Vad hände sen? Två texter om Dela Läslust

Projektet Dela Läslust är avslutat sedan en tid, och vi vill i projektets anda förstås gärna dela med oss av de erfarenheter vi gjort under projekttiden. Det gör vi i form av två texter som på olika sätt närmar sig projektet. Jenny Lindberg, forskare vid Bibliotekshögskolan i Borås, har analyserat fokusgruppsintervjuer med projektdeltagare (såväl biblioteksmedarbetare som bibliotekschefer) samt projektteam, och Lisa Ångman, projektledare för Dela Läslust, har dels sammanfattat projektets innehåll och form, dels reflekterat kring utmaningarna med interregional samverkan. Du hittar dessa två texter nedan, och senare i höst kommer även en tryckt publikation som lyfter särskilt aktuella delar ut dem.

Dela läslust rapport Jenny Lindberg

Dela läslust rapport Lisa Ångman

Samarbeten i ett mångkulturellt område

En fråga vi var intresserade av inför vår studieresa var hur samarbetet med andra aktörer kan se ut? Inom biblioteken är vi vana att samarbeta med studieförbund och föreningar, men det skulle vara intressant om det finns andra sätt att aktivera de boende i biblioteksverksamheten, t.ex. genom en vänförening.

En följdfråga var om samarbeten med andra kan det komma att påverka våra egna arbetssätt? Utifrån våra erfarenheter är våra intentioner med samarbete ofta att skapa utrymme och möjligheter till mer aktiviteter inom biblioteket, men oftast blir det ändå mycket merarbete och det kan vara svårt att hinna med vårt ordinarie arbete. Vi var därför nyfikna på om någon strukturerat om eller gjort omprioriteringar i sina arbetssätt.

Då vi arbetar är ett delvis socioekonomiskt utsatt område där många har ett annat förstaspråk än svenska var vi framförallt nyfikna på att få besöka biblioteket i Rinkeby.

 

RINKEBY

Att besöka Rinkeby bibliotek är något vi länge har velat, eftersom vi hört mycket om vad de gjort genom åren. På biblioteket arbetar idag 10 personer som servar ett upptagningsområde med ca 17 000 invånare, varav runt 90% har ett annat modersmål än svenska. Sju dagar i veckan har de öppet, totalt 48 timmar per vecka.

Rinkeby öppettider

Det som mötte oss var ett bibliotek som står högt på Stockholms stads prioriteringslista över bibliotekssatsningar. Vår första upplevelse var också att det fysiska rummet skulle behöva en uppfräschning. En del av det vi pratade om kom också att handla om hur det fungerat tidigare. Bland annat drevs under 90-talet läsprojektet Listiga räven med skolans klasser upp till 3:an. Detta projekt lever kvar i mångas minne. Men de senaste åren har biblioteket varit stöd i uppbyggandet av skolbibliotek i området och allteftersom de har börjat fungera med egen anställd personal har samarbetet med skolan knoppats av.

Det som var intressantast utifrån vår frågeställning var att de hade ett samarbete med Röda korset där volontärer höll i aktiviteter flera gånger i veckan. Det handlade om språkcaféer, programmeringskurser, läxhjälp och digitala första hjälpen. Detta var väl förankrat mellan biblioteket och Röda korset med schema och kontrakt för de som arbetar. Vårt intryck var att det fungerade väldigt bra och gjorde att de verkar ha möjlighet att ha minst en aktivitet per dag. Detta var nog också en av anledningarna till att de 2015 blev utnämnda till Årets mångspråkiga bibliotek.

Det som idag görs i bibliotekspersonalens regi är Torsdagschill en aktivitet för barn efter skoltid; det kan till exempel vara att göra bokmärken, skrivworkshop eller se film. För förskolepersonal har de en barnbiblioteksutbildning. Bibliotekarien Ingrid, som är den vi träffar, har en bokcirkel där de läser lättläst. När vi är på besök håller de avslutat Wilhelm Mobergs Utvandrarna och börjat med nästa del Invandrarna.

Fortfarande hålls traditionen att Nobelpristagaren i litteratur besöker biblioteket under sitt Sverigebesök i december och möter då elever från området. De år litteraturpristagaren inte haft möjlighet att delta vid prisceremonin har någon av de andra pristagarna fått förmånen att komma till Rinkeby bibliotek. På en vägg finns bilder från alla dessa besök och det är en imponerande samling.

