog en stor del av biblioteket, däribland hela skönavdelningen. Att bibliotek har tysta avdelningar är inte alls ovanligt, Säter hade t.ex. ett tyst rum, men jag har aldrig upplevt det tysta riktigt såhär framträdande förut annat än kanske i lite väl stereotypa skildringar av den propra hyssjande bibliotekariestereotypen.  På Ludvika bibliotek skedde en rockad där stora delar av biblioteket blev tyst zon. I zonen är det möblerat för att sitta en och en – möbleringen ska ej inbjuda till prat. Datorerna som tidigare stod tillsammans är nu utspridda. Stolarna vid studieplatserna är fastlåsta så ingen ska kunna flytta en stol för att sitta tillsammans med någon.

IMG_0314

Det lustigaste tyckte jag var hur vi som grupp påverkades av att vistas i denna miljö, trots att vi själva är bibliotekspersonal av olika slag blev vi tysta och ställde få frågor under presentationerna och även ute i biblioteket smög och viskade vi trots att vi ännu inte klivit över gränsen till den tysta zonen. Budskapet om tysthet gick inte att missa, förbudsskyltarna fanns på pelare, i pratare, fastklistrade på golvet, men mest framträdande var förstås den dragna gränslinjen i såväl tak som golv. Mig gav det varken positiva intryck eller associationer, jag ser tullar och gränskontroller framför mig och känslan av att är man besökare här är det bäst att varken höras eller synas.

Sammanfattningsvis klev jag på tåget från Ludvika med blandade känslor, fylld med tankar, grubblerier och inspiration inför mitt framtida arbete.

/Maria Markusson, Björksätra bibliotek Sandviken