Rinkeby nobelpristagare

På biblioteket finns även en donation från Per Wästberg, författare och ledamot i Svenska Akademien. Det är en samling böcker av afrikanska författare samt om Afrika. En annan donation i biblioteket kommer från stiftelsen Abrahams Barn, som bland annat arbetar med berättandet som en konfliktförebyggande metod samt för möten mellan olika kulturer. I den hyllan finns både böcker om de olika religionerna samt religiösa föremål som även de är till utlån.

Rinkeby Per Wästbergs Afrikasamling

 

REFLEKTION

Studieresan inleddes med ett besök på Regionbiblioteket där vi bland annat lyssnade på Cecilia Brisande, vilket vår enhetschef Cissi redan skrivit om här på bloggen. Därifrån hade vi en rad tankar med oss ut till besöken på biblioteken, men på de platser vi besökte hade de ännu inte hunnit arbeta så aktivt med frågorna om lokalsamhället. Så det vi tänker efter vår resa till Stockholm är att vi är många som funderar på samma saker.

 

Ann & EwaLena på Kronoparkens bibliotek i Karlstad

Annorlunda tänk i Säter

 

Jag har sällan sett ett så inbjudande och välskött bibliotek som Säters. Det ligger så mycket omtanke bakom. Vad är det som gör att man trivs så fort man kommer innanför dörren? Jag tror att det handlar om att man verkligen tänkt till vilka behov alla olika grupper har som kommer till biblioteket alltifrån små nybörjarläsare till nytillkomna flyktingar eller den äldre mannen som vill läsa sin dagstidning i lugn och ro.

Det är ju ofta det som är utmaningen för oss som jobbar på folkbibliotek – hur möter vi alla olika slags behov och förväntningar? Flexibilitet är bara förnamnet! Jag tror att Säters bibliotek har kommit en bra bit på väg.

 

Inspirerande studieresa

koja              författarbesök

Här kommer några fler bilder från studieresan till Dalarna, en mycket välplanerad och trevlig resa! Det är alltid intressant att besöka andra bibliotek och få höra hur de arbetar. Vi var mest intresserade av att få veta mer om bibliotekens integrations- och mångfaldsarbete, och vi fick höra en hel del intressant, t.ex. om Säters satsning på tjejgrupper och språkvänner. Kul att de, precis som vi i Edsbyn, ordnat författarbesök med Sara Lövestam!
Ludvikas stora satsning på Ni Sverige-hyllor, LL-böcker och litteratur på andra språk var också intressant. Medans vi har satsat på att köpa in många olika titlar till Ny i Sverige-hyllan så har de i stället (efter samråd med SFI-personalen) valt ut ett fåtal garanterat bra titlar och köpt in många exemplar av dessa.

Inga-Lill och Kicki, Edsbyns bibliotek

hylla

ipadtext

mobiltömning april 2017 064                knubb      nyisverige

Studieresa till Dalarna

Jag deltog i Dela läslusts resa till Dalarna där vi fick besöka biblioteken i Borlänge, Säter och Ludvika. Alla tre bibliotek delade med sig av sina framgångar och sådant som kan upplevas som utmaningar. Jag åkte på resan med ett särskilt intresse för själva biblioteksrummet och hur de olika biblioteken utnyttjar sina lokaler och presenterar sina samlingar.

Jag fick tips, idéer och inspiration på alla tre bibliotek men Säters bibliotek var det som fastnade lite extra hos mig. Det var en hel del låga hyllor, inspirerande skyltningar och lästips. Det var även tydligt var det tysta rummet fanns och var barnavdelningen låg, men det kändes ändå inbjudande att röra sig i hela biblioteket som besökare. De hade också inrättat mysiga platser där besökarna kan låna en surfplatta istället för dator vilket ju sparar plats. De har märkt en nedgång i antalet databokningar efter att plattorna infördes och de används flitigt.

Bifogar lite bilder som jag kommer att använda som inspiration på hemmaplan.

Säter 3

Luftig skylthylla

Säter 2

Vårskyltning

Säter

Sittplats med surfplatta

Säter 4

Surfplatta på barnavdelningen

Skylthylla röd

Spännande skylthylla med luckor att öppna

Barnavdelning

Entré till barnavdelningen

Tyst rum

Tyst rum

Skylt hjärta

Temaskyltning – hjärtan

Bokguldet

Personalens egna tips – bokguldet

Tack för en trevlig och givande resa.

Lena Saltberg

Kristinehamns bibliotek